Provided by: wpolish_20060115-1_all bug

NAZWA

    polish - lista polskich słów

OPIS

    /usr/share/dict/polish to plik ASCII zawierający alfabetyczną listę
    słów, po jednym słowie w jednej linii.

PLIKI

    /etc/dictionaries-common/words to symboliczne dowiązanie do  pliku
    /usr/share/dict/<jzyk>.   /usr/share/dict/words  to  symboliczne
    dowiązanie do pliku /etc/dictionaries-common/words.  To dowiązanie
    powinno być używane przez oprogramowanie, które korzysta z systemowej
    listy słów.  Zajrzyj  do  select-default-wordlist(8)  po  więcej
    informacji.

    Katalog /usr/share/dict może zawierać listy słów dla wielu języków,
    gdzie nazwa języka jest  określona  w  języku  angielskim,  np.
    /usr/share/dict/french i /usr/share/dict/danish, jeżeli istnieją, to
    zawierają odpowiednio listę słów francuskich i duńskich.  Lista słów
    powinna być zakodowana w standardzie ISO 8859-x.

ZOBACZ TAKŻE

    ispell(1),  select-default-wordlist(8)  oraz  Filesystem  Hierarchy
    Standard.

HISTORIA

    Listy słów nie są specyfiką systemu i mogą pochodzić z różnych źródeł.

    Jako systemowa lista słów używany był plik /usr/dict/words.  Ze
    względów  kompatybilności,  oprogramowanie  powinno  sprawdzać  tę
    lokalizację, gdy /usr/share/dict/words nie istnieje.

AUTOR

    Listy słów mogą mieć różnych autorów.