Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    group - plik grup użytkowników

OPIS

    /etc/group jest plikiem w formacie ASCII, definiującym grupy, do
    których należą użytkownicy. Każdy wpis zajmuje jedną linię następującej
    postaci:

       nazwa_grupy:hasło:GID:lista_użytkowników

    Oto opisy poszczególnych pól:

    nazwa_grupy
       nazwa grupy, do której należą użytkownicy.

    password
       (zaszyfrowane) hasło dostępu do grupy. Jeżeli to pole jest
       puste, hasło nie jest wymagane.

    GID  numeryczny identyfikator grupy.

    lista_użytkowników
       rozdzielone  przecinkami  nazwy  wszystkich  użytkowników,
       należących do grupy.

PLIKI

    /etc/group

ZOBACZ TAKŻE

    login(1), newgrp(1), passwd(5)