Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    groupdel - usuń grupę

SKŁADNIA

    groupdel grupa

OPIS

    Polecenie groupdel zmienia systemowe pliki kont, usuwając wszystkie
    zapisy odnoszące się do grupy. Wymieniona grupa musi istnieć.

    Musisz ręcznie sprawdzić wszystkie systemy plików, by upewnić się, że
    nie pozostały żadne pliki, dla których wymieniona grupa jest grupą
    właścicieli.

PRZESTROGI

    Nie możesz  usunąć  podstawowej  grupy  żadnego  z  istniejących
    użytkowników. Musisz usunąć użytkownika przed usunięciem takiej grupy.

PLIKI

    /etc/group   - informacja o grupach
    /etc/gshadow  - bezpieczna informacja o grupach

KOD ZAKOŃCZENIA

    Polecenie groupdel kończy działanie z następującymi wartościami kodów
    zakończenia:
     0  - powodzenie
     2  - niewłaściwa składnia parametrów polecenia
     6  - podana grupa nie istnieje
     8  - nie można usunąć grupy podstawowej użytykownika
     10  - nie można zaktualizować pliku z grupami

ZOBACZ TAKŻE

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), groupadd(8), groupmod(8), useradd(8),
    userdel(8), usermod(8)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

                                  GROUPDEL(8)