Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    procmailex - przykłady plików rc procmaila

SKŁADNIA

    przykłady $HOME/.procmailrc

OPIS

    Dla opisu formatu pliku rc zobacz stronę procmailrc(5).

    Technika  punktów  ważonych  jest opisana szczegółowo na stronie
    procmailsc(5).

    Ta strona podręcznika pokazuje kilka przykładowych reguł. Przykłady
    kompletnych  plików  rc  znajdziesz  w  sekcji UWAGI podręcznika
    procmail(1), możesz też zajrzeć do przykładowych plików rc, które są
    rozprowadzane  wraz ze źródłami procmaila jako część dystrybucji
    (procmail*/examples/?procmailrc).

PRZYKŁADY

    Posortuj pocztę przychodzącą z listy dyskusyjnej scuba-dive do folderu
    pocztowego   scubafile  (używa  lokalnego  pliku  blokującego
    scubafile.lock).

       :0:
       * ^TOscuba
       scubafile

    Forwarduj pocztę o kompilatorach od petera do williama (i zachowaj
    kopię lokalnie, w petcompil).

       :0
       * ^From.*peter
       * ^Subject:.*compilers
       {
         :0 c
         ! william@somewhere.edu

         :0
         petcompil
       }

    Równoważne rozwiązanie, które robi to samo:

       :0 c
       * ^From.*peter
       * ^Subject:.*compilers
       ! william@somewhere.edu

         :0 A
         petcompil

    Równoważne, lecz trochę wolniejsze rozwiązanie, robiące to samo:

       :0 c
       * ^From.*peter
       * ^Subject:.*compilers
       ! william@somewhere.edu

       :0
       * ^From.*peter
       * ^Subject:.*compilers
       petcompil

    Jeśli  jesteś nowy jeśli chodzi o procmaila i planujesz trochę
    poeksperymentować,  to  dobrze  jest  mieć  jakiś  rodzaj  sieci
    bezpieczestwa.  Wstawienie następujących dwóch reguł ponad wszystkimi
    innymi regułami, zapewni, że ostatnie 32 wiadomości będą chronione.
    Aby działało to zgodnie z oczekiwaniami, musisz utworzyć w katalogu
    $MAILDIR katalog `backup'.

       :0 c
       backup

       :0 ic
       | cd backup && rm -f dummy `ls -t msg.* | sed -e 1,32d`

    Jeśli twój system nie generuje początkowych linii `From ', lub generuje
    je w nieprawidłowy sposób, możesz to naprawić wywołując procmail z
    opcją -f-. Innym sposobem naprawienia tego problemu jest wstawienie
    następujących dwóch reguł powyżej wszystkich innych reguł pliku rc.
    Będą one filtrować nagłówek dowolnego listu przez formail, który
    obetnie wszelkie początkowe `From ' i automatycznie je odtworzy.

       :0 fhw
       | formail -I "From " -a "From "

    Dodaj  nagłówki  wszystkich  wiadomości,  które  nie przyszły od
    postmastera, do prywatnej kolekcji nagłówków (dla statystyk, lub
    debuggowania  poczty);  użyj  pliku blokującego `headc.lock'. Aby
    zapewnić, że plik blokujący nie zostanie usunięty przed zakończeniem
    potoku, trzeba podać opcję `w'; w przeciwnym wypadku plik blokujący
    zostałby usunięty w momencie przyjęcia przez potok poczty.

       :0 hwc:
       * !^FROM_MAILER
       | uncompress headc.Z; cat >>headc; compress headc

    Lub jeśli chcesz użyć efektywniejszego gzip-a zamiast compress-a:

       :0 hwc:
       * !^FROM_MAILER
       | gzip >>headc.gz

    Forwarduj wszystkie wiadomości krótsze niż 1000 bajtów na mój adres
    domowy (w tej regule nie potrzebny jest plik blokujący).

       :0
       * < 1000
       ! myname@home

    Podziel nadchodzący z listy dyskusyjnej surfing digest na pojedyncze
    wiadomości i zachowaj je w surfing, używając lokalnego pliku lokującego
    surfing.lock.

       :0:
       * ^Subject:.*surfing.*Digest
       | formail +1 -ds >>surfing

    Zachowaj w pliku postm wszystko pochodzące od postmastera, lub mailer-
    deamona. Użyj pliku postm.lock jako lokalnego pliku lokującego.

