Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    pgm - przenośny format szarej bitmapy

OPIS

    Jest to prosty format szarej bitmapy. Definicja jest następująca:

    - "Numer magiczny", identyfikujący rodzaj pliku. Numerem magicznym
     pliku pgm jest "P2".

    - Biała spacja (spacje, tabulacje, CR, LF).

    - Szerokość, sformatowana jako dziesiętne ASCII.

    - Biała spacja.

    - Wysokość, znów jako dziesiętne ASCII.

    - Biała spacja.

    - Maksymalna wartość szarości, w dziesiętnym ASCII.

    - Biała spacja.

    - Szerokość * wysokość wartości szarości w postaci dziesiętnej ASCII,
     zawierających się między 0 a podaną wartością maksymalną. Rozdzielane
     są białymi spacjami, poczynając od lewego górnego rogu, do końca, w
     kierunku czytania. Wartość 0 oznacza czerń, wartość maksymalna biel.

    - Łańcuchy, rozpoczynające się od "#" do końca linii są ignorowane
     (komentarze).

    - Żadna z linii nie powinna być dłuższa niż 70 znaków.

    Oto przykład małego obrazka w tym formacie:
    P2
    # feep.pgm
    24 7
    15
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 3 3 3 3 0 0 7 7 7 7 0 0 11 11 11 11 0 0 15 15 15 15 0
    0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0
    0 3 3 3 0 0 0 7 7 7 0 0 0 11 11 11 0 0 0 15 15 15 15 0
    0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
    0 3 0 0 0 0 0 7 7 7 7 0 0 11 11 11 11 0 0 15 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Programy, które odczytują ten format powinny być jak najwyrozumialsze,
    przyjmując wszystko, co z daleka wygląda jak mapa szarości.

    Istnieje też wariant tego formatu, dostępny po ustawieniu podczas
    kompilacji opcji RAWBITS. Wariant różni się w sposób następujący:

    - "Numer magiczny" to "P5" zamiast "P2".

    - Wartości  szarości  są zapisywane jako bajty, zamiast wartości
     dziesiętnych ASCII.

    - W sekcji szarości nie są dozwolone białe spacje oraz dozwolona jest
     tylko jedna biała spacja (zwykle nowa linia) po wartości maksymalnego
     koloru.

    - Pliki są mniejsze i dużo szybsze od formatu podstawowego.

    Zauważ, że format ten jest przystosowany do  wartości  szarości
    mniejszych niż 256. Jeśli używasz biblioteki pgm i próbujesz zapisać
    plik o większych wartościach, biblioteka przełączy się na format
    podstawowy.

ZOBACZ TAKŻE

    fitstopgm(1), fstopgm(1), hipstopgm(1), lispmtopgm(1), psidtopgm(1),
    rawtopgm(1), pgmbentley(1), pgmcrater(1), pgmedge(1), pgmenhance(1),
    pgmhist(1),  pgmnorm(1),  pgmoil(1),  pgmramp(1),  pgmtexture(1),
    pgmtofits(1), pgmtofs(1), pgmtolispm(1), pgmtopbm(1), pnm(5), pbm(5),
    ppm(5)

AUTOR

    Copyright (C) 1989, 1991 Jef Poskanzer.

                12 listopada 1991            pgm(5)