Provided by: sms-pl_1.9.2m-3_i386 bug

NAZWA

    smsrc - plik konfiguracyjny programu sms

SKŁADNIA

    /etc/smsrc

    ~/.smsrc

OPIS

    Pliki /etc/smsrc i ~/.smsrc są czytane przy każdym uruchomieniu
    programu sms. Mogą zawierać ustawienia programu. Format jest bardzo
    prosty: linie zaczynające się znakiem "#" i puste linie są ignorowane.
    Ustawienia są podawane w formacie nazwa=wartość, podobnie jak w
    skryptach powłoki.

OPCJE

    icq_uin

    icq_pass
       login i hasło dla bramki ICQ.

    czat_login

    czat_pass
       login i hasło dla bramki Idea.czat.

    omnix_user

    omnix_pass
       login i hasło dla bramki Era omnix.

    wap_login

    wap_pass
       login i hasło dla bramki www.1stwap.com.

    miastoplusa_user

    miastoplusa_pass
       user i hasło dla bramki www.miastoplusa.pl.

    ideambox_login

    ideambox_pass
       login hasło dla bramki www.idea.pl.

    proxy Adres serwera proxy w formacie http://address:port

    mailaddr
       Adres e-mail używany przy wysyłaniu wiadomości.

    notifyaddr
       Adres e-mail, na który ma zostać wysłane potwierdzenie.

    plus_mail
       Jeśli zmienna ta jest ustawiona na "1", wiadomości do Plus GSM
       będą wysyłane e-mailem zamiast przez bramkę WWW.

    src_ip

    signature
       Podpis - do dziesięciu znaków.

AUTOR

    Mikolaj Rydzewski <miki@ceti.pl>

PATRZ TEŻ

    sms(1), smsaddr(1), /usr/share/doc/sms-pl/examples/README.smsrc

                 18 lipca 2004            SMSRC(5)