       :0:
       * ^FROM_MAILER
       postm

    Prosta reguła auto-odpowiadająca. Upewnia się, że nie odpowiada na
    pocztę od jakiegoś demona (np. odbita poczta lub poczta z list
    dyskusyjnych), ani na listy pochodzące od ciebie samego.  Jeśli
    zabezpieczenia te nie zostaną podjęte, to może się zdarzyć katastrofa.
    Aby reguła odpowiadała na pocztę przychodzącą, powinieneś wstawić ją
    przed wszystkie inne reguły pliku rc. Radzi się jednak wstawiać ją za
    wszelkimi regułami, które obsługują  pocztę  pochodzącą  z  list
    dyskusyjnych;  zazwyczaj  nie  jest  dobrym  pomysłem generowanie
    automatycznych  odpowiedzi  na  listy  dyskusyjne  (tak,  regexp
    !^FROM_DAEMON powinien je wyłapać, jednak jeśli lista dyskusyjna nie
    pracuje zgodnie z konwencjami, to może to być zbyt mało).

       :0 h c
       * !^FROM_DAEMON
       * !^X-Loop: twój@własny.adres.pocztowy
       | (formail -r -A"Precedence: junk" \
         -A"X-Loop: twój@własny.adres.pocztowy" ; \
         echo "Poczta odebrana.") | $SENDMAIL -t

    Bardziej skomplikowana reguła auto-odpowiadająca, która implementuje
    funkcjonalność znanego programu vacation(1). Reguła ta jest oparta na
    tych samych zasadach co poprzednia. Dodatkowo obsługuje bazę vacation,
    wyłączając nazwisko nadawcy i wstawiając je do pliku vacation.cache, o
    ile było ono nowe (plik vacation.cache jest obsługiwany przez formail,
    który będzie się upewniał, że zawiera tylko najnowsze nazwiska; rozmiar
    pliku jest ograniczony do 8192 bajtów). Jeśli nazwisko było nowe,
    wysłana zostanie auto-odpowiedź.

       SHELL=/bin/sh  # dla innych powłok trzeba to poprawić

       :0 Whc: vacation.lock
       * !^FROM_DAEMON
       * !^X-Loop: twój@własny.adres.pocztowy
       | formail -rD 8192 vacation.cache

        :0 ehc     # jeśli nazwiska nie było w cache
        | (formail -rA"Precedence: junk" \
           -A"X-Loop: twój@własny.adres.pocztowy" ; \
          echo "Odebrałem twój list,"; \
          echo "lecz nie wrócę do poniedziałku."; \
          echo "-- "; cat $HOME/.signature \
         ) | $SENDMAIL -oi -t

    Wszelkie wiadomości dotyczące TeX-a zachowaj w oddzielnych, unikalnych
    nazwach pliku, w katalogu o nazwie texmail (katalog musi istnieć); nie
    ma potrzeby używać w tym wypadku plików blokujących, więc ich nie
    używamy.

       :0
       * (^TO|^Subject:.*)TeX[^t]
       texmail

    To samo co powyżej, lecz teraz zapisujemy listy w numerowanych plikach
    (folder pocztowy MH).

       :0
       * (^TO|^Subject:.*)TeX[^t]
       texmail/.

    Możesz też wprowadzić list do kilku folderów naraz. Następująca reguła
    dostarczy pocztę do dwóch folderów MH i jednego folderu katalogowego.
    Jest  to w rzeczywistości tylko jeden plik z dwoma dodatkowymi
    dowiązaniami twardymi (hardlinks).

       :0
       * (^TO|^Subject:.*)TeX[^t]
       texmail/. wordprocessing dtp/.

    Zachowaj wszystkie listy o spotkaniach (meetings) w folderze, który
    jest w comiesięcznie zmienianym katalogu . Np. jeśli był Styczeń 1994,
    folder miałby nazwę 94-01/meeting, a lokalny plik blokujący nazywałby
    się `94-01/meeting.lock'.

       :0:
       * meeting
       `date +%y-%m`/meeting

    To samo co wyżej, lecz jeśli katalog `94-01' nie istniałby, to
    automatycznie zostanie utworzony:

       MONTHFOLDER=`date +%y-%m`

       :0 ic
       * ? test ! -d $MONTHFOLDER
       | mkdir $MONTHFOLDER

       :0:
       * meeting
       ${MONTHFOLDER}/meeting

    To samo co powyżej, lecz z użyciem innych środków:

       MONTHFOLDER=`date +%y-%m`
       DUMMY=`test -d $MONTHFOLDER || mkdir $MONTHFOLDER`

       :0:
       * meeting
       ${MONTHFOLDER}/meeting

    Jeśli jesteś podłączony do kilku list  dyskusyjnych,  a  ludzie
    crosspostują na niektóre z nich, to możesz otrzymywać zduplikowane
    listy (po jednym z każdej listy). Następująca reguła  eliminuje
    powtórzone listy. Mówi formailowi by trzymał 8KB plik cache, w którym
    będzie zapisywał Message-ID ostatnio odbieranych listów. Ponieważ
    elementy te muszą być unikalne dla każdego nowego listu, to są idealnym
    rozwiązaniem na duplikaty. Wstaw zwyczajnie następującą regułę na
    początek swojego pliku rc i gotowe.

