Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    terminfo - baza właściwości terminala

SKŁADNIA

    /usr/share/terminfo/*/*

OPIS

    Terminfo jes bazą danych, opisującą terminale, używaną przez programy
    obsługujące ekran, takie jak nvi(1), rogue(1) i biblioteki takie, jak
    curses(3X).  Terminfo opisuje terminale przez podawanie zestawu ich
    właściwości, opisując jak wykonywać operacje ekranowe oraz podając
    wymagania wypełniania i sekwencje inicjalizacji.

    Wpisy  w  terminfo  składają się z sekwencji pól, rozdzielonych
    przecinkami (osadzane przecinki można cytować lewymi ukośnikami, lub
    zapisywać jako \072). Białe spacje po separatorze `,' są ignorowane.
    Pierwszy wpis każdego terminala podaje nazwy, pod którymi znany jest
    terminal,  rozdzielone  znakami `|'.  Pierwsza podana nazwa jest
    najpopularniejszym skrótem terminala, a ostatnia nazwa jest długą
    nazwą,  w  pełni  identyfikującą  terminal.  Wszystkie  nazwy są
    synonimiczne. Wszystkie nazwy poza ostatnią powinny być pisane małymi
    literami i nie zawierać spacji; ostatnia nazwa może je zawierać dla
    czytelności.

    Nazwy terminali (poza ostatnim, gadatliwym wpisem)  powinny  być
    wybierane wg.  następujących konwencji: Sprzęt, który składa się na
    terminal, powinien tworzyć korzeń nazwy, stąd ``hp2621''. Nazwa ta nie
    powinna zawierać myślników. Tryby,w których sprzęt może się znajdować
    powinny być wskazywane przez dodanie myślnika i przyrostka trybu. Tak
    więc vt100 w 132 kolumnowym trybie to vt100-w. Następujące przyrostki
    powinny być używane tam gdzie to możliwe:

    Przyrostek           Znaczenie           przykład
    -nn     Liczba wierszy ekranu              aaa-60
    -np     Liczba stron pamięci               c100-4p
    -am     Z automarginesami (zwykle domyślne)       vt100-am
    -m      Tryb mono; powstrzymuje kolor          ansi-m
    -mc     Magiczne ciasteczko; spacje przy podświetlaniu  wy30-mc
    -na     Brak klawiszy strzałek (zostaw je w lokalnym)  c100-na
    -nam     Bez automatycznych marginesów          vt100-nam
    -nl     Bez linii statusu                att4415-nl
    -ns     Bez linii statusu                hp2626-ns
    -rv     Odwrócone kolory                 c100-rv
    -s      Włącza linię statusu               vt100-s
    -vb     Używa wizualnego dzwonka zamiast audio      wy370-vb
    -w      Szeroki tryb (> 80 kolumn, zwykle 132)      vt100-w

    Dla dalszych informacji o konwencjach nazywania, poczytaj stronę
    term(7).

  Właściwości
    Poniżej znajduje się kompletna liczba właściwości załączanych w bloku
    opisu terminfo i dostępnych dla kodu, korzystającego z terminfo. W
    każdej linii tabeli

    Zmienna jest nazwą, poprzez którą programista (na poziomie terminfo)
    dostaje się do właściwości.

    Nazwawłaściwości jest krótką nazwą, używaną w tekście bazy danych, a
    korzysta  z  niej  osoba aktualizująca bazę.  Jeśli to możliwe,
    nazwywłaściwości są wybierane w standardzie (przynajmniej zbliżonym do)
    ANSI  X3.64-1979  (który  jest  obecnie wypierany przez ECMA-48,
    używającego jednak podobnych nazw). Semantyka powinna też odpowiadać
    specyfikacji.

    Kod termcap jest starą nazwą właściwości termcap (niektóre własciwości
    są nowe i mają nazwy nie pochodzące z termcap).

    Nazwy właściwości nie mają sztywnego limitu długości, lecz przyjęto
    nieformalny limit 5 znakowy, który zachowuje je w zwartej postaci i
    umożliwia tabulacjom w pliku Caps ładne zawijanie.

    Na koniec, pole opisu próbuje przenieść semantykę właściwości. W polu
    opisu możesz znaleźć pewne kody:

    (P)  określa, że można podać wypełnianie (padding)

    #[1-9] w polu opisu określa, że łańcuch jest przekazywany przez tparm z
       określonymi parametrami (#i). (patrz lib_tparm.c z pakietu
       ncurses--przyp. tłum.)

    (P*)  określa, że wypełnianie może różnić się w zależności do liczby
       objętych nim linii.

    (#i)  określa ity parametr.

    Oto właściwości logiczne:

        Zmienna        Nazwa-   Kod        Opis
        Booleans       właść.   Tcap
    auto_left_margin       bw     bw    cub1 zawija z
                             kolumny 0 na
                             ostatnią
    auto_right_margin       am     am    terminal ma
                             marginesy
                             automatyczne
    back_color_erase       bce    ut    ekran jest
                             czyszczony kolorem
                             tła
    can_change          ccc    cc    terminal może
                             redefiniować
                             istniejące kolory
    ceol_standout_glitch     xhp    xs    tryb wyróżniony nie
                             kasowany przez
                             nadpisywanie (hp)
    col_addr_glitch        xhpa    YA    jedynie ruchy
                             dodatnie dla
                             właściwości hpa/mhpa
    cpi_changes_res        cpix    YF    zmienianie natężenia
                             (pitch) znaku
                             zmienia
                             rozdzielczość
    cr_cancels_micro_mode     crxm    YB    używanie cr wyłącza
                             tryb micro
    dest_tabs_magic_smso     xt     xt    tabulacje
                             destruktywne,
                             magiczny znak so
                             (t1061)
    eat_newline_glitch      xenl    xn    nowa linia jest
                             ignorowana po 80
                             kolumnach
    erase_overstrike       eo     eo    spacją można kasować
                             nadstuknięcia
                             (overstrikes)

    generic_type         gn     gn    podstawowy rodzaj
                             linii
    hard_copy           hc     hc    terminal hardcopy
    hard_cursor          chts    HC    kursor jest trudny
                             do zobaczenia
    has_meta_key         km     km    ma klawisz meta
                             (ustawia bit
                             parzystości)
    has_print_wheel        daisy   YC    drukarka wymaga do
                             zmiany zestawu
                             znaków operatora
    has_status_line        hs     hs    ma dodatkową linię
                             statusu
    hue_lightness_saturation   hls    hl    terminal używa tylko
                             notacji HLS kolorów
                             (Tektronix)
    insert_null_glitch      in     in    tryb wstawiania
                             (insert) rozróżnia
                             zera (nulls)
    lpi_changes_res        lpix    YG    zmienianie natężenia
                             (pitch) linii
                             zmienia
                             rozdzielczość
    memory_above         da     da    wyświetlacz może być
                             zachowywany ponad
                             ekranem
    memory_below         db     db    wyświetlacz może być
                             zachowywany pod
                             ekranem
    move_insert_mode       mir    mi    w trybie wstawiania
                             można się
                             bezpiecznie poruszać
    move_standout_mode      msgr    ms    w trybie wyróżnienia
                             można się
                             bezpiecznie poruszać
    needs_xon_xoff        nxon    nx    wypełnianie nie
                             zadziała, potrzeba
                             xon/xoff
    no_esc_ctlc          xsb    xb    ul ([terminal]
                             beehive) (f1=escape,
                             f2=ctrl C)
    no_pad_char          npc    NP    znak dopełniania nie
                             istnieje
    non_dest_scroll_region    ndscr   ND    przewijanie regionu
                             nie jest
                             destruktywne
    non_rev_rmcup         nrrmc   NR    smcup nie odwraca
                             rmcup
    over_strike          os     os    terminal może
                             nadstukiwać
    prtr_silent          mc5i    5i    drukarka nie daje
                             echa na ekran
    row_addr_glitch        xvpa    YD    daje tylko dodatnie
                             ruchy dla właść.
                             vpa/mvpa
    semi_auto_right_margin    sam    YE    drukowanie ostatniej
                             kolumny powoduje cr
    status_line_esc_ok      eslok   es    w linii statusu
                             można używać escape
    tilde_glitch         hz     hz    nie można drukować
                             znaków ~
    transparent_underline     ul     ul    podkreślony znak
                             nadstukuje

    xon_xoff           xon    xo    terminal używa
                             potwierdzania
                             xon/xoff

    A oto właściwości numeryczne:

       Zmienna       Nazwa-    Kod         Opis
      numeryczna      właść.    tcap
    columns          cols     co     liczba kolumn w
                             linii
    init_tabs         it      it     początkowo tabulacje
                             co # spacji
    label_height       lh      lh     wiersze w każdej
                             etykiecie
    label_width        lw      lw     kolumny w każdej
                             etykiecie
    lines           lines    li     liczba linii na
                             ekranie lub stronie
    lines_of_memory      lm      lm     linie pamięci w
                             wypadku gdy > linii
                             ekranu. 0 => różni
                             się
    magic_cookie_glitch    xmc     sg     liczba spacji,
                             pozostawianych przez
                             smso lub rmso
    max_attributes      ma      ma     maksymalna liczba
                             połączonych
                             atrybutów, które
                             obsługuje terminal
    max_colors        colors    Co     maksymalna liczba
                             kolorów na ekranie
    max_pairs         pairs    pa     maksymalna liczba
                             par kolorów na
                             ekranie
    maximum_windows      wnum     MW     maksymalna liczna
                             definiowalnych okien
    no_color_video      ncv     NC     atrybuty wideo,
                             których nie można
                             używać z kolorami
    num_labels        nlab     Nl     liczba etykiet na
                             ekranie
    padding_baud_rate     pb      pb     najniższa szybkość
                             przesyłu (baud rate)
                             gdy wymagane jest
                             wypełnianie
                             (padding).
    virtual_terminal     vt      vt     liczba terminali
                             wirtualnych
                             (CB/unix)
    width_status_line     wsl     ws     liczba kolumn w
                             linii statusu

    W strukturze term SVr4.0 istnieją  też  następujące  właściwości
    numeryczne, lecz nie są one jeszcze udokumentowane w podręczniku.
    Pochodzą one z SVr4-tego wsparcia dla drukarki.

       Zmienna       Nazwa-    Kod        Opis
      Numeryczna      właść    Tcap
    bit_image_entwining    bitwin    Yo     liczba przejść
                             (passes) dla każdego
                             wiersza obrazu
                             bitowego

    bit_image_type       bitype    Yp     rodzaj urządzenia
                             obrazu bitowego
    buffer_capacity      bufsz    Ya     licza bajtów
                             buforowanych przed
                             drukowaniem
    buttons          btns     BT     liczba przycisków
                             myszy
    dot_horz_spacing      spinh    Yc     odstępy poprzeczne
                             punktów wyrażone w
                             punktach na cal
                             (DPI)
    dot_vert_spacing      spinv    Yb     odstępy pionowe
                             igieł (pins) w
                             igłach na cal
    max_micro_address     maddr    Yd     maksymalna wartość w
                             micro_..._address
    max_micro_jump       mjump    Ye     maksymalna wartość w
                             parm_..._micro
    micro_col_size       mcs     Yf     rozmiar kroku
                             znakowego w trybie
                             micro mode
    micro_line_size      mls     Yg     rozmiar kroku
                             liniowego w trybie
                             micro mode
    number_of_pins       npins    Yh     liczba igieł w
                             głowicy drukującej
                             (print-head)
    output_res_char      orc     Yi     rozdzielczość
                             poprzeczna w
                             jednostkach na linię
    output_res_horz_inch    orhi     Yk     rozdzielczość
                             poprzeczna w
                             jednostkach na cal
    output_res_line      orl     Yj     rozdzielczość
                             pionowa w
                             jednostkach na linię
    output_res_vert_inch    orvi     Yl     rozdzielczość
                             pionowa w
                             jednostkach na cal
    print_rate         cps     Ym     wydrukuj szybkość
                             przesyłu w znakach
                             na sekundę
    wide_char_size       widcs    Yn     rozmiar kroku znaku
                             w trybie podwojonej
                             szerokości

    A oto właściwości napisowe:

        Zmienna       Nazwa-   Kod        Opis
        Napisowa       właść.   Tcap
    acs_chars           acsc    ac    graficzne pary
                             zestawu znaków,
                             oparte o vt100
    back_tab           cbt    bt    wsteczna tabulacja
                             (P)
    bell             bel    bl    sygnał audiofoniczny
                             (dzwonek) (P)
    carriage_return        cr     cr    powrót karetki (P*)
                             (P*)
    change_char_pitch       cpi    ZA    Zmień liczbę znaków
                             na cal
    change_line_pitch       lpi    ZB    Zmień liczbę linii
                             na cal

    change_res_horz        chr    ZC    Zmień rozdzielczość
                             poprzeczną
    change_res_vert        cvr    ZD    Zmień rozdzielczość
                             pionową
    change_scroll_region     csr    cs    zmień region na
                             linię #1 do linii #2
                             (P)
    char_padding         rmp    rP    podobne do ip, lecz
                             w trybie wstawiania
                             (insert)
    clear_all_tabs        tbc    ct    czyść wszystkie
                             tabulatory (tab
                             stops) (P)
    clear_margins         mgc    MC    czyść wszystkie
                             miękkie lewe i prawe
                             marginesy
    clear_screen         clear   cl    czyść ekran i
                             wyzeruj kursor (home
                             cursor) (P*)
    clr_bol            el1    cb    wyczyść początek
                             linii
    clr_eol            el     ce    wyczyść do końca
                             linii (P)
    clr_eos            ed     cd    wyczyść do końca
                             ekranu (P*)
    column_address        hpa    ch    pozycja pozioma #1
                             (P)
    command_character       cmdch   CC    ustawialny w
                             prototypie znak cmd
                             terminala !?
    create_window         cwin    CW    definiuj okno #1 od
                             #2,#3 do #4,#5
    cursor_address        cup    cm    przejdź do wiersza
                             #1 kolumny #2
    cursor_down          cud1    do    w dół o 1 linię
    cursor_home          home    ho    kursor do domu
                             (jeśli bez cup)
    cursor_invisible       civis   vi    uczyń kursor
                             niewidzialnym
    cursor_left          cub1    le    przejdź jedną spację
                             w lewo
    cursor_mem_address      mrcup   CM    adresowanie kursora
                             względem pamięci
    cursor_normal         cnorm   ve    spowoduj, że kursor
                             stanie się normalny
                             (odtwórz zmiany
                             civis/cvvis)
    cursor_right         cuf1    nd    niedestruktywna
                             spacja (przejdź w
                             prawo o spację)
    cursor_to_ll         ll     ll    ostatnia linia,
                             pierwsza kolumna
                             (jeśli bez cup)
    cursor_up           cuu1    up    w górę o 1 linię
    cursor_visible        cvvis   vs    uczyń kursor bardzo
                             widzialnym
    define_char          defc    ZE    zdefiniuj znak
    delete_character       dch1    dc    usuń znak (P*)
    delete_line          dl1    dl    usuń linię (P*)
    dial_phone          dial    DI    wykręć numer #1
    dis_status_line        dsl    ds    wyłącz linię statusu
    display_clock         dclk    DK    wyświetl w pozycji
                             (#1,#2) zegar
    down_half_line        hd     hd    pół linii w dół

    ena_acs            enacs   eA    włącz alternatywny
                             zestaw znaków
    enter_alt_charset_mode    smacs   as    rozpocznij tryb
                             alternatywnego
                             zestawu znaków (P)
    enter_am_mode         smam    SA    włącz automatyczne
                             marginesy
    enter_blink_mode       blink   mb    włącz migotanie
    enter_bold_mode        bold    md    włącz tryb
                             wytłuszczenia
                             (dodatkowe
                             rozjaśnienie)
    enter_ca_mode         smcup   ti    łańcuch do
                             rozpoczynania
                             programów,
                             używających cup
    enter_delete_mode       smdc    dm    wejdź w tryb
                             kasowania (delete)
    enter_dim_mode        dim    mh    włącz tryb
                             pół-rozjaśnienia
    enter_doublewide_mode     swidm   ZF    wejdź w tryb
                             podwójnej szerokości
    enter_draft_quality      sdrfq   ZG    wejdź w tryb jakości
                             draft
    enter_insert_mode       smir    im    wejdź w tryb
                             wstawiania (insert)
    enter_italics_mode      sitm    ZH    wejdź w tryb kursywy
    enter_leftward_mode      slm    ZI    rozpocznij
                             lewokierunkowy ruch
                             karetki
    enter_micro_mode       smicm   ZJ    rozpocznij tryb
                             micro-motion (mikro
                             ruchów)
    enter_near_letter_quality   snlq    ZK    wejdź w tryb NLQ
    enter_normal_quality     snrmq   ZL    wejdź w tryb
                             normalnej jakości
    enter_protected_mode     prot    mp    włącz tryb chroniony
    enter_reverse_mode      rev    mr    włącz tryb
                             inwersyjny wideo
    enter_secure_mode       invis   mk    włącz tryb
                             niewidzialny (znaki
                             niewidoczne)
    enter_shadow_mode       sshm    ZM    wejdź w tryb shadow-
                             print (cieniowego-
                             drukowania)
    enter_standout_mode      smso    so    rozpocznij tryb
                             wyróżniony
                             (standout)
    enter_subscript_mode     ssubm   ZN    wejdź w tryb indeksu
                             dolnego
    enter_superscript_mode    ssupm   ZO    wejdź w tryb indeksu
                             górnego
    enter_underline_mode     smul    us    rozpocznij tryb
                             podkreślenia
    enter_upward_mode       sum    ZP    rozpocznij
                             górnokierunkowy ruch
                             karetki
    enter_xon_mode        smxon   SX    włącz potwierdzenia
                             xon/xoff
    erase_chars          ech    ec    wykasuj #1 znaków
                             (P)
    exit_alt_charset_mode     rmacs   ae    zakończ [działanie]
                             alternatywnego
                             zestawu znaków (P)

    exit_am_mode         rmam    RA    wyłącz automatyczne
                             marginesy
    exit_attribute_mode      sgr0    me    wyłącz wszystkie
                             atrybuty
    exit_ca_mode         rmcup   te    łańcuchy do
                             kończenia programów,
                             używających cup
    exit_delete_mode       rmdc    ed    zakończ tryb
                             kasowania
    exit_doublewide_mode     rwidm   ZQ    zakończ tryb
                             podwojonej
                             szerokości
    exit_insert_mode       rmir    ei    zakończ tryb
                             wstawiania
    exit_italics_mode       ritm    ZR    zakończ tryb kursywy
    exit_leftward_mode      rlm    ZS    zakończ tryb ruchu w
                             lewo
    exit_micro_mode        rmicm   ZT    zakończ tryb micro-
                             motion
    exit_shadow_mode       rshm    ZU    zakończ tryb shadow-
                             print
    exit_standout_mode      rmso    se    zakończ tryb
                             wyróżnienia
    exit_subscript_mode      rsubm   ZV    zakończ tryb indeksu
                             dolnego
    exit_superscript_mode     rsupm   ZW    zakończ tryb indeksu
                             górnego
    exit_underline_mode      rmul    ue    zakończ tryb
                             podkreślenia
    exit_upward_mode       rum    ZX    zakończ odwrócone
                             ruchy znaków
    exit_xon_mode         rmxon   RX    wyłącz potwierdzenia
                             xon/xoff
    fixed_pause          pause   PA    pauzuj przez 2-3
                             sekundy
    flash_hook          hook    fh    zaczep przełącznika
                             rozbłysku (flash
                             switch hook)
    flash_screen         flash   vb    widzialny dzwonek
                             (nie może ruszać
                             kursora)
    form_feed           ff     ff    Wyrzucenie strony z
                             terminala hardcopy
                             (P*)
    from_status_line       fsl    fs    powrót z linii
                             statusu
    goto_window          wingo   WG    idź do okna #1
    hangup            hup    HU    odwieś słuchawkę
    init_1string         is1    i1    łańcuch
                             inicjalizacji
    init_2string         is2    is    łańcuch
                             inicjalizacji
    init_3string         is3    i3    łańcuch
                             inicjalizacji
    init_file           if     if    nazwa pliku
                             inicjalizacji
    init_prog           iprog   iP    ścieżka do programu
                             do inicjalizacji
    initialize_color       initc   Ic    inicjalizuj kolor #1
                             na (#2,#3,#4)
    initialize_pair        initp   Ip    inicjalizuj parę #1
                             kolorów na
                             fg=(#2,#3,#4),
                             bg=(#5,#6,#7)
    insert_character       ich1    ic    wstaw znak (P)

    insert_line          il1    al    wstaw linię (P*)
    insert_padding        ip     ip    wstaw wypełnienie
                             (padding) po
                             wstawionym znaku
    key_a1            ka1    K1    lewy, górny róg
                             keypadu
    key_a3            ka3    K3    prawy, górny róg
                             keypadu
    key_b2            kb2    K2    środek keypadu
    key_backspace         kbs    kb    klawisz backspace
    key_beg            kbeg    @1    klawisz begin
    key_btab           kcbt    kB    klawisz wstecznej
                             tabulacji
    key_c1            kc1    K4    lewy, dolny róg
                             keypadu
    key_c3            kc3    K5    prawy, dolny róg
                             keypadu
    key_cancel          kcan    @2    klawisz cancel
                             (anulowania)
    key_catab           ktbc    ka    klawisz czyszczenia
                             wszystkich tabulacji
    key_clear           kclr    kC    klawisz czyszczenia
                             ekranu lub
                             wymazywania
    key_close           kclo    @3    klawisz close
                             (zamykania)
    key_command          kcmd    @4    klawisz poleceń
    key_copy           kcpy    @5    klawisz copy
                             (kopiowania)
    key_create          kcrt    @6    klawisz create
                             (tworzenia)
    key_ctab           kctab   kt    klawisz czyszczenia
                             tabulacji
    key_dc            kdch1   kD    klawisz kasowania
                             znaku
    key_dl            kdl1    kL    klawisz kasowania
                             linii
    key_down           kcud1   kd    strzałka w dół
    key_eic            krmir   kM    wysyłane przez rmir
                             lub smir w trybie
                             wstawiania
    key_end            kend    @7    klawisz end
    key_enter           kent    @8    klawisz enter/send
    key_eol            kel    kE    klawisz kasowania do
                             końca linii
    key_eos            ked    kS    klawisz kasowania do
                             końca ekranu
    key_exit           kext    @9    klawisz exit
                             (zakończenia)
    key_f0            kf0    k0    klawisz funkcyjny F0
    key_f1            kf1    k1    klawisz funkcyjny F1
    key_f10            kf10    k;    klawisz funkcyjny
                             F10
    key_f11            kf11    F1    klawisz funkcyjny
                             F11
    key_f12            kf12    F2    klawisz funkcyjny
                             F12
    key_f13            kf13    F3    klawisz funkcyjny
                             F13
    key_f14            kf14    F4    klawisz funkcyjny
                             F14
    key_f15            kf15    F5    klawisz funkcyjny
                             F15
    key_f16            kf16    F6    klawisz funkcyjny
                             F16

    key_f17            kf17    F7    klawisz funkcyjny
                             F17
    key_f18            kf18    F8    klawisz funkcyjny
                             F18
    key_f19            kf19    F9    klawisz funkcyjny
                             F19
    key_f2            kf2    k2    klawisz funkcyjny F2
    key_f20            kf20    FA    klawisz funkcyjny
                             F20
    key_f21            kf21    FB    klawisz funkcyjny
                             F21
    key_f22            kf22    FC    klawisz funkcyjny
                             F22
    key_f23            kf23    FD    klawisz funkcyjny
                             F23
    key_f24            kf24    FE    klawisz funkcyjny
                             F24
    key_f25            kf25    FF    klawisz funkcyjny
                             F25
    key_f26            kf26    FG    klawisz funkcyjny
                             F26
    key_f27            kf27    FH    klawisz funkcyjny
                             F27
    key_f28            kf28    FI    klawisz funkcyjny
                             F28
    key_f29            kf29    FJ    klawisz funkcyjny
                             F29
    key_f3            kf3    k3    klawisz funkcyjny F3
    key_f30            kf30    FK    klawisz funkcyjny
                             F30
    key_f31            kf31    FL    klawisz funkcyjny
                             F31
    key_f32            kf32    FM    klawisz funkcyjny
                             F32
    key_f33            kf33    FN    klawisz funkcyjny
                             F33
    key_f34            kf34    FO    klawisz funkcyjny
                             F34
    key_f35            kf35    FP    klawisz funkcyjny
                             F35
    key_f36            kf36    FQ    klawisz funkcyjny
                             F36
    key_f37            kf37    FR    klawisz funkcyjny
                             F37
    key_f38            kf38    FS    klawisz funkcyjny
                             F38
    key_f39            kf39    FT    klawisz funkcyjny
                             F39
    key_f4            kf4    k4    klawisz funkcyjny F4
    key_f40            kf40    FU    klawisz funkcyjny
                             F40
    key_f41            kf41    FV    klawisz funkcyjny
                             F41
    key_f42            kf42    FW    klawisz funkcyjny
                             F42
    key_f43            kf43    FX    klawisz funkcyjny
                             F43
    key_f44            kf44    FY    klawisz funkcyjny
                             F44
    key_f45            kf45    FZ    klawisz funkcyjny
                             F45
    key_f46            kf46    Fa    klawisz funkcyjny
                             F46
    key_f47            kf47    Fb    klawisz funkcyjny
                             F47

    key_f48            kf48    Fc    klawisz funkcyjny
                             F48
    key_f49            kf49    Fd    klawisz funkcyjny
                             F49
    key_f5            kf5    k5    klawisz funkcyjny F5
    key_f50            kf50    Fe    klawisz funkcyjny
                             F50
    key_f51            kf51    Ff    klawisz funkcyjny
                             F51
    key_f52            kf52    Fg    klawisz funkcyjny
                             F52
    key_f53            kf53    Fh    klawisz funkcyjny
                             F53
    key_f54            kf54    Fi    klawisz funkcyjny
                             F54
    key_f55            kf55    Fj    klawisz funkcyjny
                             F55
    key_f56            kf56    Fk    klawisz funkcyjny
                             F56
    key_f57            kf57    Fl    klawisz funkcyjny
                             F57
    key_f58            kf58    Fm    klawisz funkcyjny
                             F58
    key_f59            kf59    Fn    klawisz funkcyjny
                             F59
    key_f6            kf6    k6    klawisz funkcyjny F6
    key_f60            kf60    Fo    klawisz funkcyjny
                             F60
    key_f61            kf61    Fp    klawisz funkcyjny
                             F61
    key_f62            kf62    Fq    klawisz funkcyjny
                             F62
    key_f63            kf63    Fr    klawisz funkcyjny
                             F63
    key_f7            kf7    k7    klawisz funkcyjny F7
    key_f8            kf8    k8    klawisz funkcyjny F8
    key_f9            kf9    k9    klawisz funkcyjny F9
    key_find           kfnd    @0    klawisz find
                             (szukania)
    key_help           khlp    %1    klawisz help
                             (pomocy)
    key_home           khome   kh    klawisz home
    key_ic            kich1   kI    klawisz wstawiania
                             znaku
    key_il            kil1    kA    klawisz wstawiania
                             linii
    key_left           kcub1   kl    strzałka w lewo
    key_ll            kll    kH    dolna strzałka w
                             lewo (home down)
    key_mark           kmrk    %2    klawisz mark
                             (zaznaczenia)
    key_message          kmsg    %3    klawisz message
                             (komunikatu)
    key_move           kmov    %4    klawisz move
                             (przemieszczenia)
    key_next           knxt    %5    klawisz next
                             (następny)
    key_npage           knp    kN    klawisz następnej-
                             strony
    key_open           kopn    %6    klawisz open
                             (otwarcia)
    key_options          kopt    %7    klawisz options
                             (opcji)
    key_ppage           kpp    kP    klawisz poprzedniej-
                             strony

