Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    ppm - przenośny format pixmap

OPIS

    Jest to prosty format pixmapowy, przeznaczony dla obrazów kolorowych.
    Definicja jest następująca:

    - "Numer magiczny", określający rodzaj pliku. Numerem magicznym ppm są
     dwa znaki, "P3".

    - Biała spacja (spacje, tabulacje, CR, LF).

    - Szerokość, sformatowana jako dziesiętne znaki ASCII.

    - Biała sapcja.

    - Wysokość, sformatowana jako dziesiętne znaki ASCII.

    - Biała spacja.

    - Maksymalna wartość komponentu kolorowego, znów jako dziesiętne ASCII.

    - Biała spacja.

    - Szerokość * wysokość pikseli, z których każdy składa się z trzech
     wartości dziesiętnych ASCII od 0 do podanej wartości, rozpoczynając
     od lewego górnego rogu pixmapy, postępując dalej w kierunku czytania.
     Trzy wartości piksela odpowiadają odpowiednio kolorowi czerwonemu,
     zielonemu, niebieskiemu.  Wartość 0 oznacza wyłączenie  koloru,
     wartość maksymalna oznacza jego maksymalizację.

    - Znaki od "#" do końca linii są ignorowane (komentarze).

    - Linia nie powinna być dłuższa niż 70 znaków.

    Oto przykład pixmapy w tym formacie:
    P3
    # feep.ppm
    4 4
    15
    0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 0 15
    0 0 0  0 15 7  0 0 0  0 0 0
    0 0 0  0 0 0  0 15 7  0 0 0
    15 0 15  0 0 0  0 0 0  0 0 0

    Programy, które odczytują ten format, powinny być jak najwyrozumialsze,
    przyjmując wszystko, co z daleka wygląda na pixmapę.

    Istnieje wariant tego formatu, dostępny  po  ustawieniu  podczas
    kompilacji opcji RAWBITS. Wariant ten różni się następująco:

    - "Magiczny numer" to "P6" zamiast "P3".

    - Wartości pikseli są zapisywane jako bajty, zamiast dziesiętnych
     ASCII.

    - W obszarze pikseli nie są dozwolone białe spacje, a za maksymalną
     wartością koloru dozwolony jest tylko jeden znak białej spacji
     (zwykle nowa linia).

    - Pliki te są mniejsze i dużo szybsze od formatu podstawowego.

    Zauważ, że format raw może być używany tylko dla wartości kolorów
    mniejszych niż 255 (maksymalnie kolor 24-bitowy).  Jeśli używasz
    biblioteki ppm i próbujesz zapisać plik o większej wartości koloru,
    biblioteka przełączy się na wersję podstawową formatu.

ZOBACZ TAKŻE

    giftoppm(1), gouldtoppm(1), ilbmtoppm(1), imgtoppm(1), mtvtoppm(1),
    pcxtoppm(1), pgmtoppm(1),  pi1toppm(1),  picttoppm(1),  pjtoppm(1),
    qrttoppm(1),  rawtoppm(1),  rgb3toppm(1), sldtoppm(1), spctoppm(1),
    sputoppm(1), tgatoppm(1),  ximtoppm(1),  xpmtoppm(1),  yuvtoppm(1),
    ppmtoacad(1),  ppmtogif(1), ppmtoicr(1), ppmtoilbm(1), ppmtopcx(1),
    ppmtopgm(1), ppmtopi1(1), ppmtopict(1),  ppmtopj(1),  ppmtopuzz(1),
    ppmtorgb3(1), ppmtosixel(1), ppmtotga(1), ppmtouil(1), ppmtoxpm(1),
    ppmtoyuv(1),  ppmdither(1),  ppmforge(1),  ppmhist(1),  ppmmake(1),
    ppmpat(1), ppmquant(1), ppmquantall(1), ppmrelief(1), pnm(5), pgm(5),
    pbm(5)

AUTOR

    Copyright (C) 1989, 1991 Jef Poskanzer.

                27 września 1991             ppm(5)