Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    passwd - plik passwd definiujący użytkowników systemu

OPIS

    Plik  passwd  jest plikiem tekstowym ASCII, który zawiera listę
    użytkowników systemu oraz hasła jakich muszą używać aby otrzymać dostęp
    do systemu.  Każdy powinien móc odczytać informacje z pliku passwd
    (ponieważ hasła w tym pliku są zakodowane jest to poprawne) lecz prawo
    do modyfikacji pliku powinien mieć tylko administrator. Dodając nowego
    użytkownika należy pole przeznaczone na hasło pozostawić puste i użyć
    programu passwd(1). Gwiazdka lub inny pojedynczy znak w polu hasła
    oznacza, ze użytkownik nie może dostać się do systemu przez login(1).
    Jeśli główny system plików jest na ram dysku (/dev/ram) należy plik
    passwd skopiować na dyskietkę przechowującą główny system plików przed
    zamknięciem systemu. Trzeba również sprawdzić prawa dostępu do. Jeśli
    trzeba utworzyć grupę użytkowników, ich identyfikatory grupy GID muszą
    być równe oraz musi istnieć odpowiednia pozycja w pliku /etc/group, lub
    grupa nie będzie istniała.

    Każda pozycja zajmuje jeden wiersz w formacie:

    login_name:hasło:UID:GID:imie_nazwisko:katalog:powłoka

    Krótki opis poszczególnych pól:

       login_name
            nazwa użytkownika w systemie (radzę używać małych
            liter).

       haso   zakodowane hasło użytkownika.

       UID    identyfikator użytkownika (liczbowo).

       GID    identyfikator grupy (liczbowo).

       imi_nazwisko
            Opisowa nazwa użytkownika, zwykle imię i nazwisko
            (wykorzystywane przez programy pocztowe).

       katalog  katalog macierzysty ($HOME) użytkownika.

       powoka  program jaki uruchomić po wejściu użytkownika do
            systemu.  (jeśli pusty użyj /bin/sh, jeśli istnieje
            /etc/shells i dana powłoka nie jest tam wymieniona,
            użytkownik nie będzie mógł dostać się do systemu
            wykorzystując protokół ftp).

PLIKI

    /etc/passwd

ZOBACZ TAKŻE

    login(1), passwd(1), group(5)