    key_previous         kprv    %8    klawisz previous
                             (poprzedni)
    key_print           kprt    %9    klawisz print
                             (drukowania)
    key_redo           krdo    %0    klawisz redo
                             (odtworzenia)
    key_reference         kref    &1    klawisz reference
    key_refresh          krfr    &2    klawisz refresh
                             (odświeżenia)
    key_replace          krpl    &3    klawisz replace
                             (podmienienia)
    key_restart          krst    &4    klawisz restart
    key_resume          kres    &5    klawisz resume
                             (wznowienia)
    key_right           kcuf1   kr    strzałka w prawo
    key_save           ksav    &6    klawisz save
                             (zapisania)
    key_sbeg           kBEG    &9    przesunięty
                             (shifted) klawisz
                             rozpoczęcia (begin
                             key)
    key_scancel          kCAN    &0    przesunięty klawisz
                             cancel (anulowania)
    key_scommand         kCMD    *1    przesunięty klawisz
                             polecenia
    key_scopy           kCPY    *2    przesunięty klawisz
                             copy (kopiowania)
    key_screate          kCRT    *3    przesunięty klawisz
                             create (tworzenia)
    key_sdc            kDC    *4    przesunięty klawisz
                             kasowania znaku
    key_sdl            kDL    *5    przesunięty klawisz
                             kasowania linii
    key_select          kslt    *6    klawisz wybrania
                             (select key)
    key_send           kEND    *7    przesunięty klawisz
                             end
    key_seol           kEOL    *8    przesunięty klawisz
                             czyszczenia do końca
                             linii
    key_sexit           kEXT    *9    przesunięty klawisz
                             exit (zakończenia)
    key_sf            kind    kF    klawisz przewijania
                             w przód
    key_sfind           kFND    *0    przesunięty klawisz
                             find (szukania)
    key_shelp           kHLP    #1    przesunięty klawisz
                             help (pomocy)
    key_shome           kHOM    #2    przesunięty klawisz
                             home
    key_sic            kIC    #3    przesunięty klawisz
                             wstawiania znaku
    key_sleft           kLFT    #4    przesunięta strzałka
                             w lewo
    key_smessage         kMSG    %a    przesunięty klawisz
                             message (komunikatu)
    key_smove           kMOV    %b    przesunięty klawisz
                             move
                             (przemieszczenia)
    key_snext           kNXT    %c    przesunięty klawisz
                             next
    key_soptions         kOPT    %d    przesunięty klawisz
                             options (opcji)
    key_sprevious         kPRV    %e    przesunięty klawisz
                             previous (poprzedni)

    key_sprint          kPRT    %f    przesunięty klawisz
                             print (drukowania)
    key_sr            kri    kR    klawisz przewijania
                             wstecz
    key_sredo           kRDO    %g    przesunięty klawisz
                             redo (odtworzenia)
    key_sreplace         kRPL    %h    przesunięty klawisz
                             replace
                             (podmienienia)
    key_sright          kRIT    %i    przesunięta strzałka
                             w prawo
    key_srsume          kRES    %j    przesunięty klawisz
                             resume (wznowienia)
    key_ssave           kSAV    !1    przesunięty klawisz
                             save (zapisania)
    key_ssuspend         kSPD    !2    przesunięty klawisz
                             suspend
                             (zawieszenia)
    key_stab           khts    kT    klawisz ustawienia
                             tabulacji (set-tab
                             key)
    key_sundo           kUND    !3    przesunięty klawisz
                             undo (cofnięcia)
    key_suspend          kspd    &7    klawisz suspend
                             (zawieszenia)
    key_undo           kund    &8    klawisz undo
                             (cofnięcia)
    key_up            kcuu1   ku    strzałka w górę
    keypad_local         rmkx    ke    zakończ tryb
                             'keyboard_transmit'
    keypad_xmit          smkx    ks    wejdź w tryb
                             'keyboard_transmit'
    lab_f0            lf0    l0    etykieta na klawiszu
                             f0 to nie f0
    lab_f1            lf1    l1    etykieta na klawiszu
                             f1 to nie f1
    lab_f10            lf10    la    etykieta na klawiszu
                             f10 to nie f10
    lab_f2            lf2    l2    etykieta na klawiszu
                             f2 to nie f2
    lab_f3            lf3    l3    etykieta na klawiszu
                             f3 to nie f3
    lab_f4            lf4    l4    etykieta na klawiszu
                             f4 to nie f4
    lab_f5            lf5    l5    etykieta na klawiszu
                             f5 to nie f5
    lab_f6            lf6    l6    etykieta na klawiszu
                             f6 to nie f6
    lab_f7            lf7    l7    etykieta na klawiszu
                             f7 to nie f7
    lab_f8            lf8    l8    etykieta na klawiszu
                             f8 to nie f8
    lab_f9            lf9    l9    etykieta na klawiszu
                             f9 to nie f9
    label_format         fln    Lf    format etykiety
    label_off           rmln    LF    wyłącz miękkie
                             etykiety
    label_on           smln    LO    włącz miękkie
                             etykiety
    meta_off           rmm    mo    wyłącz tryb meta
    meta_on            smm    mm    włącz tryb meta
                             (włączony 8 bit)
    micro_column_address     mhpa    ZY    podobne do
                             column_address w
                             trybie micro mode

    micro_down          mcud1   ZZ    podobne do
                             cursor_down w trybie
                             micro mode
    micro_left          mcub1   Za    podobne do
                             cursor_left w trybie
                             micro mode
    micro_right          mcuf1   Zb    podobne do
                             cursor_right w
                             trybie micro mode
    micro_row_address       mvpa    Zc    podobne do
                             row_address w trybie
                             micro mode
    micro_up           mcuu1   Zd    podobne do cursor_up
                             w trybie micro mode
    newline            nel    nw    nowa linia (zachowuj
                             się jak cr z lf)
    order_of_pins         porder   Ze    dopasuj bity
                             programowe do igieł
                             głowicy drukującej
    orig_colors          oc     oc    ustaw wszystkie pary
                             kolorów na wartości
                             oryginalne
    orig_pair           op     op    ustaw domyślną parę
                             na wartość
                             oryginalną
    pad_char           pad    pc    znak wypełniania
                             (zamiast zera)
    parm_dch           dch    DC    kasuj #1 znaków (P*)
    parm_delete_line       dl     DL    kasuj #1 linii (P*)
    parm_down_cursor       cud    DO    w dół o #1 linii
                             (P*)
    parm_down_micro        mcud    Zf    podobne do
                             parm_down_cursor w
                             trybie micro mode
    parm_ich           ich    IC    wstaw #1 znaków (P*)
    parm_index          indn    SF    przewiń w przód o #1
                             linii (P)
    parm_insert_line       il     AL    wstaw #1 linii (P*)
    parm_left_cursor       cub    LE    przesuń #1 znaków w
                             lewo (P)
    parm_left_micro        mcub    Zg    podobne do
                             parm_left_cursor w
                             trybie micro mode
    parm_right_cursor       cuf    RI    przesuń #1 znaków w
                             prawo (P*)
    parm_right_micro       mcuf    Zh    podobne do
                             parm_right_cursor w
                             trybie micro mode
    parm_rindex          rin    SR    przewiń wstecz o #1
                             linii (P)
    parm_up_cursor        cuu    UP    przejdź w górę o #1
                             linii (P*)
    parm_up_micro         mcuu    Zi    podobne do
                             parm_up_cursor w
                             trybie micro mode
    pkey_key           pfkey   pk    zaprogramuj klawisz
                             funkcyjny #1 na
                             wysyłanie łańcucha
                             #2
    pkey_local          pfloc   pl    zaprogramuj klawisz
                             funkcyjny #1 na
                             wykonywanie łańcucha
                             #2

    pkey_xmit           pfx    px    zaprogramuj klawisz
                             funkcyjny #1 na
                             transmitowanie
                             łańcucha #2
    plab_norm           pln    pn    zaprogramuj etykietę
                             #2 na pokazywanie
                             łańcucha #2
    print_screen         mc0    ps    drukuj zawartość
                             ekranu
    prtr_non           mc5p    pO    włącz drukarkę na #1
                             bajtów
    prtr_off           mc4    pf    wyłącz drukarkę
    prtr_on            mc5    po    włącz drukarkę
    pulse             pulse   PU    wybierz wydzwanianie
                             pulsowe
    quick_dial          qdial   QD    wykręć numer #1 bez
                             sprawdzania
    remove_clock         rmclk   RC    usuń zegarek
    repeat_char          rep    rp    powtórz znak #1 #2
                             razy (P*)
    req_for_input         rfi    RF    wyślij następny znak
                             wejściowy (dla pty)
    reset_1string         rs1    r1    łańcuch resetowania
    reset_2string         rs2    r2    łańcuch resetowania
    reset_3string         rs3    r3    łańcuch resetowania
    reset_file          rf     rf    nazwa pliku
                             resetowania
    restore_cursor        rc     rc    odtwórz pozycję
                             kursora na ostatnie
                             save_cursor
    row_address          vpa    cv    absolutna pozycja
                             pionowa #1 (P)
    save_cursor          sc     sc    zapisz bieżącą
                             pozycję kursora (P)
    scroll_forward        ind    sf    przewiń tekst w górę
                             (P)
    scroll_reverse        ri     sr    przewiń tekst w dół
                             (P)
    select_char_set        scs    Zj    wybierz zestaw
                             znaków
    set_attributes        sgr    sa    zdefiniuj atrybuty
                             wideo #1-#9 (PG9)
    set_background        setb    Sb    Ustaw kolor tła #1
    set_bottom_margin       smgb    Zk    ustaw dolny margines
                             na bieżącej linii
    set_bottom_margin_parm    smgbp   Zl    ustaw dolny margines
                             na linii #1 lub #2
                             linii od dołu
    set_clock           sclk    SC    ustaw zegarek na
                             godzinę #1, minut
                             #2, #3 sekund
    set_color_pair        scp    sp    ustaw bieżącą parę
                             kolorów na #1
    set_foreground        setf    Sf    ustaw kolor #1
    set_left_margin        smgl    ML    ustaw lewy miękki
                             margines na bieżącej
                             kolumnie
    set_left_margin_parm     smglp   Zm    ustaw lewy (prawy)
                             margines na kolumnie
                             #1 (#2)
    set_right_margin       smgr    MR    ustaw prawy miękki
                             margines na bieżącej
                             kolumnie
    set_right_margin_parm     smgrp   Zn    ustaw prawy margines
                             na kolumnie #1

    set_tab            hts    st    ustaw tabulację w
                             każdym wierszu,
                             bieżąca kolumna (?)
    set_top_margin        smgt    Zo    ustaw górny margines
                             na bieżącej linii
    set_top_margin_parm      smgtp   Zp    ustaw górny (dolny)
                             margines w wierszu
                             #1 (#2)
    set_window          wind    wi    bieżące okno to
                             linie #1-#2 i
                             kolumny #3-#4
    start_bit_image        sbim    Zq    zacznij drukować
                             grafikę bitową
    start_char_set_def      scsd    Zr    rozpocznij definicję
                             zestawu znaków
    stop_bit_image        rbim    Zs    przestań drukować
                             grafikę bitową
    stop_char_set_def       rcsd    Zt    zakończ definicję
                             zestawu znaków
    subscript_characters     subcs   Zu    lista indeksowalnych
                             dolnie znaków
    superscript_characters    supcs   Zv    lista indeksowalnych
                             górnie znaków
    tab              ht     ta    tabuluj do
                             następnego
                             (sprzętowego)
                             8-spacjowego
                             tabulatora
    these_cause_cr        docr    Zw    drukowanie dowolnego
                             z nich spowoduje CR
    to_status_line        tsl    ts    przemieść się do
                             linii statusu
    tone             tone    TO    wybierz wydzwanianie
                             tonowe
    underline_char        uc     uc    podkreśl znak i
                             przesuń się za niego
    up_half_line         hu     hu    pół linii w górę
    user0             u0     u0    łańcuch użytkownika
                             #0
    user1             u1     u1    łańcuch użytkownika
                             #1
    user2             u2     u2    łańcuch użytkownika
                             #2
    user3             u3     u3    łańcuch użytkownika
                             #3
    user4             u4     u4    łańcuch użytkownika
                             #4
    user5             u5     u5    łańcuch użytkownika
                             #5
    user6             u6     u6    łańcuch użytkownika
                             #6
    user7             u7     u7    łańcuch użytkownika
                             #7
    user8             u8     u8    łańcuch użytkownika
                             #8
    user9             u9     u9    łańcuch użytkownika
                             #9
    wait_tone           wait    WA    czekaj na ton
                             dzwonienia
                             (dialtone)
    xoff_character        xoffc   XF    znak XOFF
    xon_character         xonc    XN    znak XON
    zero_motion          zerom   Zx    brak przemieszczenia
                             dla kolejnego znaku

    Następujące właściwości łańcuchowe istnieją w strukturze term SVr4.0,
    lecz początkowo nie były opisane w podręczniku man.

