Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    nologin - uniemożliwienie zalogowania się do systemu użytkownikom innym
    niż root

OPIS

    Jeżeli plik /etc/nologin istnieje, login(1) pozwoli uzyskać dostęp
    tylko  nadzorcy  (użytkownikowi  root). Innym użytkownikom pokaże
    zawartość tego pliku i odrzuci ich logowanie.

PLIKI

    /etc/nologin

ZOBACZ TAKŻE

    login(1), shutdown(8)