       :0 Wh: msgid.lock
       | formail -D 8192 msgid.cache

    Podczas bezpośredniego dostarczania do folderów emacsa (np. folderów
    pocztowych obsługiwanych przez dowolny pocztowy pakiet emacsowy, np.
    RMAIL czy VM), powinieneś używać kompatybilnych z emacsem plików
    blokujących. Mailerom emacsowe brakuje piątej klepki pod tym względem,
    denerwują się bardzo jeśli ktoś dostarcza pocztę do folderów, które
    znajdują się już w ich buforach wewnętrznych. Następująca reguła
    zakłada, że $HOME odpowiada /home/john.

       MAILDIR=Mail

       :0:/usr/local/lib/emacs/lock/!home!john!Mail!mailbox
       * ^Subject:.*cokolwiek
       mailbox

    Inaczej, możesz kazać procmailowi dostarczać pocztę do swoich własnych
    mailboxów, a następnie periodycznie opróżniać je i kopiować do plików
    emacsowych przy użyciu movemail.  Movemail używa lokalnych plików
    blokujących mailbox.lock dla danego mailboxa.

    Aby wyciągnąć określone nagłówki z listu i wstawić je do zmiennych
    środowiskowych, możesz użyć dowolnej z następujących konstrukcji:

       SUBJECT=`formail -xSubject:`  # pole regularne
       FROM=`formail -rt -xTo:`    # przypadek specjalny

       :0 h              # metoda alternatywna
       KEYWORDS=| formail -xKeywords:

    Jeśli używasz w pliku procmailrc plików tymczasowych i chcesz upewnić
    się, że są one usuwane zaraz przed zakończeniem pracy procmaila, możesz
    użyć linijek podobnych do tych:

       TEMPORARY=$HOME/tmp/pmail.$$
       TRAP="/bin/rm -f $TEMPORARY"

    Słowo kluczowe TRAP może być także użyte do zmiany kodu wyjścia
    procmaila. Np. jeśli chcesz by procmail zakończył pracę z kodem wyjścia
    `1' zamiast standardowego kodu, możesz użyć:

       EXITCODE=""
       TRAP="exit 1;"  # Kończący średnik jest istotny
                # gdyż exit nie jest samodzielnym programem

    Albo też jeśli kod wyjścia nie musi zależeć od programów uruchamianych
    z TRAP, możesz użyć zwykłego:

       EXITCODE=1

    Następująca reguła drukuje każdy nadchodzący list, który wygląda jak
    plik postscriptowy.

       :0 Bb
       * ^^%!
       | lpr

    Następująca reguła robi to samo, lecz jest trochę bardziej selektywna.
    Drukuje tylko te pliki postscriptowe, które pochodzą od print-serwera.
    Pierwszy warunek dopasowuje tylko jeśli zostanie znaleziony w nagłówku.
    Następny dopasowuje tylko na początku ciała wiadomości.

       :0 b
       * ^From[ :].*print-server
       * B ?? ^^%!
       | lpr

    To samo co wyżej, lecz z użyciem innych środków:

       :0
       * ^From[ :].*print-server
       {
        :0 B b
        * ^^%!
        | lpr
       }

    Podobnie:

       :0 HB b
       * ^^(.+$)*From[ :].*print-server
       * ^^(.+$)*^%!
       | lpr

    Załóżmy, że masz dwa konta i że używasz ich obu regularnie, lecz są one
    w różnych miejscach (np. możesz czytać pocztę z tylko jednego z dwóch
    kont). Jeśli chciałbyś forwardować pocztę przybywającą na konto jeden
    do konta dwa i odwrotnie. Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl
    jest użycie na obydwu hostach plików .forward; lecz to nie zadziała
    gdyż utworzysz pętlę pocztową. Możesz uniknąć pętli przez wstawienie
    następującej reguły na początku wszystkich innych reguł w plikach
    $HOME/.procmailrc obydwu hostów. Jeśli upewnisz się, że dodałeś te samo
    pole X-Loop: na obydwu hostach, to poczta może już być spokojnie
    forwardowana na drugie konto.

       :0 c
       * !^X-Loop: twojlogin@twoj.adres.pocztowy
       | formail -A "X-Loop: twojlogin@twoj.adres.pocztowy" | \
         $SENDMAIL -oi twojlogin@drugie.konto

    Jeśli ktoś przesyła ci pocztę ze słowem `retrieve' w temacie, to
    następująca reguła automatycznie odeśle z powrotem zawartość pliku
    info_file. Jak we wszystkich regułach, uważamy na pętle pocztowe.

