Provided by: adduser_3.80ubuntu2_all bug

NAZWA

    /etc/deluser.conf  -  plik  konfiguracyjny programów deluser(8) i
    delgroup(8).

OPIS

    Plik /etc/deluser.conf zawiera domyślne wartości konfiguracji programów
    deluser(8) oraz delgroup(8). Każda opcja ma postać opcja = warto.
    Dozwolone jest ujmowanie wartości w apostrofy lub cudzysłowy. Linie
    komentarza muszą zaczynać się od znaku hasha (#).

    deluser(8) i delgroup(8) również czytają plik /etc/adduser.conf.

    Poprawne są następujące opcje:

    REMOVE_HOME
       Usuwa katalog domowy oraz plik zawierający przychodzącą pocztę
       użytkownika. Wartością tej opcji może być 0 lub 1.

    REMOVE_ALL_FILES
       Usuwa z systemu wszystkie pliki, których właścicielem jest
       usuwany użytkownik. Jeżeli ta opcja jest aktywna, to REMOVE_HOME
       nie ma żadnego efektu. Wartością tej opcji może być 0 lub 1.

    BACKUP Jeżeli uaktywniono  REMOVE_HOME  lub  REMOVE_ALL_FILES,  to
       wszystkie pliki przed usunięciem są archiwizowane. Domyślną
       nazwą pliku archiwum jest nazwa-użytkownika.tar(.gz|.bz2) w
       katalogu określonym w opcji BACKUP_TO. Jako metodę kompresji
       wybiera się najlepszą spośród tych, które są dostępne. Wartością
       tej opcji może być 0 lub 1.

    BACKUP_TO
       Jeżeli uaktywniono BACKUP, to BACKUP_TO określa nazwę katalogu,
       w którym są zapisywane pliki z kopiami zapasowymi. Domyślną
       wartością jest katalog bieżący.

    NO_DEL_PATHS
       Lista wyrażeń regularnych rozdzielonych spacjami. Według tych
       wyrażeń są sprawdzane wszystkie pliki przeznaczone do usunięcia
       z powodu usuwania katalogów domowych albo z powodu usuwania
       plików, których właścicielem jest dany użytkownik. Jeżeli plik
       pasuje do wyrażenia, to nie jest usuwany. Wartością domyślną
       jest lista katalogów systemowych, oprócz /home.

PLIKI

    /etc/deluser.conf

ZOBACZ TAKŻE

    deluser(8), delgroup(8), adduser.conf(5)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.