Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    groupadd - twórz nową grupę

SKŁADNIA

    groupadd [-g gid [-o]] [-f] grupa

OPIS

    Polecenie groupadd tworzy nowe konto grupy posługując się wartościami
    podanymi w wierszu poleceń i domyślnymi wartościami z systemu. W razie
    potrzeby zostanie wprowadzona do systemu nowa grupa.

OPCJE

    Polecenie groupadd posiada następujące opcje:

    -f   Ta opcja powoduje zakończenie programu ze statusem oznaczającym
       sukces jeśli podana groupa już istnieje. Z opcją -g, jeśli
       podany gid już istnieje, wybierany jest inny (unikalny) gid
       (czyli -g jest wyłączane).

    -g gid Numeryczna wartość identyfikatora grupy. Wartość ta musi być
       niepowtarzalna, chyba że użyto opcji -o. Wartość ID grupy nie
       może być ujemna. Domyślnie używana jest najmniejsza wartość
       identyfikatora większa niż 999 a większa niż jakiejkolwiek innej
       grupy. Wartości między 0 a 999 są zwykle zarezerwowane dla kont
       systemowych.

PLIKI

    /etc/group   - informacja o kontach grup
    /etc/gshadow  - bezpieczna informacja o kontach grup

KOD ZAKOŃCZENIA

    Polecenie groupadd kończy działanie z następującymi wartościami kodów
    zakończenia:
     0  - powodzenie
     2  - niewłaściwa składnia parametrów polecenia
     3  - niewłaściwe parametry opcji
     4  - uid jest już używany (i nie użyto opcji -o)
     9  - nazwa groupy nie jest unikalna
     10  - niemożliwa aktualizacja plików grup

ZOBACZ TAKŻE

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), groupdel(8), groupmod(8). useradd(8),
    userdel(8), usermod(8),

AUTOR

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

                                  GROUPADD(8)