Provided by: login_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    faillog - sprawdź faillog i ustaw limity błędnych logowań

SKŁADNIA

    faillog [-u nazwa] [-a] [-t dni]
        [-m max] [-pr]

OPIS

    faillog formatuje zawartość rejestru nieudanych prób rozpoczęcia sesji,
    /var/log/faillog, oraz obsługuje ograniczenia i liczniki błędnych prób.
    Kolejność argumentów faillog jest znacząca. Każdy z argumentów jest
    natychmiast przetwarzany w zadanej kolejności.

OPCJE

    Flaga -p powoduje, że zapisy o nieudanych logowaniach wyświetlane będą
    w kolejności rosnących identyfikatorów użytkowników (UID). Posłużenie
    się flagą -u nazwa spowoduje, że zostanie wyświetlony wyłącznie zapis
    dotyczący  użytkownika  o  tej  nazwie.  Użycie -t dni powoduje
    wyświetlanie wyłącznie nieudanych prób logowania świeższych niż sprzed
    zadanej liczby dni. Flaga -t unieważnia użycie -u. Flaga -a powoduje
    wybranie wszystkich użytkowników. W połączeniu z flagą -p flag, opcja
    ta wybiera wszystkich użytkowników, dla których kiedykolwiek odnotowano
    niepomyślną próbę logowania. Opcja ta nie ma znaczenia w połączeniu z
    flagą -r.

    -r  służy do zerowania licznika błędnych logowań. Do poprawnego
    działania tej opcji wymagane jest prawo zapisu do /var/log/faillog.  W
    połączeniu z -u nazwa służy do zerowania licznika błędów użytkownika o
    podanej nazwie.

    Flaga -m ustawia maksymalną liczbę błędów logowania, po której konto
    zostanie wyłączone. Dla tej opcji wymagane jest prawo zapisu do
    /var/log/faillog. Argumenty -m max powodują, że wszystkie konta będą
    wyłączane po max nieudanych próbach logowania. Użycie dodatkowo -u
    nazwa, ogranicza działanie tej funkcji do użytkownika o podanej nazwie.
    Posłużenie się zerową wartością max powoduje, że liczba nieudanych prób
    rozpoczęcia sesji jest nieograniczona. Dla użytkownika root maksymalna
    liczba niepowodzeń powinna być zawsze ustawiona na 0, by zapobiec
    atakom typu denial of service (odmowa obsługi).

    Opcje mogą być łączone w praktycznie dowolny sposób. Każda z opcji -p,
    -r i -m powoduje natychmiastowe wykonanie przy użyciu modyfikatora -u
    lub -t.

PRZESTROGI

    faillog wyświetla wyłącznie użytkowników, którzy od ostatniej nieudanej
    próby nie mieli poprawnych logowań.  Chcąc wyświetlić użytkownika,
    który po ostatniej porażce logował się już pomyślnie, musisz jawnie
    zażądać o nim informacji przy pomocy flagi -u. Możesz także wyświetlić
    wszystkich użytkowników posługując się flagą -a.

PLIKI

    /var/log/faillog  - plik rejestracji błędów logowania

ZOBACZ TAKŻE

    login(1), faillog(5)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

                                  FAILLOG(8)