        Zmienna       Nazwa-    Kod       Opis
       Łańcuchowa       właść.    TCap
    alt_scancode_esc       scesa    S8    alternatywny
                              escape dla
                              emulacji scancode
    bit_image_carriage_return   bicr     Yv    przemieść się na
                              początek wiersza
    bit_image_newline       binel    Zz    przemieść się do
                              następnego wiersza
                              obrazu bitowego
    bit_image_repeat       birep    Xy    powtórz komórkę #1
                              obrazu bitowego #2
                              razy
    char_set_names        csnm     Zy    wymień nazwy
                              zestawów znaków
    code_set_init         csin     ci    inicjalizuj
                              sekwencję dla
                              wielokrotnych
                              zestawów kodów
    color_names          colornm   Yw    podaj nazwę dla
                              koloru #1
    define_bit_image_region    defbi    Yx    definiuj
                              prostokątny region
                              obrazu bitowego
    device_type          devt     dv    wskaż obsługę
                              języka/zestawu
                              kodów
    display_pc_char        dispc    S1    wyświetl znak PC
    end_bit_image_region     endbi    Yy    zakończ region
                              obrazu bitowego
    enter_pc_charset_mode     smpch    S2    wejdź w tryb
                              wyświetlania PC
    enter_scancode_mode      smsc     S4    wejdź w tryb
                              scancode PC
    exit_pc_charset_mode     rmpch    S3    zakończ tryb
                              wyświetlania
                              znaków PC
    exit_scancode_mode      rmsc     S5    zakończ tryb
                              scancode PC
    get_mouse           getm     Gm    curses powinny
                              odbierać zdarzenia
                              myszy
    key_mouse           kmous    Km    pojawiło się
                              zdarzenie myszy
    mouse_info          minfo    Mi    informacja o
                              statusie myszy
    pc_term_options        pctrm    S6    opcje terminala PC
    pkey_plab           pfxl     xl    zaprogramuj
                              klawisz funkcyjny
                              #1 na wpisywanie
                              łańcucha #2 i
                              pokazywanie
                              łańcucha #3.
    req_mouse_pos         reqmp    RQ    zażądaj pozycji
                              myszy
    scancode_escape        scesc    S7    escape dla
                              emulacji scancode
    set0_des_seq         s0ds     s0    przesuń do zestawu
                              kodów 0 (zestaw
                              EUC 0, ASCII)
    set1_des_seq         s1ds     s1    przesuń do zestawu
                              kodów 1

    set2_des_seq         s2ds     s2    przesuń do zestawu
                              kodów 2
    set3_des_seq         s3ds     s3    przesuń do zestawu
                              kodów 3
    set_a_background       setab    AB    ustaw kolor tła
                              przy użyciu
                              sekwencji
                              specjalnej ANSI
    set_a_foreground       setaf    AF    ustaw kolor
                              pierwszego planu
                              przy użyciu
                              sekwencji
                              specjalnej ANSI
    set_color_band        setcolor   Yz    Change to ribbon
                              color #1 (?)
    set_lr_margin         smglr    ML    ustaw lewy i prawy
                              margines na #1, #2
    set_page_length        slines    YZ    ustaw rozmiar
                              strony na #1 linii
    set_tb_margin         smgtb    MT    ustawia górny i
                              dolny margines na
                              #1, #2

    Standard XSI curses dodał te oto. Pochodzą one z niektórych po-4.1
    wersji curses z Systemu V, np. Solaris 2.5 i IRIX 6.x. Nazwy termcapu
    ncurses zostały dla nich wynalezione; według standardu XSI nie mają
    one nazw termcap. Jeśli twoje skompilowane wpisy terminfo ich używają,
    mogą one nie być binarnie kompatybilne z wpisami System V po SVr4.1;
    Strzeż się!

        Zmienna       Nazwa-   Kod       Opis
        łańcuchowa      właść.   Tcap
    enter_horizontal_hl_mode   ehhlm    Xh    wejdź w tryb
                             poprzecznego
                             podświetlenia
    enter_left_hl_mode      elhlm    Xl    wejdź w tryb lewego
                             podświetlenia
    enter_low_hl_mode      elohlm   Xo    wejdź w tryb
                             niskiego
                             podświetlenia
    enter_right_hl_mode     erhlm    Xr    wejdź w tryb prawego
                             podświetlenia
    enter_top_hl_mode      ethlm    Xt    wejdź w tryb górnego
                             podświetlenia
    enter_vertical_hl_mode    evhlm    Xv    wejdź w tryb
                             podświetlenia
                             pionowego
    set_a_attributes       sgr1    sA    zdefiniuj drugi
                             zestaw atrybutów
                             wideo #1-#6
    set_pglen_inch        slength   sL    YI ustaw długość
                             strony na #1 setnej
                             cala

  Przykładowy wpis
    Następujący opis, przeznaczony dla terminala ANSI jest reprezentatywną
    próbką opisu wyglądu nowoczesnych terminali.

   ansi|ansi/pc-term compatible with color,
       mc5i,
       colors#8, ncv#3, pairs#64,
       cub=\E[%p1%dD, cud=\E[%p1%dB, cuf=\E[%p1%dC,
       cuu=\E[%p1%dA, dch=\E[%p1%dP, dl=\E[%p1%dM,
       ech=\E[%p1%dX, el1=\E[1K, hpa=\E[%p1%dG, ht=\E[I,
       ich=\E[%p1%d@, il=\E[%p1%dL, indn=\E[%p1%dS, .indn=\E[%p1%dT,
       kbs=^H, kcbt=\E[Z, kcub1=\E[D, kcud1=\E[B,
       kcuf1=\E[C, kcuu1=\E[A, kf1=\E[M, kf10=\E[V,
       kf11=\E[W, kf12=\E[X, kf2=\E[N, kf3=\E[O, kf4=\E[P,
       kf5=\E[Q, kf6=\E[R, kf7=\E[S, kf8=\E[T, kf9=\E[U,
       kich1=\E[L, mc4=\E[4i, mc5=\E[5i, nel=\r\E[S,
       op=\E[37;40m, rep=%p1%c\E[%p2%{1}%-%db,
       rin=\E[%p1%dT, s0ds=\E(B, s1ds=\E)B, s2ds=\E*B,
       s3ds=\E+B, setab=\E[4%p1%dm, setaf=\E[3%p1%dm,
       setb=\E[4%?%p1%{1}%=%t4%e%p1%{3}%=%t6%e%p1%{4}%=%t1%e%p1%{6}%=%t3%e%p1%d%;m,
       setf=\E[3%?%p1%{1}%=%t4%e%p1%{3}%=%t6%e%p1%{4}%=%t1%e%p1%{6}%=%t3%e%p1%d%;m,
       sgr=\E[0;10%?%p1%t;7%;%?%p2%t;4%;%?%p3%t;7%;%?%p4%t;5%;%?%p6%t;1%;%?%p7%t;8%;%?%p8%t;11%;%?%p9%t;12%;m,
       sgr0=\E[0;10m, tbc=\E[2g, u6=\E[%d;%dR, u7=\E[6n,
       u8=\E[?%[;0123456789]c, u9=\E[c, vpa=\E[%p1%dd,

    Wpisy mogą się ciągnąć na wiele linii dzięki poprzedzaniu kolejnych
    linii białymi spacjami (poza pierwszą linią). Komentarze można załączać
    w poszczególnych liniach przy użyciu ``#''.  Właściwości w terminfo
    występują  jako trzy typy: Właściwości logiczne, okreslające czy
    terminal ma jakąś właściwość; właściwości numeryczne, określające
    rozmiar  terminala,  opóźnień; właściwości łańcuchowe, określające
    sekwencje używane do dokonywania określonych operacji terminalowych.

  Typy właściwości
    Wszystkie właściwości mają nazwy. Na przykład fakt, że terminale ANSI
    mają  automatyczne  marginesy  (tj. automatyczny return i lf po
    osiągnięciu końca linii) jest określany właściwością am. Z  tej
    przyczyny opis ansi zawiera am. Właściwości numeryczne mają doklejony
    znak `#' i wartość dodatnią. Tak więc cols, określające liczbę kolumn
    terminala, w przypadku ansi ma `80'. Wartości właściwości numerycznych
    można podawać dziesiętnie, ósemkowo  lub  szesnastkowo,  uzywając
    konwencji z języka C (np. 255, 0377, 0xff i 0xFF).

    Właściwości napisowe, takie jak el (sekwencja czyszczenia do końca
    linii) są podawane w kodzie dwuznakowym--najpierw jest `=', potem
    łańcuch, kończącyc się znakiem `,'.

    Dla łatwego kodowania znaków udostępnione są we właściwościach o
    wartościach łańcuchowych sekwencje specjalne. \E i \e odnoszą się do
    znaku ESCAPE, ^x odnosi się do control-x, a sekwencje \n \l \r \t \b \f
    \s odpowiadają nowej linii, line-feed, powrotowi karetki, tabulacji,
    kasownikowi (backspace), form-feed, i spacji. Inne sekwencje specjalne
    to m.in. \^ dla ^, \\ dla \, \, dla przecinka, \: dla :, i \0 for zera
    (null).  (\0 daje \200, co nie kończy łańcucha, lecz zachowuje się jak
    znak null na większości terminali o ile podane jest CS7. Zobacz
    stty(1).) Znaki mogą być też podawane jako trzy cyfry ósemkowe po \.

    We właściwości łańcuchowej może występować opóźnienie, wyrażone w
    milisekundach. Jest ono ujmowane w nawiasy $<..>, np. el=\EK$<5>.
    Znaki wypełnienia, zapewniające opóźnienie produkuje tputs. Opóźnienie
    musi być liczbą o maksymalnie jednym miejscu precyzji dziesiętnej; może
    zawierać przyrostki `*', `/' lub obydwa. `*' znaczy, że wymagane
    wypełnienie jest proporcjonalne do liczby linii, których dotyczy
    operacja,  a  podany  rozmiar wymagany jest na każdą "dotkniętą
    jednostkę". (w przypadku wstawiania znaku, współczynnik jest wciąż
    liczbą dotkniętych linii.) Zazwyczaj wypełnianie jest zalecane jeśli
    urządzenie ma właściwość xon; jest ono [wtedy] używane do obliczania
    kosztów, lecz nie wywołuje opóźnień. Znak `/' wskazuje, że wypełnianie
    jest obowiązkowe i wymusza opóźnienie danej liczby milisekund, nawet na
    urządzeniach,  w których obecne jest xon, określające sterowanie
    przepływu.

    [Wypełnianie jest używane na starych,  wolnych  terminalach  bez
    sterowania przepływem. Istnieje dlatego, że gdy nie ma sterowania,
    bufory wejściowe urządzenia mogą się przepełnić i pewne znaki mogą się
    zgubić. Wypełnienie takiego niepewnego okresu nieznaczącymi znakami
    wypełnienia  zapewnia,  że  istotne  informacje  nie  zostaną
    utracone--utracone  zostaną  jedynie ignorowane znaki wypełnienia.
    (przyp. tłum.)]

    Czasem pewne właściwości muszą być wykomentowane. Aby to zrobić,
    wystarczy przed nazwą umieścić kropkę. Na przykład zrobiono tak w
    drugim ind z powyższego przykładu.

  Pobieranie skompilowanych opisów
    Jeśli ustawiona jest zmienna środowiskowa TERMINFO, to jest ona używana
    jako ścieżka do katalogu, zawierającego skompilowany opis tego, nad
    czym pracujesz. Przeszukiwany jest tylko ten katalog.

    W przeciwnym przypadku, wersja ncurses czytnika terminfo będzie szukać
    skompilowanego opisu w katalogu $HOME/.terminfo. Jeśli nic tam nie
    będzie, dalsze poszukiwania polecą według zmiennej  środowiskowej
    TERMINFO_DIRS (zawierającej rozdzieloną dwukropkami listę katalogów)
    (pusty wpis jest rozumiany jako komenda szukania /usr/share/terminfo).
    Jeśli  i tu nic nie zostanie znalezione, pobieranie kończy się
    niepowodzeniem.

    Jeśli nie ustawiono ani TERMINFO, ani TERMINFO_DIRS, szukanie odbędzie
    się w systemowym katalogu terminfo, /usr/share/terminfo.

    (Pod curses z Systemu V nie są obsługiwane pliki $HOME/.terminfo ani
    zmienna TERMINFO_DIRS.)

  Przygotowywanie opisów
    Wyjaśnimy teraz jak przygotowywać opisy terminali.  Najefektywniejszym
    sposobem jest wykorzystanie podobnego terminala z terminfo i budowanie
    opisu stopniowo, wykorzystując częściowe opisy z użyciem vi lub innego
    zorientowanego ekranowo programu, sprawdzając je w ten sposób. Miej
    świadomość, że nietypowy terminal może wykazywać ubytki w stosunku do
    opisującego go pliku terminfo lub, że kod testującego programu jest
    nieprawidłowy.

    Aby ustawić prawidłowo wypełnianie (padding) dla wstawiania linii
    (jeśli producent terminala tego nie udokumentował), można wykonać test:
    edytuj duży plik przy 9600 bodów, następnie skasuj ok. 16 linii ze
    środka ekranu, potem naciśnij kilka razy szybko `u'. Jeśli terminal
    się zaśmieci, wymagane jest większe wypełnianie. Podobny test można
    zrobić do wstawiania znaku.

  Podstawowe właściwości
    Liczba kolumn terminala jest określana właściwością numeryczną cols.
    Jeśli terminal jest CRT, to liczba linii ekranu jest podawana we
    właściwości lines. Jeśli terminal zawija linie po dojściu do prawego
    marignesu, to powinien posiadać właściwość am. Jeśli terminal może
    czyścić swój ekran, pozostawiając kursor w pozycji domowej, to powinno
    to być określone przez właściwość łańcuchową clear.  Jeśli terminal
    wykonuje  nadstukiwanie (a nie czyści pozycji nadstukiwanej), to
    powinien posiadać właściwość os. Jeśli terminal jest  terminalem
    drukującym, bez jednostki soft copy, to powinien mieć zarówno hc jak i
    os. (os dotyczy terminali z zakresem przechowywania, jak w serii
    TEKTRONIX 4010 ale także czy w terminalach hardcopy i APL.) Jeśli
    istnieje kod, przenoszący kursor do lewego krańca bieżącego wiersza, to
    powinien być on podany jako cr.  (Zwykle jest to powrót karetki,
    control M.) Jeśli istnieje kod dzwonka (bell, beep, itp.), to powinien
    być on podany jako bel.

    Jeśli istnieje kod, przesuwający kursor o jedną pozycję w lewo (jak
    backspace), to właściwość ta powinna być podana jako cub1.  Podobnie,
    kod przesuwający w prawo, górę i dół powinien być podany jako cuf1,
    cuu1, i cud1. Te lokalne ruchy kursora nie powinny zmieniać tekstu,
    który mijają, np.  normalnie nie używa się `cuf1= ', gdyż spacja
    skasowała by znak.

    Ważnym spostrzeżeniem w tym momencie jest fakt, że lokalne ruchy
    kursora, zakodowane w terminfo nie są zdefiniowane w lewych i górnych
    krańcach terminala CRT. Programy nie powinny więc używać backspace na
    lewym krańcu, chyba że podane jest bw. Podobnie, nie powinny próbować
    iść w górę z pierwszej linii. Aby przewinąć tekst do góry, program
    powinien przejść do dolnego, lewego narożnika ekranu i wysłać łańcuch
    ind (index).

