Provided by: sms-pl_1.9.2m-3_i386 bug

NAZWA

       smsrc - plik konfiguracyjny programu sms

SKŁADNIA

       /etc/smsrc

       ~/.smsrc

OPIS

       Pliki  /etc/smsrc  i  ~/.smsrc  są  czytane  przy  każdym  uruchomieniu
       programu sms. Mogą zawierać ustawienia  programu.  Format  jest  bardzo
       prosty:  linie zaczynające się znakiem "#" i puste linie są ignorowane.
       Ustawienia  są  podawane  w  formacie  nazwa=wartość,  podobnie  jak  w
       skryptach powłoki.

OPCJE

       icq_uin

       icq_pass
              login i hasło dla bramki ICQ.

       czat_login

       czat_pass
              login i hasło dla bramki Idea.czat.

       omnix_user

       omnix_pass
              login i hasło dla bramki Era omnix.

       wap_login

       wap_pass
              login i hasło dla bramki www.1stwap.com.

       miastoplusa_user

       miastoplusa_pass
              user i hasło dla bramki www.miastoplusa.pl.

       ideambox_login

       ideambox_pass
              login hasło dla bramki www.idea.pl.

       proxy  Adres serwera proxy w formacie http://address:port

       mailaddr
              Adres e-mail używany przy wysyłaniu wiadomości.

       notifyaddr
              Adres e-mail, na który ma zostać wysłane potwierdzenie.

       plus_mail
              Jeśli  zmienna  ta jest ustawiona na "1", wiadomości do Plus GSM
              będą wysyłane e-mailem zamiast przez bramkę WWW.

       src_ip

       signature
              Podpis - do dziesięciu znaków.

AUTOR

       Mikolaj Rydzewski <miki@ceti.pl>

PATRZ TEŻ

       sms(1), smsaddr(1), /usr/share/doc/sms-pl/examples/README.smsrc

                                 18 lipca 2004                        SMSRC(5)