Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    initscript - skrypt wykonujący polecenia zawarte w inittab.

SKŁADNIA

    /bin/sh /etc/initscript id poziom działanie proces

OPIS

    Jeśli w systemie znajduje się skrypt /etc/initscript, init spróbuje nim
    wykonać polecenia zawarte w inittab.  Można go wykorzystać np. do
    ustawienia domyślnych wartości ulimit i umask dla każdego procesu.

PRZYKŁADY

    Poniżej znajduje się przykładowy skrypt startowy, który mógł zostać
    zainstalowany w systemie jako /etc/initscript.sample.

       #
       # initscript  Wykonywany przez init(8) dla każdego wywołanego
       #       przez niego programu w ten sposób:
       #
       #  /bin/sh /etc/initscript <id> <poziom> <działanie> <proces>
       #

       # Ustawiamy bezpieczną wartość umask i ustawiamy zrzuty rdzenia:
       umask 022
       ulimit -c 2097151
       PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
       export PATH

       # Zwiększamy twardy limit deskryptora pliku dla wszystkich
       # procesów do 8192. Miękki limit wciąż wynosi 1024, jednak każdy
       # nieuprzywilejowany proces może zwiększyć swój miękki limit aż do
       # wartości twardego limitu za pomocą "ulimit -Sn xxx"
       # (niezbędne jest jądro 2.2.13

       ulimit -Hn 8192

       # Wykonujemy program.
       eval exec "$4"

PLIKI

    /etc/inittab, /etc/initscript.

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg ,<miquels@cistron.nl>

ZOBACZ TAKŻE

    init(8), inittab(5).

                December 24, 1999         INITSCRIPT(5)