    Aby przewinąć tekst w dół, program idzie do lewego górnego narożnika i
    wysyła  łańcuch ri (reverse index).  Łańcuchy ind i ri nie są
    zdefiniowane w przypadku przebywania w nieodpowiednich  miejscach
    ekranu.

    Wersjami parametryzowanymi sekwencji przewijających są indn i rin,
    które mają taką samą semantykę jak ind i ri, lecz dodatkowo pobierają
    parametr  i  przewijają  tyle  właśnie  linii.  Są one również
    niezdefiniowane w nieodpowiednich obszarach ekranu.

    Właściwość am mówi czy kursor trzyma się prawego krańca ekranu po
    wysłaniu tekstu, lecz niekoniecznie tyczy się cuf1 z ostatniej kolumny.
    Jedyny ruch lokalny, który jest zdefiniowany z lewego krańca przy
    podaniu bw to cub1, który przejdzie do prawego krańca poprzedniego
    wiersza. Jeśli bw nie jest podane, efekt jest niezdefiniowany. Jest to
    przydatne np. do rysowania ramki wokół krańców ekranu. Jeśli terminal
    ma przełączaną właściwość automatycznych marginesów, to plik terminfo
    zwykle przyjmuje, że jest ona włączona, tj. am. Jeśli terminal ma
    polecenie, które przechodzi do pierwszej kolumny następnej linii, to
    komenda ta może być podana jako nel (nowa linia). Nie ma znaczenia czy
    polecenie to czyści resztę bieżącej linii, więc jeśli terminal nie
    posiada cr i lf to może wciąż uda się złożyć z czegoś działający nel.

    Właściwości te wystarczają do opisania terminala hard-copy i "glass-
    tty". W konsekwencji, model teletype 33 jest opisany jako

   33|tty33|tty|model 33 teletype,
   bel=^G, cols#72, cr=^M, cud1=^J, hc, ind=^J, os,

    a Lear Siegler ADM-3 jako

   adm3|3|lsi adm3,
   am, bel=^G, clear=^Z, cols#80, cr=^M, cub1=^H, cud1=^J,
   ind=^J, lines#24,

  Łańcuchy parametryzowane
    Adresowanie kursora i inne łańcychy wymagające parametrów terminala są
    opisaywane  przez właściwość parametryzowanego łańcucha, w której
    występują sekwencje specjalne typu printf(3S), jak %x. Na przykład aby
    adresować  kursor,  podana  jest właściwość cup, używająca dwóch
    parametrów: wiersza i kolumny adresowania. (wiersze i kolumny sa
    numerowane od zera i odnoszą się do fizycznego ekranu, widzianego przez
    użytkownika, a nie do niewidzialnego obszaru pamięci.) Jeśli terminal
    posiada związane z pamięcią adresowanie kursora, to może to być
    wskazywane przez mrcup.

    Mechanizm parametrów używa stosu i specjalnych kodów % do jego obsługi.
    Zazwyczaj sekwencja powoduje wepchnięcie jednego z parametrów na stos,
    a następnie jego wydrukowanie w pewnym formacie. Często wymagane są
    bardziej złożone operacje.

    Kodowania % mają następujące znaczenia:

      %%    daje `%'
      %[[:]flagi][szeroko[.precyzja]][doxXs]
           podobnie jak w printf, flagi to [-+#] i spacja
      %c    drukowanie pop() daje %c

      %p[1-9]  wepchnij i'ty parm
      %P[a-z]  ustaw zmienną dynamiczną [a-z] na pop()
      %g[a-z]  pobierz dynamiczną zmienną [a-z] i wepchnij ją
      %P[A-Z]  ustaw zmienną statyczną [a-z] na pop()
      %g[A-Z]  pobierz zmienną statyczną [a-z] i wepchnij ją
      %'c'   stała znakowa c
      %{nn}   stała całkowita nn
      %l    wepchnij strlen(pop)

      %+ %- %* %/ %m
            arytmetyka (%m to mod): push(pop() op pop())
      %& %| %^ operacje bitowe: push(pop() op pop())
      %= %> %< operacje logiczne: push(pop() op pop())
      %A, %O  operacje logiczne and i or (dla warunków)
      %! %~   jednoargumentowe operacje push(op pop())
      %i    dodaj 1 do pierwszych dwóch parm (terminale ANSI)

      %? expr %t częśćthen %e częśćelse %;
           if-then-else, %e częśćelse jest opcjonalna.
           Dopuszalne są else-if a'la Algol 68:
           %? c1 %t b1 %e c2 %t b2 %e c3 %t b3 %e c4 %t b4 %e %;
           ci są warunkami, bi są ciałami.

    Operacje binarne są w postaci postfiksowej, z operandami w typowej
    kolejności. Znaczy to, że aby uzyskać x-5, można użyć "%gx%{5}%-".
    Zmienne %P i %g są stałe podczas analizy łańcucha specjalnego.

    Rozważ GP2645, w którym aby dostać się do 3 wiersza i 12 kolumny
    należało wysłać \E&a12c03Y, wypełnionego na 6 milisekund. Zauważ, że
    kolejność wierszy i kolumn jest tu w inwersji i że są one drukowane
    jako  dwie  cyfry.  W  efekcie  jego  właściwość  cup  to
    "cup=6\E&%p2%2dc%p1%2dY".

    Microterm ACT-IV wymaga poprzedzenia bieżącego wiersza i kolumny
    znakiem  ^T  i  zakodowania  wiersza  i  kolumny  binarnie,
    "cup=^T%p1%c%p2%c".  Terminale, używające "%c" muszą być w stanie
    cofnąć (backskpace) kursor (cub1) i przesuwać go o jedną linię w górę
    na ekranie (cuu1). Jest to konieczne, gdyż nie zawsze bezpiecznie jest
    transmitować \n, ^D i \r, ponieważ system może je zmienić lub pominąć.
    (funkcje biblioteczne, obsługujące terminfo ustawiają tryby tty tak,
    aby tabulacje nigdy nie były rozwijane, więc \t może wysyłać bez obaw.
    Jest to sprawa pierwszej wagi dla Ann Arbor 4080.)

    Ostatnim przykładem jest LSI ADM-3a, który używa offsetów wiersza i
    kolumny ze spacją, "cup=\E=%p1%' '%+%c%p2%' '%+%c". Po wysłaniu `\E=',
    pierwszy parametr jest wpychany na stos, wpychana jest wartość ASCII
    dla spacji (32), są one następnie dodawane (wpychanie na stos ich sumy
    i  zamiana dwóch poprzednich wartości) i produkowane jako znak.
    Następnie to samo jest wykonywane dla drugiego parametru.  Możliwe są
    również bardziej złożone działania arytmetyczne na stosie.

  Ruchy kursora
    Jeśli terminal posiada szybki sposób na zerowanie pozycji kursora (na
    lewy górny narożnik ekranu), to może to być podane jako home; podobnie,
    szybkim sposobem dostania się do dolnego lewego narożnika jest ll; może
    to wykonywać przejście w górę z pomocą cuu1 z pozycji zerowej, lecz
    program samodzielnie nie powinien tego robić (chyba że ll tak robi),
    gdyż aplikacja nie może nic zakładać o rezultacie przejścia w górę z
    pozycji  zerowej.  Zauważ,  że zerowanie pozycji jest równoważne
    adresowaniu na (0,0): na lewy górny narożnik ekranu, a nie pamięci. (Z
    tej przyczyny sekwencja \EH terminali HP nie może być używana jako
    home.)

    Jeśli terminal posiada bezwzględne (absolute) adresowanie wierszy lub
    kolumn,  to  może  to  być  podane  jako pojedyncze właściwości
    parametryczne, hpa (bezwzględna pozycja pozioma) i vpa (bezwzględna
    pozycja pionowa). Czasami są one krótsze niż bardziej ogólne sekwencje
    dwuparametrowe (np. dla hp2645) i mogą być używane chętniej niż cup.
    Jeśli istnieją sparametryzowane ruchy lokalne (np. przesuń n spacji w
    prawo), to mogą być one podane jako cud, cub, cuf i cuu z pojedynczym
    parametrem, określającym ilość spacji przesunięcia. Sekwencje te są
    przydatne jeśli terminal nie ma cup, tak jak np. TEKTRONIX 4025.

    Jeśli terminal podczas przcy z programem, używającym właściwości musi
    być w specjalnym trybie działania, to kody wchodzenia i wychodzenia z
    tego trybu mogą być podane jako smcup i rmcup.  Przyszło to m.in. z
    terminali takich jak Concept, który miał więcej niż jedną stronę
    pamięci. Jeśli terminal ma tylko związane z pamięcią adresowanie
    kursora (a nie związane z ekranem) to jednoekranowe okno musi być
    poprawione w celu wymuszenia poprawnego działania adresowania kursora.
    Jest to używane również dla TEKTRONIX 4025, gdzie smcup ustawia znak
    komendy na ten, używany przez terminfo. Jeśli sekwencja smcup nie
    odtworzy ekranu po wysłaniu sekwencji rmcup (do stanu sprzed wysłania
    rmcup), podaj nrrmc.

  Czyszczenie obszarów
    Jeśli terminal może czyścić ekran od bieżącej pozycji do końca linii,
    pozostawiając kursor na swoim miejscu, to powinno to być określone jako
    el. Jeśli terminal może czyścić ekran od końca linii, do bieżącej
    pozycji, pozostawiając kursor na miejscu, to powinno to być określone
    jako el1. Jeśli terminal może czyścić ekran od bieżącej pozycji do
    końca wyświetlacza, to powinno to być określane jako ed. Ed jest
    zdefiniowane jedynie dla pierwszej kolumny linii. (Może więc być
    symulowane  przez  żądanie kasowania wielkiej liczby linii jeśli
    prawidziwe ed nie jest dostępne.)

  Wstawianie/kasowanie linii i ruchy pionowe
    Jeśli terminal może otworzyć nową pustą linię przed linią, w której
    znajduje się kursor, to powinno to być okreslone jako il1; jest to
    obsługiwane tylko z pierwszej pozycji w linii. Kursor musi potem
    pojawić się na nowej, pustej linii. Jeśli terminal może kasować linię,
    na której znajduje się kursor, to powinno to być określone przez dl1;
    może to być obsługiwane tylko z pierwszej pozycji na kasowanej linii.
    Wersje il1 i dl1, które mogą pobierać parametr, określający ile linii
    skasować lub wstawić, mogą być podawane jako il i dl.

    Jeśli terminal ma ustawialny region przewijania (jak vt100), to komenda
    ustawiająca to może być opisana z pomocą właściwości csr, pobierającej
    dwa parametry: górną i dolną linię regionu przewijania. Pozycja
    kursora jest po użyciu tej komendy niestety niezdefiniowana.

    Efekt wstawienia lub skasowania linii można osiągnąć z użyciem csr na
    odpowiednio  wybranym  regionie;  komendy sc i rc (zachowania i
    odtworzenia kursora) mogą być wówczas przydatne do zapewnienia, że
    zestawiony łańcuch nie przesunie kursora. (Zauważ, że biblioteka
    ncurses(3X) dokonuje takiej syntezy automatycznie, więc nie musisz
    komponować łańcuchów wstawienia/skasowania z użyciem csr).

    Innym sposobem tworzenia wstawiania i kasowania może być użycie
    kombinacji właściwości index i memory-lock, obecnych na niektórych
    terminalach (takich, jak HP-700/90, które jednak posiadają również
    insert/delete).

    Wstawianie linii na górze lub u dołu ekranu może być dokonywane również
    z użyciem ri lub ind, co często może się okazać szybsze nawet od
    istniejących właściwości.

    Wartość logiczna non_dest_scroll_region powinna być ustawiona jeśli
    każde okno przewijające jest efektywnie widokiem na obraz o rozmiarze
    ekranu. Aby przetestować istnienie tej właściwości, utwórz w środku
    ekranu region przewijania, napisz coś na dolnej linii, przesuń kursor
    na początek regionu i wykonaj ri, a następnie dl1 lub ind. Jeśli dane
    przewijane z dołu regionu ri pojawią się ponownie, to przewijanie nie
    jest destruktywne. Curses z Systemu V i XSI oczekują, że ind, ri, indn
    i rin symulują przewijanie destruktywne; ich dokumentacja ostrzega by
    nie definiować csr, chyba że jest to prawda. Ta implementacja curses
    jest bardziej liberalna i dokona jawnego kasowania po przewinięciu,
    jeśli zdefiniowane jest ndstr.

    Jeśli terminal potrafi definiować okno jako część pamięci, która
    współpracuje ze wszystkimi komendami, to powinno być to określone przez
    parametryzowany łańcuch wind. Cztery parametry to kolejno: początkowe
    i końcowe linie pamięci, początkowe oraz kończące kolumny pamięci.

    Jeśli terminal potrafi zachowywać pamięć wyświetlacza powyżej, to
    podana powinna być właściwość da; jeśli zachowana może być pamięć
    wyświetlacza poniżej, to podana powinna być właściwość db. Wskazują
    one, że kasowanie linii lub przewijanie może spowodować pojawienie się
    niezerowych linii z dołu i że przewijanie w tył z pomocą ri może
    przynieść niezerowe linie z góry.

  Wstawianie/kasowanie znaku
    Istnieją dwa podstawowe rodzaje inteligentnych terminali, jeśli brać
    pod uwagę obsługę wstawiania/kasowania znaków opisywaną w terminfo.
    Najpopularniejsze operacje wstawiania/kasowania znaków tyczą tylko
    znaków w bieżącej linii i sztywno przesuwają znaki w kierunku jej
    końca. Inne terminale, takie jak Concept 100 i Perkin Elmer Owl
    rozróżniają  spacje  wstukane  i  niewstukane,  przesuwając  przy
    wstawianiu/kasowaniu aż do najbliższej niewstukanej spacji, która jest
    następnie albo kasowana, albo rozwijana na dwie niewstukane spacje.
    Rodzaj terminala można określić przez wyczyszczenie ekranu i następnie
    wpisanie tekstu, rozdzielonego ruchami kursora. Wstukaj przy użyciu
    ruchów kursora (nie spacji) "abc  def". Następnie ustaw kursor przed
    "abc" i włącz terminal w tryb wstawiania. Jeśli wpisywanie znaków
    powoduje, że reszta linii sztywno przesuwa się w prawo, to terminal nie
    rozróżnia spacji wstukanych od niewstukancyh. Jeśli "abc" przesunie się
    do "def" które następnie zacznie się posuwać wraz z nim aż do końca
    linii, to masz drugi rodzaj terminala. W tym wypadku powinieneś podać
    właściwość in, która oznacza "insert null". Chociaż są to logicznie
    dwa oddzielne atrybuty (jednoliniowy vs. wieloliniowy tryb wstawiania
    i specjalne traktowanie niewstukanych  spacji),  nie  znaleźliśmy
    terminala,  którego  tryb  wstawiania  nie mógłby zostać opisany
    pojedynczym atrybutem.

