Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

       rpc - baza numerów programów rpc

SKŁADNIA

       /etc/rpc

OPIS

       Plik rpc zawiera czytelne dla użytkownika nazwy, które mogą być używane
       zamiast  numerów  programów  RPC.  Każdy  wiersz  zawiera   następujące
       informacje:

       nazwa serwera dla programu RPC
       numer programu RPC
       aliasy

       Elementy  są  rozdzielone  przez  dowolną  liczbę  znaków  spacji i/lub
       tabulacji.  Znak '#' określa początek komentarza; znaki od '#' do końca
       wiersza nie są interpretowane przez funkcje, które przeszukują plik.

       Oto  przykład  pliku /etc/rpc pochądzący z dystrybucji źródeł RPC firmy
       Sun.
       #
       # rpc 88/08/01 4.0 RPCSRC; from 1.12   88/02/07 SMI
       #
       portmapper          100000    portmap sunrpc
       rstatd              100001    rstat rstat_svc rup perfmeter
       rusersd             100002    rusers
       nfs                 100003    nfsprog
       ypserv              100004    ypprog
       mountd              100005    mount showmount
       ypbind              100007
       walld               100008    rwall shutdown
       yppasswdd           100009    yppasswd
       etherstatd          100010    etherstat
       rquotad             100011    rquotaprog quota rquota
       sprayd              100012    spray
       3270_mapper         100013
       rje_mapper          100014
       selection_svc       100015    selnsvc
       database_svc        100016
       rexd                100017    rex
       alis                100018
       sched               100019
       llockmgr            100020
       nlockmgr            100021
       x25.inr             100022
       statmon             100023
       status              100024
       bootparam           100026
       ypupdated           100028    ypupdate
       keyserv             100029    keyserver
       tfsd                100037
       nsed                100038
       nsemntd             100039

PLIKI

       /etc/rpc
              baza numerów programów rpc

ZOBACZ TAKŻE

       getrpcent(3)

                                  1985-09-26                            RPC(5)