Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    dot-qmail - kontrola dostarczania wiadomości pocztowych

OPIS

    Zazwyczaj program qmail-local dostarcza każdą nadchodzącą wiadomość do
    twojej systemowej skrzynki, domowy/Mailbox, gdzie domowy jest twoim
    katalogiem domowym.

    Może jednak w zamian tego zapisać pocztę do innego pliku lub katalogu,
    przesłać ją do innego adresu, przekazać do listy dyskusyjnej, albo
    nawet wykonywać jakieś programy, wszystko zgodnie z twoją kontrolą.

PLIK QMAIL

    By zmienić zachowanie lokalnego agenta dostarczającego qmail-local
    ustaw plik .qmail w swoim katalogu domowym.

    .qmail zawiera jedną lub więcej linii.  Każda linia jest instrukcją
    dostarczania.  qmail-local  podąża za każdą podaną w kolejności
    instrukcją. Rozróżniamy pięć typów instrukcji dostarczania: 1 --
    komentarz; 2 -- program; 3 -- forward; 4 -- mbox; 5 -- maildir.

    (1) Linie komentarzy zaczynają się znakiem krzyżyka:

         # to jest komentarz

      qmail-local ignoruje te linie.

    (2) Linie programu do uruchomienia zaczynają się pionową kreską:

         |preline /usr/ucb/vacation djb

      qmail-local traktuje resztę linii jako komendę wołaną z poziomu
      sh. Zobacz qmail-command(8) by uzyskać więcej informacji.

    (3) Linia typu forward zaczyna się znakiem ampersand:

         &ja@moja.nowa.praca.com

      qmail-local traktuje resztę tej  linii  jako  adres  poczty
      elektronicznej; używa qmail-queue by przekazać dalej wiadomość i
      dostarczyć ją pod wskazany adres. Adres musi zawierać pełną nazwę
      domenową; nie może zawierać dodatkowych spacji, pojedynczych
      nawiasów, albo komentarzy:

         # poniższe przykłady są błędne
         &ja@nowa
         &<ja@moja.nowa.praca.com>
         & ja@moja.nowa.praca.com
         &me@moja.nowa.praca.com (Nowy Adres)

      Jeśli adres zaczyna się literą lub liczbą, to możesz pominąć znak
      ampersand:

         ja@moja.nowa.praca.com

      Zauważ, że qmail-local pomija swoją nową zawartość linii Return-
      Path podczas przekazywania wiadomości dalej.

    (4) Linia mbox zaczyna się znakiem ukośnika (ang. slash) lub kropki,
      przy czym nigdy nie kończy się ukośnikiem:

         /home/djb/Mailbox.sos

      qmail-local  traktuje całą linię jako nazwę pliku.  Dołącza
      wiadomość pocztową do tegoż pliku używając w tym celu zajmowania
      plików w stylu flock-a jeśli to tylko możliwe. qmail-local
      przechowuje wiadomość pocztową w formacie mbox opisanym w mbox(5).

      UWAGA: Na wielu systemach, każdy kto może odczytywać plik może
      zająć go przy pomocy flock i zamknąć w ten sposób dostarczanie
      qmail-local na zawsze. Nigdy nie dostarczaj poczty do publicznie
      dostępnych plików!

      Jeśli qmail-local potrafi zająć plik, ale wystąpiły kłopoty z
      zapisem do niego (na przykład, ponieważ dysk jest pełen), to plik
      zostanie obcięty do swej poprzedniej, oryginalnej długości.  Nie
      zapobiega to jednak uszkodzeniu skrzynki odbiorczej jeśli system
      ulegnie wypadkowi podczas dostarczania poczty.

    (5) Linia maildir zaczyna się znakiem ukośnika lub kropki, a kończy
      się ukośnikiem:

         /home/djb/Maildir/

      qmail-local traktuje całą linię jako nazwę katalogu w formacie
      maildir Bezpiecznie zapamiętuje nadchodzącą wiadomość do tego
      katalogu. Obejrzyj podręcznik maildir(5) po więcej szczegółów.

    Jeśli .qmail ma ustawiony bit wykonywalności, to nie może zawierać
    żadnych linii typu program, mbox lub maildir . Jeśli qmail-local ujrzy
    jakiekolwiek z tych linii, zakończy pracę i wskaże na chwilową usterkę.

    Gdy .qmail jest kompletnie pusty (0 bajtów długości), lub jeśli nie
    istnieje,  qmail-local postępuje według instrukcji defaultdelivery
    ustawionych  przez  administratora  twojego  systemu;  normalnie
    defaultdelivery  wskazuje  na ./Mailbox, więc qmail-local dołącza
    wiadomość pocztową do pliku Mailbox w formacie mbox .

    .qmail może zawierać dodatkowe spacje i znaki tabulacji na końcu linii.
    Linie puste są dozwolone, lecz nie mogą występować jako pierwsze w
    pliku .qmail.

    Jeśli plik .qmail jest zapisywalny przez wszystkich lub przez grupę,
    wtedy qmail-local wstrzymuje pracę i wskazuje na tymczasową usterkę.