    Terminfo może opisywać zarówno terminale posiadające tryb wstawiania,
    jak i terminale, które wysyłają prostą sekwencję do otwierania pustej
    pozycji w bieżącej linii. Jako smir podaje się sekwencję wchodzenia w
    tryb wstawiania. Jako rmir podaje się sekwencje do wychodzenia z trybu
    wstawiania. Jako ich1 podaje się sekwencję, którą należy wysłać tuż
    przed wysłaniem wstawianego znaku. Większość terminali z prawdziwym
    trybem wstawiania nie daje ich1; terminale, które wysyłają sekwencje do
    otwierania pozycji ekranu podają ją.

    Jeśli twój terminal posiada obydwie te właściwości, to zwykle wybierany
    jest tryb wstawiania. Technicznie, nie powinieneś podawać obydwu, chyba
    że terminal wymaga ich łącznego działania. Niektóre nie-curses-owe
    aplikacje mogą się pogubić jeśli podane są obydwie; symptomem są
    podwojone znaki we wstawianiu używającym odświeżania. Wymaganie to jest
    obecnie rzadkie; większość sekwencji ich nie wymaga poprzedzającego
    smir, a większość trybów wstawiania smir nie wymaga ich1 przed każdym
    znakiem. Dlatego curses zakłada, że tak właśnie jest i używa albo
    rmir/smir albo ich/ich1 (ale nie obydwu). Jeśli musisz napisać opis dla
    ncurses, dla terminala, wymagającego obydwu tych działań, załącz
    sekwencje rmir/smir w ich1.

    Jeśli po wstawieniu wymagane jest dopełnienie, podaj je jako liczbę
    milisekund w ip (opcja łańcuchowa). Wszelkie inne sekwencje, które
    wymagają wysłania po wstawieniu pojedynczego znaku również mogą być
    podane w ip. Jeśli twój terminal wymaga zarówno umieszczenia w `trybie
    wstawiania' jak i specjalnego kodu do poprzedzania każdego wstawianego
    znaku, to podane mogą być smir/rmir oraz ich1 i obydwie sekwencje
    zostaną użyte.  Właściwość ich z jednym parametrem powtarza rezultat
    ich1 n-krotnie.

    Jeśli między znakami wpisywanymi nie w trybie wstawiania wymagane jest
    wypełnianie, podaj je jako liczbę milisekund wypełniania w rmp(???).

    Czasami konieczne jest przesunięcie się w trybie wstawiania, aby usunąć
    znaki z tej samej linii (np. jeśli za pozycją wstawiania znajduje się
    tabulacja). Jeśli twój terminal zezwala na ruchy podczas przebywania w
    trybie wstawiania, to powinien mieć właściwość mir, przyspieszającą w
    tym przypadku wstawianie. Pominięcie mir ma wpływ jedynie na szybkość.
    Niektóre terminale (np. Datamedia) nie mogą mieć mir, gdyż ich tryb
    wstawiania działa tak, że na to nie pozwala.

    Do kasowania pojedynczego znaku można podać dch1, albo dch do kasowania
    z parametrem n, który mówi, by skasować n znaków, lub sekwencje
    wchodzenia (smdc) i wychodzenia (rmdc) z trybu kasowania (dowolny tryb,
    którego terminal wymaga dla zadziałania dch1).

    Komenda do kasowania n znaków (równoważna wypuszczeniu n spacji bez
    przesuwania kursora) może być określona jako ech z jednym parametrem.

  Podświetlanie, podkreślanie i wizualne dzwonki
    Jeśli  twój  terminal  ma  jeden  lub więcej rodzajów atrybutów
    wyświetlania, to mogą one być reprezentowane na wiele różnych sposobów.
    Jedną z postaci wyświetlacza powinieneś określić jako tryb wyrniony
    (standout), reprezentujący dobry, kontrastowy, łatwy do odczytu format
    podświetlania komunikatów o błędach i innych rzeczy wymagających
    zwrócenia uwagi. (Jeśli masz wybór, to dobrym pomysłem jest inwersja
    kolorów plus średnie rozjaśnienie, lub też sama inwersja.) Sekwencje,
    przeznaczone do wchodzenia i wychodzenia z trybu wyróżnionego są
    podawane jako smso i rmso.  Jeśli kod zmiany na tryb wyróżniony
    pozostawia na ekranie jedną lub dwie spacje (jak w TVI 912 i Teleray
    1061), to należy podać xmc, określające ile spacji jest pozostawianych.

    Kody rozpoczynania podkreślenia i jego kończenia mogą być podawane jako
    smul i rmul. Jeśli terminal posiada kod podkreślania bieżącego znaku i
    przesuwania kursora o jedną pozycję w prawo (jak w Microterm Mime), to
    może to być podane jako uc.

    Inne właściwości wchodzenia w różne tryby podświetlenia to blink
    (migotanie) bold (wytłuszczenie, lub rozjaśnienie) dim  (średnia-
    jasność) invis (tekst niewidzialny, lub `spacjowanie') prot (chronione)
    rev (inwersja kolorów) sgr0 (wyłącz wszystkie tryby atrybutów) smacs
    (wejdź w tryb alternatywnego zestawu znaków) i rmacs (wyjdź z trybu
    alternatywnego zestawu znaków). Włączenie dowolnego z tych trybów w
    pojedynkę może lub może nie wyłączyć innych trybów.

    Jeśli istnieje sekwencja do ustawiania kombinacji trybów, to powinna
    być podana jako sgr (ustaw atrybuty), i pobierać 9 parametrów. Każdy z
    parametrów może być zerowy lub niezerowy, wskazując tak czy odpowieni
    atrybut jest włączony czy nie. 9 parametrów to kolejno: wyróżnienie,
    podkreślenie,  inwersja, migotanie, średnia-jasność, wytłuszczenie,
    spacjowanie, chornienie, alternatywny zestaw znaków.  Nie wszystkie
    tryby muszą być wspierane przez sgr, powinny być natomiast te, dla
    których istnieją oddzielne komendy atrybutów.

    Na przykład DEC vt220 wspiera większość trybów:

       parametr tparm    atrybut    sekwencja specjalna

       brak       brak       \E[0m
       p1        wyróżniony    \E[0;1;7m
       p2        podkreślony    \E[0;4m
       p3        inwersja     \E[0;7m
       p4        migotanie     \E[0;5m
       p5        średnia-jasność  niedostępne
       p6        wytłuszczenie   \E[0;1m
       p7        niewidzialność  \E[0;8m
       p8        chroń       nieużywane
       p9        altznaki     ^O (off) ^N (on)

    Każdą sekwencję specjalną rozpoczynamy  od  wyłączenia  wszelkich
    istniejących trybów, gdyż nie ma prostego sposobu na określenie czy są
    aktywne. Tryb wyróżnienia jest zestawiany jako kombinacja inwersji i
    wytłuszczenia.  Terminal vt220 ma tryb ochronny, lecz nie jest on
    wykorzystywany w sgr, gdyż chroni również  znaki  ekranu  przed
    kasowaniami stacji. Tryb alternatywnego zestawu znaków jest też inny;
    różni się tym, że jest albo ^O, albo ^N, zależnie czy jest wyłączony
    czy włączony. Jeśli wszystkie tryby są włączone, to wynikową sekwencją
    jest \E[0;1;4;5;7;8m^N.

    Niektóre sekwencje są wspólne dla różnych trybów. Na przykład ;7 jest
    produkowane dla prawdziwych p1 lub p3, tj. jeśli włączony jest tryb
    standout lub inwersji.

    Spisanie powyższych sekwencji wraz z ich zależnościami daje

       sekwencja   kiedy wypuścić    translacja terminfo

       \E[0    zawsze         \E[0
       ;1     gdy p1 lub p6      %?%p1%p6%|%t;1%;
       ;4     gdy p2         %?%p2%|%t;4%;
       ;5     gdy p4         %?%p4%|%t;5%;
       ;7     gdy p1 lub p3      %?%p1%p3%|%t;7%;
       ;8     gdy p7         %?%p7%|%t;8%;
       m      zawsze         m
       ^N lub ^O  gdy p9 ^N, inaczej ^O  %?%p9%t^N%e^O%;

    Wstawienie tego wszystkiego do sekwencji sgr daje:

      sgr=\E[0%?%p1%p6%|%t;1%;%?%p2%t;4%;%?%p1%p3%|%t;7%;
        %?%p4%t;5%;%?%p7%t;8%;m%?%p9%t\016%e\017%;,

    Pamiętaj, że jeśli podajesz sgr, to musisz też podać sgr0.

    Terminale z ``magic cookie'' (magiczne ciasteczko) (xmc) wystawiają
    specjalne ``ciasteczka'' gdy odbierają sekwencje ustawiania trybu,
    które w zasadzie wpływają na algorytm wyświetlania, a nie na dodatkowe
    bity dla każdego znaku. Niektóre terminale, jak HP 2621 automatycznie
    wychodzą z trybu wyróżnionego gdy kursor przechodzi do nowej linii, lub
    gdy jest przeadresowany. Programy używające trybu wyróżnionego powinny
    z niego wychodzić przed przesunięciem kursora lub wysłaniem znaku nowej
    linii. Zwolnione mogą być z tego jedynie przy obecności właściwości
    msgr, zapewniającej, że przemieszczanie się w trybie wyróżnionym jest
    bezpieczne.

    Jeśli terminal posiada mechanizm zapalania ekranu dla sygnalizacji
    błędu (zamiennik dzwonka), to może to być podane jako flash. Nie może
    to przemieszczać kursora.

    Jeśli kursor może być bardziej widoczny niż zwykle, to podaj tą
    sekwencję jako cvvis.  Jeśli istnieje sposób na uniewidzialnienie
    kursora, to podaj to jako właściwość civis. Właściwość cnorm powinna
    dawać możliwość powrotu do normalnego kursora.

    Jeśli twój terminal potrafi poprawnie generować podkreślone znaki (bez
    specjalnych kodów), to jeśli [nawet] nie wykonuje nadstukiwania,
    powinieneś nałożyć na niego właściwość ul.  Jeśli  nadstukiwanie
    pozostawia widzialnym znak `pod spodem', to należy podać właściwość os.
    Jeśli nadstukiwania są kasowalne spacją, to powinno to być wskazane
    właściwością eo.

  Keypad i klawisze funkcyjne
    Jeśli terminal posiada keypad, który przesyła kody przy naciskaniu
    klawiszy, to można podać te informacje. Zauważ, że nie można obsługiwać
    terminali gdzie keypad działa tylko lokalnie (tyczy się to np. części
    klawiszy HP 2621). Jeśli keypad można ustawić na przesyłanie, lub
    nieprzesyłanie, to należy podać te kody jako smkx i rmkx. W przeciwnym
    wypadku zakłada się, że keypad zawsze przesyła kody. Kody przesyłane
    przez strzałki w lewo, prawo, górę, dół oraz klawisz home mogą być
    podawane jako kcub1, kcuf1, kcuu1, kcud1, i khome. Jeśli dostępne są
    klawisze funkcyjne, takie jak f0, f1, ..., f10, to ich kody mogą być
    podane jako kf0, kf1, ..., kf10. Jeśli klawisze te mają inne etykiety
    niż domyślne f0 do f10, to można je podać jako lf0, lf1, ...,fl10.
    Można również podać kody wysyłane przez inne klawisze specjalne: kll
    (home down), kbs (backspace), ktbc (czyść wszystkie tabulacje), kctab
    (czyść tabulator w tej kolumnie), kclr (klawisz czyszczenia ekranu klub
    wymazywania), kdch1 (klawisz kasowania (delete)), kdl1 (kasowanie
    linii), krmir (wyjście z trybu wstawiania), kel (czyszczenie do końca
    linii), ked (czyszczenie do końca ekranu), kich1 (wstaw znak, lub wejdź
    w tryb wstawiania), kil1 (wstaw linię), knp (następna strona (next
    page)), kpp (poprzednia strona (previous page)), kind (przewijaj w
    przód), kri (przewijaj w tył), khts (ustaw w tej kolumnie tabulator).
    Dodatkowo, jeśli keypad posiada tablicę 3x3 klawiszy, zawierającą 4
    klawisze strzałek, to pozostałe pięć klawiszy można określić jako ka1,
    ka3, kb2, kc1 oraz kc3.  Klawisze te są przydatne gdy potrzebne są
    efekty kierunkowego padu 3x3.

    Łańcuchy programowania klawiszy funkcyjnych mogą być podawane jako
    pfkey, pfloc oraz pfx.  Łańcuch do programowania etykiet ekranowych
    powinien być podawany jako pln. Każdy z tych łańcuchów pobiera dwa
    parametry: numer kalwisza funcyjnego do programowania (0 do 10) oraz
    łańcuch, na który go zaprogramować. Numery klawiszy  funkcyjnych
    przekraczające ten zakres mogą programować niezdefiniowane klawisze, w
    sposób zależny od terminala. Różnica między właściwościami polega na
    tym,  że pfkey powoduje iż naciśnięcie klawisza jest równoważne
    wklepaniu przez użytkownika danego łańcucha; pfloc powoduje, że łańcuch
    jest wykonywany przez terminal lokalnie; pfx powoduje, że łańcuch jest
    przesyłany do komputera.

