Provided by: adduser-ng_0.1.2-1.2_all bug

NAZWA

    adduser-ng - dodaj użytkownika do systemu oraz wykonaj wiele innych
    pożytecznych rzeczy.

UŻYTKOWANIE

    adduser-ng [opcje] NazwaGrupy Login

OPIS

    AddUser-NG jest nową/poprawioną/ulepszoną (nazwij go jak chcesz) wersją
    programu  adduser.  Jest  bardzo  elastyczny, posiada rozbudowaną
    konfigurację, możliwość wykorzystania wtyczek (pluginów) oraz kilka
    interfejsów użytkownika.

OPCJE WYWOŁANIA

    -h|--help
       Pokaż pomoc i zakończ działanie

    -u|--user-interface
       Użyj  innego  (niż zdefiniowanego w pliku konfiguracyjnym)
       interfejsu użytkownika

    -v|--verbose
       Wyświetlaj więcej  komunikatów  o  stanie  i  wykonywanych
       czynnościach (pomocne dla programistów)

    -V|--version
       Pokaż wersję programu i zakończ działanie -SS|--skip Pomin już
       wykonane wtyczki

ARGUMENTY WYWOŁANIA

    NazwaGrupy
       Grupa, do której zostanie dodany użytkownik (zobacz sekcję
       'Group files' w dokumentacji aby dowiedzieć się więcej).

    Login Login nowego użytkownika

PRZYKŁAD WYWOŁANIA

      bash# adduser-ng klienci kowalski

PLIKI

    /etc/adduser-ng/adduser-ng.conf
       Plik konfiguracyjny wraz z domyślnymi opcjami.

    /etc/adduser-ng/groups/
       Katalog, w którym przechowywane są pliki z definicjami grup.
       Zobacz /usr/share/doc/adduser-ng/example/adduser, który  jest
       przykładem takiego pliku.

DOKUMENTACJA

    Pełna dokumentacja dotycząca AddUser-NG, wraz z opisem konfiguracji,
    uruchamiania  oraz  FAQ-iem,  jest  dostępna  pod  adresem:
    http://adduser.linux.pl/,  oraz  w  pakiecie  adduser-ng-doc ( po
    instalacji pakietu szukaj jej w katalogu /usr/share/adduser-ng-doc).

AUTORZY

    Zobacz /usr/share/doc/adduser-ng/copyright

SEE ALSO

    adduser(8)

BŁĘDY

    Prosimy przysyłać raporty o błędach pod adres <bugs@adduser.linux.pl>

                                 adduser-ng(8)