Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    login.access - tabela kontroli dostępu logowania

OPIS

    Plik  login.access  określa  kombinacje  (użytkownik, host) i/lub
    (użytkownik, tty) dla których logowanie będzie albo przyjęte albo
    odrzucone.

    Gdy  ktoś  się  loguje, plik login.access przeszukiwany jest do
    znalezienia  pierwszej  pozycji  pasującej  do  danej  kombinacji
    (użytkownik, host), lub, w przypadku logowań nie-sieciowych kombinacji
    (użytkownik, tty). Pole zezwolenia w tej tablicy pozycji określa czy
    logowanie będzie przyjęte czy odrzucone.

    Każdy wiersz tabeli kontroli dostępu logowania posiada trzy, oddzielone
    znakiem dwukropka, pola:

      zezwolenie:uytkownicy:pochodzenie

    Pierwsze pole powinno zawierać znak "+" (dostęp zapewniony) lub "-"
    (zakaz dostępu). Drugie z pól powinno zawierać listę jednego lub więcej
    nazw użytkowników, grup lub słowo ALL (zawsze pasuje do wszystkich).
    Trzecie pole powinno być listą jednej lub więcej nazw tty (dla logowań
    nie-sieciowych), nazw hostów, domen (rozpoczynających się od kropki),
    adresów hostów, internetowych numerów sieci (kończących się kropką),
    słowem ALL (wszystkie - zawsze pasuje) lub LOCAL (dopasowuje dowolny
    łańcuch nie zawierający kropki).  Jeżeli uruchomisz NIS możesz użyć
    @nazwagrupysieciowej we wzorcu hosta lub użytkownika.

    Operator EXCEPT (oprócz) umożliwia pisanie złożonych reguł.

    Plik grup przeszukiwany jest wyłącznie wtedy, gdy nazwa nie pasuje do
    logującego się użytkownika. Dopasowywane są tylko te grupy, w których
    użytkownik jest jawnie wymieniony: program nie sprawdza wartości
    identyfikatora grupy głównej użytkownika.

PLIKI

    /etc/login.access

ZOBACZ TAKŻE

    login(1)

AUTOR

    Guido van Rooij

                                LOGIN.ACCESS(5)