Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    dpkg-query - narzędzie przepytywania bazy danych dpkg

SKŁADNIA

    dpkg-query

OPIS

    dpkg-query  jest narzędziem służącym do pokazywania informacji o
    pakietach wymienionych w bazie danych dpkg.

POLECENIA

    -l | --list wzorzec-nazwy-pakietu ...
       Wypisuje listę pakietów o podanym wzorcu nazwy. Jeśli nie podano
       wzorca-nazwy-pakietu, wypisuje listę wszystkich pakietów z pliku
       /var/lib/dpkg/status. Do wzorca-nazwy-pakietu  można  wpisać
       zwykłe operatory powtórzenia. Prawdopodobnie potrzebne będzie
       zacytowanie wzorca-nazwy-pakietu, aby powłoka nie rozwinęła tego
       wzorca.  Na  przykład,  poniższe  polecenie wypisze nazwy
       wszystkich pakietów zaczynających się od "libc5":

        dpkg-query -l 'libc5*'

    -W | --show wzorzec-nazwy-pakietu ...
       Zupełnie tak jak opcja --list, ta opcja wyświetli wszystkie
       pakiety pasujące do danego wzorca. Jednakże użytkownik może
       dostosować format wyjścia do swoich potrzeb za pomocą opcji
       --showformat.

    -s | --status nazwa-pakietu ...
       Podanie stanu pakietu o podanej nazwie. Polecenie po prostu
       wyświetli informacje, które znajdują się w  bazie  danych
       pakietów.

    -L | --listfiles pakiet ...
       Podanie listy plików zainstalowanych z pakietu. Pliki, które
       zostały utworzone przez skrypty instalacyjne, nie będą podane.

    -S | --search wzorzec-wyszukiwania-nazwy-pliku ...
       Szukanie pliku o podanym wzorcu pośród zainstalowanych pakietów.
       Wzorzec może zawierać zwykłe operatory powtórzenia. Polecenie
       to nie wyszuka dodatkowych plików tworzonych przez skrypty
       instalacyjne pakietów oraz nie wyświetli alternatyw.

    -p |--print-avail pakiet
       Pokazanie szczegółowych informacji o pakiecie, znalezionych w
       pliku /var/lib/dpkg/available.

    --licence | --license
       Wyświetlenie informacji o licencji i prawach autorskich.

    --version
       Wyświetlenie informacji o wersji

OPCJE

    --admindir=katalog
       Zmienia położenie bazy danych  dpkg.  Domyślnie  jest  to
       /var/lib/dpkg.

    --showformat=format
       Ta opcja określa format wyjścia opcji --show. Format jest
       łańcuchem znaków, który będzie użyty dla każdego wypisanego
       pakietu i może zawierać standardowe sekwencje specjalne \n (znak
       nowej linii), \r (powrót karetki) lub \\ (odwrotny ukośnik).
       Informacje o pakietach mogą być wypisane przy pomocy zmiennych
       odwołujących  się  do  pól  pakietów  za  pomocą  składni
       ${pole[;szerokość]}. Pola są wypisywane z wyrównaniem do prawej,
       chyba że szerokość jest liczbą ujemną - w tym wypadku pole
       będzie wyrównane do lewej.

ŚRODOWISKO

    COLUMNS
       Zmienna ta wpływa na wyjście polecenia --list, zmieniając jego
       szerokość.

AUTOR

    Copyright 2001 Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>

    Ten program jest wolnym oprogramowaniem, proszę zobaczyć Licencję
    Publiczną GNU w wersji 2 po warunki licencji. NIE MA żadnych gwarancji.

SEE ALSO

    dpkg(8)