Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

   aliases - plik z aliasami dla sendmaila

SKŁADNIA

   aliases

OPIS

   Plik ten opisuje aliasy dla ID użytkownika, używane przez
   /usr/sbin/sendmail. Plik ten znajduje się w /etc i jest sformatowany
   jako seria linii postaci

      nazwa: nazwa_1, nazwa2, nazwa_3, . . .

   nazwa jest aliasowaną nazwą, a nazwa_n to alias tej nazwy. Linie
   rozpoczynające się od białej spacji uznawane są za linie kontynuacji.
   Linie rozpoczynające się od '#' są komentarzami.

   Aliasowania zachodzi tylko dla nazw lokalnych. Pętle nie pojawiają się,
   gdyż żadna wiadomość do nikogo nie będzie wysyłana więcej niż raz.

   Po dokonaniu aliasowania, lokalni odbiorcy, którzy mają w swoim katalogu
   domowym plik ``.forward'' przerzucą automatycznie wiadomości do listy
   użytkowników z tego pliku.

   Jest to plik danych surowych. Rzeczywiste dane aliasowe znajdują się w
   formacie binarnym w pliku /etc/aliases.db Aby go utworzyć, użyj
   newaliases(1). Po każdej zmianie pliku z aliasami należy wywoływać
   newaliases aby zmiany zaczęły dawać efekt.

ZOBACZ TAKŻE

   newaliases(1), dbopen(3), dbm(3), sendmail(8) SENDMAIL Installation and
   Operation Guide. SENDMAIL An Internetwork Mail Router.

BŁĘDY

   Jeśli skompilowałeś sendmail z wsparciem dla DBM, zamiast NEWDB, to
   możesz napotkać na problemy z dbm(3) ograniczającym pojedynczy alias do
   około 1000 bajtów danych. Możesz uzyskać dłuższe aliasy przez
   ``łańcuch''; tj. tworzenie ostatniej nazwy aliasu nazwą `dummy', która
   jest kontynuacją aliasu.

HISTORIA

   Plik aliases pojawił się w 4.0BSD.