Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    chpasswd - wsadowa aktualizacja pliku haseł

SKŁADNIA

    chpasswd [-e]

OPIS

    chpasswd odczytuje pary danych (użytkownik i hasło) ze standardowego
    wejścia. Odczytane informacje wykorzystywane są do aktualizacji danych
    o grupie istniejących użytkowników. Każdy wiersz przekazywanych danych
    ma postać:

       nazwa_Uytkownika:haso

    Domyślnie dostarczane hasła muszą być w postaci jawnej. Podczas
    kodowania haseł używany jest domyślniealgorytm DES. W trakcie zmiany
    hasła aktualizowany jest także wiek hasła.

    Polecenie to przeznaczone jest do użytku w dużych systemach, gdzie
    aktualizuje się wiele kont naraz.

OPCJE

    Polecenie chpasswd posiada następujące opcje:

    -e, --encrypted
       Dostarczone na standardowe wejście hasła są traktowane jako już
       zakodowane.

    -h, --help
       Wyświetla krótką informację o tym jak używać program i zakończy
       pracę.

    -m, --md5
       Jeżeli dpostarczane hasła są w postaci jawnej użyj kodowania MD5
       zamiast domyślnego DES.

PRZESTROGI

    Pamiętaj żeby zabezpieczyć przed odczytem plik  przekazywany  na
    standardowe wejście polecenia chpasswd o ile zaiwiera on hasła w
    postaci jawnej.

ZOBACZ TAKŻE

    passwd(1), newusers(8), useradd(8)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

                                  CHPASSWD(8)