    Właściwości nlab, lw i lh definiują liczbę programowalnych etykiet
    ekranowych wraz z ich szerokością i wysokością. Jeśli istnieją komendy
    do wyłączania etykiet, to powinny być podane w smln i rmln. smln jest
    zazwyczaj wysyłane po jednej, lub większej ilości sekwencji pln, aby
    upewnić się, że zmiana się uwidoczni.

  Tabulacje i inicjalizacja
    Jeśli terminal posiada sprzętowe tabulacje, to komenda przejścia do
    następnego tabulatora może być podana jako ht (zwykle control I).
    Komenda ``lewej-tabulacji'', przenosząca w lewo do poprzedzającego
    tabulatora może być podana jako cbt. Konwencja mówi, że jeśli tryby
    teletype wskazują, że tabulacje są rozwijane przez komputer, a nie są
    przesyłane do terminala, to  programy nie powinny używać ht czy cbt
    nawet jeśli są one obecne, gdyż użytkownik może nie mieć prawidłowo
    ustawionych tabulatorów. Jeśli terminal posiada sprzętowe tabulatory,
    które sa początkowo ustawiane co n spacji, to powinien być podany
    parametr  numeryczny  it, pokazujący odstępy między tabulatorami.
    Zazwyczaj jest to używane przez komendę tset do określania czy ustawiać
    tryb dla sprzętowego rozwijania tabulacji i czy ustawiać tabulatory.
    Jeśli terminal posiada tabulatory, które można zachować w nieulotnej
    pamięci, to opis terminfo może zakładać, że są one poprawnie ustawione.

    Inne właściwości zawierają łańcuchy is1, is2 oraz is3, służące do
    inicjalizacji terminala, iprog, czyli ścieżkę do programu, używanego do
    inicjalizacji terminala oraz if, czyli nazwę pliku, zawierającego
    długie łańcuchy inicjalizacyjne. Łańcuchy te powinny ustawić terminal
    na tryby współpracujące z pozostałym opisem terminfo.  Są one zwykle
    przesyłane do terminala poprzez opcję init programu tput przy każdym
    logowaniu użytkownika. Są one drukowane w następującej kolejności:
    uruchom program iprog; wyślij is1; is2; ustaw marginesy przy użyciu
    mgc, smgli smgr; ustaw tabulatory przy użyciu tbc i hts; wydrukuj plik
    if; i w końcu wyślij is3.

    Większość  inicjalizacji jest wykonywana w is2.  Tryby specjalne
    terminala można ustawiać bez duplikowania łańcuchów, wstawiając wspólne
    sekwencje do is2, a specjalne elementy do is1 oraz is3.  Para
    sekwencji, która dokonuje twardego resetu z kompletnie nieznanego stanu
    może być podobnie podawana jako rs1, rs2, rf i rs3, analogicznie do is2
    oraz if. Łańcuchy te są wysyłane przez program reset, służący do
    naprawiania terminala gdy ten wejdzie w dziwny stan. Komendy zazwyczaj
    są umieszczane w rs1, rs2 rs3 i rf jedynie jeśli dają denerwujące
    efekty na ekranie i nie są konieczne podczas logowania sie. Na przykład
    komenda ustawiania vt100 na 80 kolumn normalnie jest częścią is2, lecz
    powoduje denerwujące zakłócenie ekranu i zwykle nie jest wymagana, gdyż
    terminal normalnie już jest w trybie 80-kolumnowym.

    Jeśli istnieją komendy do ustawiania i czyszczenia tabulatorów, to mogą
    być one podawane jako tbc (czyść wszystkie tabulatory) i hts (ustaw
    tabulator w bieżącej kolumnie w każdym wierszu). Jeśli do ustawienia
    tabulatorów wymagana jest bardziej skomplikowana sekwencja, to może być
    ona umieszczona w is2 lub if.

  Opóźnienia i wypełnianie
    Wiele starszych i wolniejszych terminali nie obsługuje ani XON/XOFF ani
    potwierdzania DTR. Wliczać w to można terminale hardcopy i pewne
    archaiczne CRT (np, DEC VT100). Wymagają one wypełniania znaków po
    pewnych ruchach kursora i zmianach ekranu.

    Jeśli terminal używa potwierdzania xon/xoff dla sterowania przepływu
    (to znaczy automatycznie wysyła ^S do hosta gdy bufory wejściowe
    zbliżają się do przepełnienia), ustaw xon. Właściwość ta powstrzymuje
    emisję wypełniania. Możesz też ustawić ją dla mapowanych w pamięć
    urządzeń konsolowych, które efektywnie nie mają ograniczeń szybkości.
    Informacje wypełniające powinny wciąż być dołączane, aby procedury
    mogły lepiej decydować o względnych kosztach, lecz rzeczywiste znaki
    wypełnienia nie będą wysyłane.

    Jeśli podane jest pb (szybkość wypełniania), to wypełnianie nie jest
    używane przy szybkościach niższych niż pb. Jeśli wpis nie zawiera
    szybkości, to emisja wypełniania w pełni zależy od xon.

    Jeśli terminal wymaga innych niż zero znaków wypełniania, to powinno to
    być podawane jako pad. Z łańcucha pad używany jest jedynie pierwszy
    znak.

  Linie statusu
    Niektóre terminale posiadają dodatkowe `linie statusu', które nie są
    normalnie używane przez oprogramowanie (a więc nie liczą się jako
    właściwość lines terminala).

    Najprostszym przypadkiem jest linia statusu, którą można adresować
    kursorem, lecz nie jest częścią podstawowego regionu przewijania
    ekranu; taką linię statusu posiada Heathkit H19 oraz 24 liniowe VT100 z
    23-liniowym regionem przewijania ustawianym na starcie. Sytuacja ta
    jest wskazywana przez właściwość hs.

    Niektóre terminale z liniami statusu wymagają specjalnych sekwencji aby
    dostać się do tej linii. Mogą one być wyrażane jako łańcuchy z
    pojedynczymi parametrami tsl, które pobierają pozycję kursora względem
    zerowej kolumny linii statusu. Właściwość fsl musi powracać do pozycji
    ekranu głównego, gdzie wywołano ostatnie tsl. Możliwe, że konieczne
    będzie osadzenie wartości łańcuchowych sc (zachowanie kursora) i rc
    (odtworzenie kursora) w tsl i fsl.

    Linia statusu jest zazwyczaj tej samej szerokości co  szerokość
    terminala.  Gdy nie jest to prawdą, należy podać właściwość numeryczną
    wsl.

    Komend kasowania linii statusu może być podawana jako dsl.

    Wartość logiczna eslok określa, że sekwencje specjalne, tabulacje itp.
    działają w linii statusu normalnie.

    Implementacja ncurses nie używa jeszcze żadnej z tych właściwości Są
    one tu udokumentowane na wypadek, gdyby stały się istotne.

  Grafika liniowa
    Wiele terminali posiada alternatywne zestawy znaków, przydatne do
    rysowania figur. Terminfo i curses mają wsparcie do rysowania znaków
    wspieranych przez VT100 plus niektóre znaki z AT&T 4410v1. Alternatywny
    zestaw znaków może być określony właściwością acsc.

        Nazwa         Nazwa       Ascii      Nazwa
        glifu         ACS        domyślnie    VT100
    UK znak funta         ACS_STERLING    f        }
    strzałka w dół        ACS_DARROW     v        .
    strzałka w lewo        ACS_LARROW     <        ,
    strzałka w prawo       ACS_RARROW     >        +
    strzałka w górę        ACS_UARROW     ^        -
    plansza kwadratów       ACS_BOARD     #        h
    kula             ACS_BULLET     o        ~
    plansza szachowa       ACS_CKBOARD    :        a
    symbol stopnia        ACS_DEGREE     \        f
    diamond            ACS_DIAMOND    +        `
    większylubrówny        ACS_GEQUAL     >        z
    greckie pi          ACS_PI       *        {
    linia poprzeczna       ACS_HLINE     -        q
    symbol latarni        ACS_LANTERN    #        i
    duży plus/skrzyżowanie    ACS_PLUS      +        n
    mniejszylubrówny       ACS_LEQUAL     <        y
    lewy niski narożnik      ACS_LLCORNER    +        m
    prawy niski narożnik     ACS_LRCORNER    +        j
    nierówny           ACS_NEQUAL     !        |
    plus/minus          ACS_PLMINUS    #        g
    scan line 1          ACS_S1       ~        o
    scan line 3          ACS_S3       -        p
    scan line 7          ACS_S7       -        r

    scan line 9          ACS_S9       _        s
    czysty blok kwadratowy    ACS_BLOCK     #        0
    T wskazujące w dół      ACS_TTEE      +        w
    T wskazujące w lewo      ACS_RTEE      +        u
    T wskazujące w prawo     ACS_LTEE      +        t
    T wskazujące w górę      ACS_BTEE      +        v
    lewy wysoki narożnik     ACS_ULCORNER    +        l
    prawy wysoki narożnik     ACS_URCORNER    +        k
    linia pionowa         ACS_VLINE     |        x

    Najlepszym  sposobem  na zdefiniowanie zestawu graficznego nowego
    urządzenia jest dodanie do kopii tej tabeli kolumny, podającej znak,
    jaki  (po  emisji  między smacs/rmacs) został wyrenderowany jako
    odpowiadająca [kodowi] grafika. Następnie przeczytaj pary VT100/twój
    terminal z prawa na lewo--będzie to twój łańcuch ACSC.

  Obsługa kolorów
    Większość terminali kolorowych to albo terminale typu Tektronix, albo
    typu HP. Te pierwsze mają predefiniowany zestaw N kolorów (N zwykle
    wynosi 8) i mogą ustawiać w komórkach znakowych niezależnie kolor tła i
    pierwszego planu, tworząc N*N par kolorów. Na terminalach HP należy
    ustawiać każdą parę kolorów osobno (tło i pierwszy plan nie są
    ustawiane niezależnie). Można zdefiniować M par kolorów z  2*M
    dostępnych kolorów. Terminale zgodne z ANSI są typu Tektronix.

    Pewne  podstawowe  właściwości  kolorów  są niezależne od metody
    kolorowania. Waściwości numeryczne colors i pairs określają maksymalną
    liczbę kolorów i par kolorów, które można naraz wyświetlać. Łańcuch op
    (para oryginalna) ustawia tło i pierwszy plan na domyślne wartości
    terminala.  Łańcuch oc resetuje wszystkie kolory i pary kolorów na
    domyślne wartości terminala. Niektóre terminala (włącznie z wieloma
    emulatorami terminali PC) kasuje obszary ekranu z obecnym tłem, zamiast
    włączyć domyślne tło; powinny one posiadać właściwość logiczną bce.

    Aby zmienić bieżący kolor pierwszego planu lub tła na terminalu typu
    Tektronix, należy użyć setaf (ustaw pierwszy plan ANSI) i setab (ustaw
    tło ANSI). Pobierają one jeden parametr--numer koloru. Dokumentacja
    SVr4 opisuje tylko setaf/setab; draft XPG4 mówi, że "Jeśli terminal
    obsługuje sekwencje specjalne ANSI do ustawiania tła i pierwszego
    planu, to powinny być one zakodowane odpowiednio jako setab i setaf.
    Jeśli terminal obsługuje inne sekewencje specjalne ustawiania tła i
    pierwszego planu, to powinny być one kodowane jako setb i setf. Funkcja
    vidputs() i funkcje odświeżania używają (o ile są zdefiniowane) setaf i
    setab."

    Właściwości setaf/setab i setf/setb pobierają pojedynczy argument
    numeryczny. Wartości 0-7 są  przenośnie  zdefiniowane  w  sposób
    następujący  (środkowa kolumna to symboliczne wartości #define z
    nagłówków bibliotek curses). Sprzęt terminala może mapować je jak chce,
    lecz wartości RGB określają normalne lokacje w przestrzeni kolorów.
    space.

         Kolor     #define    Wartość    RGB
         czarny   COLOR_BLACK    0   0, 0, 0
         czerwony  COLOR_RED     1   max,0,0
         zielony   COLOR_GREEN    2   0,max,0
         żółty    COLOR_YELLOW    3   max,max,0
         niebieski  COLOR_BLUE     4   0,0,max
         fioletowy  COLOR_MAGENTA   5   max,0,max
         cyjankowy  COLOR_CYAN     6   0,max,max
         biały    COLOR_WHITE    7   max,max,max

    Na terminalu typu HP używa się scp z numerem pary kolorów do ustawienia
    obecnej pary kolorów.

    Na terminalu Tektronix może być obecna właściwość ccc. Wskazuje ona, że
    kolory można modyfikować. W tej sytuacji właściwość initc pobiera numer
    koloru (0 do colors-1) i trzy dalsze parametry, opisujące kolor.
    Parametry te są domyślnie interpretowane jako RGB. Jeśli obecna jest
    właściwość logiczna hls, to są one interpretowane jako parametry HLS
    (Hue, Lightness, Saturation). Zakresy zależą od terminala.

    Na terminalu w rodzaju HP, initp może dawać możliwość zmieniania
    wartości pary kolorów. Pobiera 7 parametrów; numer pary kolorów (0 do
    max_pairs-1) oraz dwie trójki, opisujące najpierw tło, a potem pierwszy
    plan. Parametry te określają RGB lub HLS, zależnie od hls.

    Na  niektórych  terminalach  kolorowych,  kolory  kolidują  z
    podświetleniami. Można zarejestrować te kolizje we właściwośći ncv.
    Jest to maska bitowa atrybutów, które nie mogą być używane przy
    włączonych kolorach. Odpowiedniość między atrybutami rozumianymi przez
    curses jest następująca:

             Atrybut    Bit  Dziesiętnie
             A_STANDOUT   0   1
             A_UNDERLINE  1   2
             A_REVERSE   2   4
             A_BLINK    3   8
             A_DIM     4   16
             A_BOLD     5   32
             A_INVIS    6   64
             A_PROTECT   7   128
             A_ALTCHARSET  8   256

    Na przykład na wielu konsolach IBM PC atrybut podkreślenia koliduje z
    niebieskim kolorem pierwszego planu i nie jest dostępny w trybie
    kolorowym. Powinny więc mieć ustawione właściwość ncv na 2.

    Curses  SVr4 nie używają w ogóle ncv, ncurses rozpoznają je i
    optymalizują wyjście.

