Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    chkfontpath  -  jest prostym programem do dodawania, usuwania i
    sprawdzania katalogów z czcionkami dla fontserwera X-ów.

SKŁADNIA

    chkfontpath [--add <katalog>] [--remove <katalog>] [--list] [--help]

OPIS

    chkfontpath pozwala na łatwą konfigurację katalogów zawartych w ścieżce
    fontserwera X-ów. Już od Red Hat-a 6.0, wszystkie czcionki w X-ach są
    obsługiwane przez ten oddzielny proces fontserwera, a nie przez główny
    proces X serwera.  Pozwala to na przyspieszenie generowania czcionki
    oraz użycie fontserwerów, które nie są uruchamiane na  lokalnym
    komputerze.

    chkfontpath głównie jest używany przez rpm w sekcji %post oraz %postun
    w celu dodania lub usunięcia nowych katalogów do pliku konfiguracyjnego
    xfs  w  trakcie instalacji i deinstalacji pakietów zawierających
    czcionki.  --add <katalog> dodaje określony katalog do listy  z
    czcionkami.  --remove <katalog> usuwa określony katalog z listy z
    czcionkami.  Można także sprawdzić listę aktualnych katalogów  z
    czcionkami używając --list; jest to domyślne zachowanie programu
    wówczas, gdy nie zostanie podana żadna opcja.

    Podczas dodawania katalogów do ścieżki, program uprzednio sprawdza czy
    dodawany katalog zawiera plik fonts.dir, który jest wykorzystywany
    przez server do poprawnego generowania czcionek.  Kiedy  katalog
    zostanie poprawnie dodany lub usunięty, proces xfs jest ponownie
    uruchamiany.

KODY ZWROTNE

    chkfontpath zwraca 0 przy poprawnie wykonanej operacji albo 1 w
    przypadku wystąpienia błędu.

PLIKI

    /etc/X11/fs/config - plik konfiguracyjny dla fontserwera X-ów (xfs)

ZOBACZ TAKŻE

    xfs(1),fslsfonts(1)

AUTOR

    Preston Brown <pbrown@redhat.com>