Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    shells - ścieżki do dozwolonych powłok zgłoszeniowych

OPIS

    /etc/shells to plik tekstowy zawierający pełne ścieżki dozwolonych
    powłok zgłoszeniowych. Z plikiem tym konsultuje się chsh(1) i mogą z
    niego korzystać innye programy.

    Trzeba wiedzieć, że są programy, które na podstawie zawartości tego
    pliku określają, czy użytkownik jest zwykłym użytkownikiem. Np. demony
    ftp tradycyjnie zabraniają dostępu użytkownikom, których powłoki nie są
    wymienione w tym pliku.

PRZYKŁADY

    /etc/shells może zawierać następujące ścieżki:

       /bin/sh
       /bin/csh

PLIKI

    /etc/shells

ZOBACZ TAKŻE

    chsh(1), getusershell(3)

                 1993-11-21             SHELLS(5)