Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    dmesg - drukuje bufor warstwy jądra lub steruje buforem

SKŁADNIA

    dmesg [-c] [-npoziom] [-srozm_buf]

OPIS

    dmesg służy do sprawdzania bufora warstwy jądra (kernel ring buffer)
    lub sterowania nim.

    Program ten pomaga użytkownikom  wyświetlić  komunikaty  startowe
    ładowania systemu. Zamiast ręcznego kopiowania komunikatów, wystarczy
    jedynie:
       dmesg > boot.messages
    i przesłanie pliku boot.messages do kogoś, kto potrafi zdiagnozować
    kłopot.

OPCJE

    -c   wyczyść zawartość bufora po wyświetleniu.

    -srozm_buf
       do odpytania bufora jądra użyj bufora o wielkości rozm_buf.
       Domyślnie jest to 8196 (odpowiada to domyślnej wielkości bufora
       syslog dla jądra 2.0.33 i 2.1.103). Jeżeli ustawiłeś bufor jądra
       większy od domyślnego, to możesz posłużyć się tą opcją do
       przeglądnięcia całego bufora.

    -npoziom
       ustaw poziom, na którym odbywa się rejestrowanie komunikatów na
       konsoli. Na przykład, -n 1 zapobiega pojawianiu się na konsoli
       wszelkich komunikatów poza komunikatami typu 'panic'. Wszystkie
       poziomy komunikatów są nadal zapisywane do /proc/kmsg, zatem
       wciąż można posługiwać się syslogd(8) do dokładnej kontroli,
       gdzie pojawiają się komunikaty jądra. Gdy używana jest opcja
       -n, to dmesg nie wyświetla ani nie czyści bufora warstwy jądra.

       Jeżeli użyto obu opcji, to zadziała tylko ostatnia opcja z
       wiersza poleceń.

ZOBACZ TAKŻE

    syslogd(8)

AUTOR

    Theodore Ts'o (tytso@athena.mit.edu)

                                   DMESG(8)