BEZPIECZNA EDYCJA PLIKU QMAIL

    Przychodzące wiadomości mogą dotrzeć w każdym momencie. Jeśli chcesz
    bezpiecznie edytować swój plik .qmail ustaw najpierw bit przyklejenia
    (ang. sticky) dla swojego katalogu domowego:

      chmod +t $HOME

    qmail-local odłoży chwilowo dostarczanie jakiejkolwiek wiadomości do
    ciebie jeśli twój katalog domowy jest "klejący" (lub zapisywalny przez
    grupę lub zapisywalny przez wszystkich, co nie powinno nigdy wystąpić).
    Upewnij się by wykonać

      chmod -t $HOME

    kiedy już skończysz!  Jest dobrym pomysłem przetestowanie swojego
    nowego pliku .qmail w następujący sposób:

      qmail-local -n $USER ~ $USER '' '' '' '' ./Mailbox

ADRESY ROZSZERZEŃ

    W systemie pocztowym qmail sterujesz wszystkimi lokalnymi adresami
    używając formy uytkownik-cokolwiek, równie dobrze jak uytkownik
    samodzielnie, gdzie uytkownik jest nazwą loginową. Dostarczanie do
    uytkownik-cokolwiek   jest   kontrolowane    przez    plik
    homedir/.qmail-cokolwiek.  (Reguły  te  mogą być zmienione przez
    administratora systemu; obejrzyj qmail-users(5).)

    Użytkownik alias kontroluje wszystkie inne adresy.  Dostarczanie
    lokalne  jest kontrolowane przez plik homedir/.qmail-local, gdzie
    homedir jest katalogiem domowym aliasa.

    W następującym opisie qmail-local zajmuje się wiadomością zaadresowaną
    do lokalny@domena, gdzie lokalny jest kontrolowany przez .qmail-dod. I
    oto co on czyni.

    Jeśli .qmail-dod jest pusty, qmail-local postępuje według wskazówek
    określonych przez defaultdelivery ustawionych przez administratora.

    Jeśli .qmail-dod nie istnieje qmail-local spróbuje użyć jakichś innych,
    domyślnych plików .qmail Na przykład, jeśli zamiast naszego dod
    wstawimy foo-bar, to qmail-local spróbuje najpierw .qmail-foo-bar,
    potem .qmail-foo-default, i w końcu .qmail-default.  Jeśli żaden z
    plików nie istnieje qmail-local odbije wiadomość.  (Wyjątek: dla
    podstawowego adresu uytkownika , qmail-local traktuje nieistniejący
    plik .qmail tak samo jak pusty plik .qmail.)

    OSTRZEŻENIE: Ze względów bezpieczeństwa, qmail-local zastępuje wszelkie
    kropki ciągu rozszerzenia dod znakami myślnika zanim dokona sprawdzenia
    .qmail-dod.  Z powodu przyjętej konwencji, qmail-local konwertuje
    wszelkie duże litery w ciągu dod do liter małych.

    Kiedy qmail-local przesyła dalej wiadomość, zgodnie z instrukcjami w
    .qmail-dod  (lub  .qmail-default), to sprawdza czy istnieje plik
    .qmail-dod-owner . Jeśli tak to używa adresu lokalny-owner@domena jako
    kopertowego nadawcy (ang. sender) przekazywanej dalej wiadomości. W
    przeciwnym wypadku przepisywany jest oryginalny nadawca nadchodzącej
    wiadomości. Wyjątek: qmail-local zawsze przepisze oryginalnego nadawcę
    kopertowego jeśli adres ten był pusty lub #@[], np. jest to wiadomość
    odbita.

    qmail-local wspiera również zmienne kopertowe ścieżki powrotu (ang.
    variable envelope return paths) (VERPs): jeśli istnieje .qmail-dod- i
    .qmail-dod-owner-default także, to jako kopertowy nadawca używany jest
    adres lokalny-owner-@domena-@[]  .  Spowoduje  to,  że  odbiorca
    odbiorca@hostodbiorcy   ujrzy   nadawcę   kopertowego   jako
    lokalny-owner-odbiorca=hostodbiorcy@domena.

PRZECHWYTYWANIE BŁĘDÓW

    Jeśli  instrukcje  doręczania  zawiodą,  qmail-local  wstrzymuje
    natychmiastowo działanie i zgłasza usterkę. qmail-local zajmuje się
    przesyłaniem dalej wiadomości po wszelkich innych instrukcjach, więc
    jakikolwiek błąd wcześniejszy może zakłócić forwarding.

    Jeśli program kończy działanie z kodem 99, qmail-local ignoruje
    wszystkie początkowe linie pliku .qmail, lecz wciąż ma na uwadze
    poprzednie linie typu forward.

    By  ustawić niezależne od siebie instrukcje, gdzie chwilowy lub
    krytyczny błąd w jednej z nich nie wpływa na inne, przenieś każdą z
    instrukcji do oddzielnego pliku .qmail-dod i ustaw swój główny plik
    .qmail tak, żeby przesyłać używając wszystkich plików .qmail-dod.
    Zauważ, że qmail-local może sobie poradzić z dowolną liczbą linii typu
    forward równocześnie.

ZOBACZ TAKŻE

    envelopes(5), maildir(5), mbox(5), qmail-users(5),  qmail-local(8),
    qmail-command(8), qmail-queue(8), qmail-lspawn(8)

                                 dot-qmail(5)