Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    protocols - plik definiujący protokoły

OPIS

    Jest to plik tekstowy opisujący różne, dostępne w podsystemie TCP/IP,
    protokoły internetowe DARPA. Plik ten powinien zawierać właściwe
    wartości, a nie użyte w plikach nagłówkowych ARPA, ani tym bardziej po
    prostu wymyślone. Zawarte w tym pliku numery protokołów pojawią się w
    polu protocol każdego nagłówka IP.

    Najlepiej  nic tu nie zmieniać, gdyż zmiany mogą być przyczyną
    powstawania nieprawidłowych pakietów IP. Numery protokołów i ich nazwy
    ustalane są przez DDN Network Information Center.

    Każda linia ma następującą postać:

       protok numer aliasy ...

    gdzie pola są rozdzielane spacją lub znakiem tabulacji. Puste linie są
    ignorowane. Jeśli linia zaczyna się od krzyżyka (#), to znak ten i
    część linii, która po nim następuje są ignorowane.

    Opisy pól:

    protok
       wewnętrzna nazwa protokołu. Na przykład ip, tcp czy udp.

    numer oficjalny numer tego protokołu, który będzie widoczny w nagłówku
       IP.

    aliasy opcjonalne aliasy dla protokołu.

    Ten plik może być rozprowadzany przez sieć przy użyciu ogólnosieciowej
    usługi nazewnictwa, takiej jak Yellow Pages/NIS czy BIND/Hesoid.

PLIKI

    /etc/protocols
       Plik definicji protokołów.

ZOBACZ TAKŻE

    getprotoent(3)

    Przewodnik po usłudze Yellow Pages

    Przewodnik po usłudze BIND/Hesiod