       :0
       * !^From +TWOJ_USERNAME
       * !^Subject:.*Re:
       * !^FROM_DAEMON
       * ^Subject:.*retrieve
       | (formail -r ; cat info_file) | $SENDMAIL -oi -t

    A teraz przykład bardzo prostego serwera plików dostępnego przez
    pocztę. Dla bardziej wymagających aplikacji, sugeruję rzucenie okiem
    na SmartList (dostępne w tym samym miejscu co dystrybucja procmaila).
    Ten serwer plików odsyła najwyżej jeden plik na dane żądanie, ignoruje
    ciało nadchodzących listów, a linia tematu Subject: musi wyglądać jak
    "Subject: send file plik_którego_chcesz" (spacje są istotne), nie
    zwraca plików, które mają nazwy rozpoczynające się od kropki i nie
    umożliwia odbioru plików spoza drzewa katalogów serwera plików.

       :0
       * ^Subject: send file [0-9a-z]
       * !^X-Loop: twojlogin@twoj.adres.pocztowy
       * !^Subject:.*Re:
       * !^FROM_DAEMON
       * !^Subject: send file .*[/.]\.
       {
        MAILDIR=$HOME/fileserver # zmień katalog do katalogu serwera plików

        :0 fhw          # odwróć nagłówek listu i wyciągnij nazwę
        * ^Subject: send file \/[^ ]*
        | formail -rA "X-Loop: twojlogin@twoj.adres.pocztowy"

        FILE="$MATCH"      # żądany plik

        :0 ah
        | cat - ./$FILE 2>&1 | $SENDMAIL -oi -t
       }

    Następujący przykład zamienia wstępnie wszystkie przychodzące listy w
    czystym tekście, kodowane w formatach MIME na ładniejszy format
    8-bitowy, który może być używany i wyświetlany w prostszy sposób przez
    większość  programów.  Program mimencode(1) jest częścią pakietu
    metamail Nathaniela Borensteina.

       :0
       * ^Content-Type: *text/plain
       {
        :0 fbw
        * ^Content-Transfer-Encoding: *quoted-printable
        | mimencode -u -q

          :0 Afhw
          | formail -I "Content-Transfer-Encoding: 8bit"

        :0 fbw
        * ^Content-Transfer-Encoding: *base64
        | mimencode -u -b

          :0 Afhw
          | formail -I "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
       }

    Następujący przykład jest raczej egzotyczny,  lecz  służy  tylko
    ilustracji właściwości. Załóżmy, że masz w swoim katalogu domowym plik
    o nazwie ".pilne", a osoba wymieniona w tym pliku jest wysyłającym
    nadchodzącego listu i chciałbyś, by ten list był zachowany w katalogu
    $MAILDIR.pilne zamiast w dowolnym z normalnych folderów pocztowych.
    Możesz wówczas zrobić tak (uważaj, długość $HOME/.pilne powinna być
    niższa niż $LINEBUF, jeśli to konieczne, zwiększ wartość LINEBUF):

       URGMATCH=`cat $HOME/.pilne`

       :0 B:
       * $^From.*${URGMATCH}
       pilne

    Całkowicie innym zastosowaniem procmaila byłoby warunkowe dołączanie
    filtrów do niektórych (wychodzących) tekstów lub listów. Typowym
    przykładem byłoby filtrowanie, w którym używasz potoków dla wszystkich
    wychodzących list aby upewnić się czy będziemy kodować w MIME tylko
    wtedy gdy to konieczne. Np. w tym wypadku możesz uruchomić procmaila
    wewnątrz potoku rodzaju:

       cat newtext | procmail ./mimeconvert | mail chris@where.ever

    Plik rc mimeconvert powinien zawierać coś w rodzaju (=0x80= i =0xff=
    powinny być zamienione prawdziwymi 8-bitowymi znakami):

       DEFAULT=|   # potok na stdout zamiast
              # dostarczania pocztę jak zwykle
       :0 Bfbw
       * [=0x80=-=0xff=]
       | mimencode -q

        :0 Afhw
        | formail -I 'MIME-Version: 1.0' \
          -I 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1' \
          -I 'Content-Transfer-Encoding: quoted-printable'

ZOBACZ TAKŻE

    procmail(1), procmailrc(5), procmailsc(5), sh(1), csh(1), mail(1),
    mailx(1), binmail(1), uucp(1), aliases(5), sendmail(8), egrep(1),
    grep(1), biff(1), comsat(8), mimencode(1), lockfile(1), formail(1)

AUTOR

    Stephen R. van den Berg z RWTH-Aachen, Germany
       berg@pool.informatik.rwth-aachen.de