Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    fstab - statyczna informacja o systemach plików

SKŁADNIA

    #include <fstab.h>

OPIS

    Plik fstab zawiera opisowe informacje na temat różnych systemów plików.
    fstab jest wyłącznie czytany przez programy i nie jest przez nie
    zapisywany.  Prawidłowe stworzenie tego pliku i zarządzanie nim jest
    obowiązkiem administratora. Każdy system plików jest opisywany przez
    osobną linię; pola w każdej linii są oddzielane przez znak spacji lub
    tabulacji. Kolejność rekordów w pliku fstab jest istotna, ponieważ
    fsck(8), mount(8) i umount(8) w celu wykonania swoich zadań dane z
    pliku fstab pobierają sekwencyjnie.

    Pierwsze pole, (fs_spec), opisuje specjalne urządzenie blokowe lub
    zdalny system plików przeznaczony do zamontowania.

    Drugie  pole,  (fs_file), wskazuje na miejsce, w którym ma być
    zamontowany dany system plików. Dla partycji wymiany (ang. "swap
    partition") to pole powinno zawierać wartość ``none''.

    Trzecie pole, (fs_vfstype), opisuje typ systemu plików. Obecnie system
    obsługuje poniższe rodzaje systemów plików:

    minix lokalny system plików, obsługujący nazwy plików o długości 14,
       lub 30 znaków.

    ext  lokalny system plików z dłuższymi nazwami plików i większymi i-
       węzłąmi. Ten system plików został zastąpiony systemem plików
       ext2 i nie powinien już być używany.

    ext2  lokalny system plików z dłuższymi nazwami plików, większymi i-
       węzłami i wieloma innymi dodatkami.

    xiafs lokalny system plików z dłuższymi nazwami plików, większymi i-
       węzłami i wieloma innymi dodatkami.

    msdos lokalny system plików dla partycji MS-DOS.

    hpfs  lokalny system plików dla partycji HPFS.

    iso9660
       lokalny system plików używany przez napędy CD-ROM.

    nfs  system  plików  służący do montowania partycji z systemów
       zdalnych.

    swap  partycja dysku używana jako przestrzeń wymiany.

    Jeżeli vfs_fstype jest ustawiony jako ``ignore'', to pole  jest
    ignorowane. Jest to przydatne do wskazania, które partycje dysku są
    aktualnie nieużywane.

    Czwarte pole, (fs_mntops), opisuje opcje montowania związane z danymi
    systemami plików.

    Jest sformatowane jako lista opcji, oddzielonych przecinkami. Zawiera
    co najmniej typ montowania oraz dodatkowe opcje, odpowiednie do danego
    typu systemu plików.  Aby uzyskać dokumentację dostępnych opcji dla
    nie-nfs'owych systemów  plików,  zobacz  mount(8).  Aby  uzyskać
    dokumentację wszystkich opcji specyficznych dla nfs, zobacz nfs(5).
    Wspólną opcją dla wszystkich typów systemów plików  jest  opcja
    ``noauto'' (nie montuj gdy podano "mount -a", np. podczas ładowania
    systemu), i ``user'' (pozwala użytkownikowi na montowanie).  Aby
    dowiedzieć się więcej, zobacz mount(8).

    Piąte pole, (fs_freq), jest używane przez komendę dump(8) aby wykryć,
    który system plików musi być odłączony. Jeżeli nie ma informacji o tym
    polu, zwracana jest wartość 0 i dump przyjmuje, że dany system plików
    nie musi być odłączany.

    Szóste pole, (fs_passno), jest używane przez program fsck(8) aby
    zadecydować, jaka powinna być kolejność sprawdzania systemów plików
    podczas ładowania systemu. Główny system plików powinien mieć fs_passno
    równą 1, zaś inne systemy plików powinny mieć fs_passno równe 2.
    Systemy plików w obrębie dysku będą sprawdzane po kolei, natomiast
    systemy plików na różnych dyskach będą sprawdzane jednocześnie, aby
    wykorzystać wielozadaniowość udostępnianą przez sprzęt. Jeżeli nie
    podano szóstego pola, zostaje zwrócona wartość zero i fsck zadecyduje,
    że dany system plików nie musi być sprawdzany.

    Aby poprawnie czytać pola z fstab należy używać getmntent(3).

PLIKI

    /etc/fstab Plik fstab jest przechowywany w /etc.

BŁĘDY

    Częściej aktualniejsza jest dokumentacja w mount(8).

ZOBACZ TAKŻE

    getmntent(3), mount(8), swapon(8), nfs(5)

HISTORIA

    Format pliku fstab pojawił się w 4.0BSD.