Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    fdformat - niskopoziomowe formatowanie dyskietki

SKŁADNIA

    fdformat [-n] urzdzenie

OPIS

    fdformat formatuje niskopoziomowo dyskietkę. urzdzenie jest zazwyczaj
    jednym z następujących (dla stacji dysków numer główny (major) to dwa,
    a poboczny (minor) jest pokazany tylko dla celów informacyjnych):

       /dev/fd0d360 (minor = 4)
       /dev/fd0h1200 (minor = 8)
       /dev/fd0D360 (minor = 12)
       /dev/fd0H360 (minor = 12)
       /dev/fd0D720 (minor = 16)
       /dev/fd0H720 (minor = 16)
       /dev/fd0h360 (minor = 20)
       /dev/fd0h720 (minor = 24)
       /dev/fd0H1440 (minor = 28)

       /dev/fd1d360 (minor = 5)
       /dev/fd1h1200 (minor = 9)
       /dev/fd1D360 (minor = 13)
       /dev/fd1H360 (minor = 13)
       /dev/fd1D720 (minor = 17)
       /dev/fd1H720 (minor = 17)
       /dev/fd1h360 (minor = 21)
       /dev/fd1h720 (minor = 25)
       /dev/fd1H1440 (minor = 29)

    Standardowe stacje dysków, /dev/fd0 i /dev/fd1 nie będą działały z
    fdformat kiedy używa się niestandardowego formatu lub kiedy format nie
    został wcześniej automatycznie wykryty. W tym wypadku użyj setfdprm(8)
    aby załadować parametry dysku.

OPCJE

    -n   Bez weryfikacji. Ta opcja wyłączy weryfikację, która jest
       dokonywana po formatowaniu.

ZOBACZ TAKŻE

    fd(4), setfdprm(8), mkfs(8), emkfs(8)

AUTOR

    Werner Almesberger (almesber@nessie.cs.id.ethz.ch)