Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    ttytype - przypisanie typów terminali urządzeniom terminalowym

OPIS

    Plik  /etc/ttytype  kojarzy  nazwy  typów  terminali  opisane  w
    termcap/terminfo z liniami urządzeń terminalowych. Każda z linii tego
    pliku  zawiera typ terminala oraz prefix nazwy terminala (nazwy
    urządzenia z pominięciem /dev/), rozdzielone białymi znakami.

    Skojarzenie to jest wykorzystywane przez program tset(1) do nadawanie
    zmiennej  środowiskowej  TERM poprawnej wartości (domyślnego typu
    terminala dla urządzenia terminalowego użytkownika).

    Udogodnienie  to  zaprojektowano  dla  tradycyjnego  środowiska
    wielodostępnego składającego się z terminali znakowych podłączonych do
    minikomputera z systemem Unix. Jest ono rzadko używane we współczesnych
    stacjach roboczych i osobistych komputerach uniksowych.

PRZYKŁAD

    Zwykle plik /etc/ttytype zawiera:

       con80x25 tty1
       vt320 ttys0

PLIKI

    /etc/ttytype
       plik definiujący terminale przyłączone do systemu.

ZOBACZ TAKŻE

    getty(1), termcap(5), terminfo(5)