  Różności
    Jeśli terminal wymaga innego znaku wypełniania niż zero, to jest on
    podawany jako pad. Z łańcucha pad wykorzystywany jest tylko pierwszy
    znak. Jeśli terminal nie obsługuje znaku wypełniania, podaj npc.
    Zauważ, że ncurses implementuje zgodną z termcap zmienną PC; dlatego
    aplikacje mogą ustawiać tę wartość na coś innego niż zero, a ncurses
    spróbuje najpierw npc i użyje napms jeśli terminal nie posiada znaku
    wypełnienia.

    Jeśli terminal może przesuwać w górę lub w dół o pół linii, to może to
    być określone przez hu (pół-linii w górę) i hd (pół-linii w dół). Jest
    to przede wszystkim przydatne dla indeksów górnych i dolnych w
    terminalach hardcopy. Jeśli terminal hardcopy potrafi przejść na
    następną stronę (eject to the next page) (tj. form feed), podaj to jako
    ff (zwykle control L).

    Jeśli istnieje komenda do powtórzenia danego znaku podaną liczbę razy
    (aby zaoszczędzić na czasie transmisji dużej liczby takich samych
    znaków), można to określić parametryzowanym łańcuchem rep. Pierwszy
    parametr jest powtarzanym znakiem, a drugi liczbą powtórzeń. Tak więc
    tparm(repeat_char, 'x', 10) jest równoważne `xxxxxxxxxx'.

    Jeśli terminal posiada ustawiany znak komendy, jak w TEKTRONIX, można
    to określić przez cmdch.  Wybierany jest prototypowy znak komendy,
    używany we wszystkich właściwościach.  Znak ten jest podawany przez
    właściwość cmdch. Na niektórych systemach uniksowych obsługiwana jest
    następująca konwencja: W środowisku szukana jest zmienna CC i jeśli
    zostanie znaleziona, wszystkie pojawienia znaku prototypowego  są
    zamieniane na znak ze zmiennej środowiskowej.

    Opisy terminala, które nie reprezentują konkretnych rodzajów znanych
    terminali, takie jak switch, dialup, patch i network, powinny zawierać
    właściwość gn (generic), aby programy mogły stwierdzić, że nie wiedzą
    jak rozmawiać z terminalem. (Właściwość ta nie tyczy się opisów
    terminali virtual, dla których znane są sekwencje specjalne.)

    Jeśli terminal posiada klawisz ``meta'', który zachowuje się jak
    klawisz przesunięcia, ustawiający ósmy bit przesyłanego znaku, to fakt
    ten można wskazać z pomocą km. W przeciwnym wypadku, oprogramowanie
    założy, że 8-my bit jest bitem parzystości i zazwyczaj  będzie
    czyszczony. Jeśli istnieją łańcuchy, włączające i wyłączające ten tryb
    ``meta'', to powinny być one określone jako smm i rmm.

    Jeśli terminal ma więcej linii pamięci niż mieści się naraz na ekranie,
    to liczba tych linii powinna być określana przez lm. Nadanie wartości
    lm#0 określa, że liczba linii nie jest ustalona, lecz mimo to jest
    więcej pamięci niż linii ekranowych.

    Jeśli terminal jest jednym z obsługiwanych przez uniksowy protokół
    wirtualnego terminala, to numer terminala może być podany jako vt.

    Łańcuchy media copy, sterujące zewnętrzną drukarką, podłączoną do
    terminala mogą być podawane jako mc0: drukuj zawartość ekranu, mc4:
    wyłącz drukarkę i mc5: włącz drukarkę.  Gdy drukarka jest włączona,
    tekst przesyłany do terminala będzie przesyłany na drukarkę. Nie jest
    zdefiniowane czy tekst ma być wtedy również wyświetlany na ekranie
    terminala.  Wariacja mc5p pobiera jeden parametr i pozostawia drukarkę
    włączoną na tyle znaków, ile podano w parametrze; wyłączając następnie
    drukarkę.  Parametr nie powinien przekraczać 255. Cały tekst, łącznie
    z mc4, jest podczas działania mc5p  przezroczyście  przekazywany
    drukarce.

  Zaburzenia i uszkodzenie mózgu
    Terminale, które nie zezwalają na wyświetlanie znaków tyldy, powinny
    wskazywać to przez hz.

    Terminale, które ignorują line-feed po zawinięciu am, takie jak Concept
    i vt100 powinny wskazywać to przez xenl.

    Jeśli do pozbycia się trybu wyróżnionego potrzebne jest el (zamiast
    zwyczajnego nadpisania na nim normalnego tekstu), należy podać xhp.

    Terminale teleray, gdzie tabulacje zmieniają przesuwane znaki na
    spacje, powinny podawać xt (destruktywne tabulacje). Uwaga: zmienną,
    określającą to jest obecnie `dest_tabs_magic_smso';  w  starszych
    wersjach było to teleray_glitch. To zaburzenie oznacza również, że nie
    jest możliwe ustawienie kursora na ``magicznym ciasteczku'', że do
    skasowania trybu wyróżnionego należy skasować lub wstawić linię.
    Implementacja ncurses ignoruje to.

    Terminal Beehive Superbee, który nie potrafi poprawnie przesyłać znaków
    escape i control C ma właściwość xsb, określającą, że zamiast escape
    używany jest klawisz f1, a zamiast control C używane jest f2. (Problem
    ten występuje tylko w Superbee, zależnie od ROM.)  Zauważ, że w
    starszych  wersjach  terminfo  właściwość  ta  była  nazywana
    `beehive_glitch'; obecnie jest to `no_esc_ctl_c'.

    Inne problemy związane z konkretnymi terminalami można naprawić dodając
    dalsze właściwości typu xx.

  Podobne terminale
    Jeśli istnieją dwa bardzo podobne terminale, gdzie jeden może być
    zdefiniowany tak samo jak drugi, z pewnymi wyjątkami, to można
    wykorzystać właściwość use z nazwą podobnego terminala.  Właściwości
    podane  przed  use przesłaniają te z typu wybranego przez use.
    Właściwości można anulować poprzez umieszczanie na lewo od definicji
    właściwości xx@, gdzie xx jest właściwością. Na przykład,

          2621-nl, smkx@, rmkx@, use=2621,

    definiuje 2621-nl, który nie posiada smkx, rmkx i z tego powodu nie
    włącza etykiet klawiszy funkcyjnych w trybie wizualnym.  Jest to
    przydatne dla innych trybów terminala lub dla innych preferencji
    użytkownika.

  Pułapki długich wpisów
    Długie wpisy terminfo rzadko są problemem; żaden wpis terminfo nie
    osiągnął  jeszcze  nawet  4K  maksimum przeznaczonego na tablicę
    łańcuchową. Niestety jednak, translacje termcap są bardziej ograniczone
    (do 1K). Z tego powodu, translacje termcap długich wpisów terminfo mogą
    powodować problemy.

    Strony podręcznika man dla 4.3BSD i starszych wersji tgetent() mówią
    użytkownikowi, by alokował 1K bufor na wpis termcap. Wpis jest
    zakończony zerem przez bibliotekę termcap, więc bezpieczną długością
    wpisu termcap są 1023 bajty. Zależnie od tego, co robi dana aplikacja i
    biblioteka termcap i od tego gdzie w pliku termcap znajduje typ
    terminala szukany przez tgetent(), mogą dziać się różne rzeczy.

    Niektóre biblioteki termcap drukują komunikat ostrzegawczy i kończą
    działanie; inne nie; inne skracają wpis do 1023 bajtów. Niektóre
    aplikacje alokują więcej niż wymagany 1K; inne nie.

    Każdy wpis termcap zawiera związane ze sobą dwa ważne rozmiary: przed
    rozwinięciem "tc" i po rozwinięciu. "tc" jest właściwością, która
    fastryguje inny wpis termcap do końca bieżącego, aby dodać jego
    właściwości. Jeśli wpis termcap nie używa właściwości "tc",  to
    oczywiście obydwa rozmiary są identyczne.

    Długość przed rozwinięciem tc jest nawjażniejsza, gdyż dotyczy czegoś
    więcej niż tylko użytkowników konkretnego terminala. Jest to długość
    wpisu istniejącego w /etc/termcap minus para lewy ukośnik/nowa linia,
    które są pomijane przez tgetent() podczas odczytu. Niektóre biblioteki
    termcap obcinają również końcową nową linię (GNU termcap tego nie
    robi). Załóż teraz, że:

    *  wpis termcap przed rozwinięciem ma więcej niż 1023 bajty,

    *  aplikacja zaalokowała jedynie 1K,

    *  biblioteka termcap (jak BSD/OS 1.1 i GNU) odczytuje cały wpis do
      bufora, niezależnie od długości, aby zobaczyć czy jest to ten wpis
      co trzeba,

    *  a tgetent() szuka typu terminala, który jest albo długim wpisem,
      jak i znajduje się w pliku termcap za długim wpisem, albo nie
      istnieje w pliku w ogóle (więc tgetent() musi przeszukiwać cały
      plik termcap).

    W tej sytuacji tgetent() nadpisze pamięć, być może również swój stos i
    prawdopodobnie rzuci korą. Programy typu telnet  są  szczególnie
    okaleczalne; nowoczesne telnety przekazują wartości jak typ terminala
    automatycznie. Wyniki są podobnie niechciane dla bibliotek termcap,
    jak SunOS 4.1.3 i Ultrix 4.4, które drukują ostrzeżenia gdy odczytują
    zbyt długie wpisy termcap. Jeśli biblioteka termcap obcina długie
    wpisy, jak OSF/1 3.0, to jest odporna na ten problem, lecz zwraca
    nieprawidłowe dane dla terminala.

    Rozmiar "po rozwinięciu tc" ma podobne działanie na powyższe, lecz
    jedynie dla osób, które ustawiły TERM na ten typ terminala, gdyż
    tgetent() dokonuje rozwinięcia "tc" tylko jeśli znajdzie odpowiedni
    typ.

    Ogólnie,  wpis termcap, który jest dłuższy niż 1023 bajty może
    spowodować zrzut core, ostrzeżenia lub nieprawidłowe działanie. Jeśli
    jest zbyt długi przed rozwinięciem "tc", to będzie tak działał nawet
    dla użytkowników innych typów terminal, i tych których zmienna TERM nie
    posiada opisu w pliku termcap.

    W trybie -C (tłumaczenia na termcap), implementacja tic(1) z ncurses
    daje ostrzeżenia gdy długość przed-tc wpisu termcap jest zbyt wielka.
    Opcja -c (check) sprawdza również rozwinięte (po tc) długości.

  Kompatybilność binarna
    Nie jest mądre liczyć na przenośność binarnych opisów terminfo między
    komercyjnymi wersjami uniksa. Problem polega na tym, że istnieją
    przynajmniej dwie wersje terminfo (pod HP-UX i AUX), które pochodzą z
    terminfo System V po SVr1 i dodały rozszerzone właściwości do tablicy
    łańcuchów które (binarnie) kolidują z rozszerzeniami Systemu V i XSI
    Curses.

ROZSZERZENIA

    Operator %x parametryzowanych łańcuchów jest  typowy  tylko  dla
    implementacji tparm wykonanej w ncurses (jest wymagany do obsługi
    niefortunnego formatu initc na konsoli Linux).

    Niektóre implementacje curses z SVr4 i wszystkie poprzednie nie
    interpretują operatorów %A i %O z parametryzowanych łańcuchów.

    SVr4/XPG4 nie określają czy msgr zezwala na poruszanie w trybie
    alternatywnego zestawu znaków (takie tryby mogą między innymi mapować
    CR oraz NL na znaki, które nie pociągają lokalnych przemieszczeń).
    Implementacja ncurses ignoruje msgr w trybie ALTCHARSET.  Przychodzi
    więc możliwość, że implementacja XPG4, robiąca odwrotne założenie może
    wymagać wpisów terminfo z ncurses z wyłączonym msgr.

    Biblioteka ncurses obsługuje tryby wstawiania znaku i wstawiania znaków
    w trochę niestandardowy sposób, aby zyskać na efektywności. Zobacz
    wyżej sekcję Wstawianie/kasowanie znaków.

    Podstawienia parametrów dla set_clock  i  display_clock  nie  są
    udokumentowane w SVr4 i w standardzie XSI. Są one wydedukowane z
    dokumentacji terminala AT&T 505.

    Uważaj z przyznawaniem własciwości kmous. ncurses zechcą interpretować
    to jako KEY_MOUSE dla użytku w terminalach i w emulatorach (jak xterm),
    które potrafią zwracać informacje o śledzeniu myszy w strumieniu
    wejściowym klawiatury.

    Różne porty komercyjne terminfo i curses wspierają różne podzbiory
    standardu XSI curses i (w niektórych przypadkach) różne  zbiory
    rozszerzeń. Oto zestawienie, odpowiadające październikowi 1995:

    SVR4, Solaris, ncurses -- Wspierają wszystkie właściwości SVr4.

    SGI -- Wspiera zestaw SVr4 i dodaje jedną nieudokumentowaną właściwość
    łańcuchową (set_pglen).

    SVr1, Ultrix -- Obsługują one ograniczony  podzbiór  właściwości
    terminfo. Wartości logiczne kończą się z xon_xof; wartości numeryczne z
    width_status_line; a łańcuchowe z prtr_non.

    HP/UX -- Wspiera podzbiór SVr1 plus numeryka z SVr[234], a konkretnie
    num_labels, label_height, label_width, plus klawisze funkcyjne 11 do
    63, plus plab_norm, label_on, i label_off, plus pewne niekompatybilne
    rozszerzenia tablicy łańcuchów.

    AIX -- Wspiera podzbiór SVr1 plus klawisze funkcyjne 11 do 63 plus
    niekompatybilne rozszerzenia tablicy łańcuchów.

    OSF -- Wspiera zarówno zestaw SVr4 jak i rozszerzenia AIX.

PLIKI

    /usr/share/terminfo/?/* pliki zawierające opisy terminala

ZOBACZ TAKŻE

    tic(1M), curses(3X), printf(3S), term(5).

AUTORZY

    Zeyd M. Ben-Halim, Eric S. Raymond.

                                  TERMINFO(5)