Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    groupmems - administrowanie członkami podstawowej grupy użytkownika

SKŁADNIA

    groupmems -a nazwa_uytkownika | -d nazwa_uytkownika |
         -l | -D | [-g nazwa_grupy]

OPIS

    Program narzędziowy groupmems umożliwia użytkownikowi administrowanie
    listą członków jego/jej własnej grupy bez konieczności posiadania
    uprawnień superużytkownika. Program ten jest przeznaczony dla systemów,
    których użytkownicy posiadają swoje własne grupy podstawowe (np. guest
    / guest).

    Jedynie superużytkownik, jako administrator, może za pomocą groupmems
    zmieniać przynależność do innych grup.

    -a nazwa_uytkownika
       Dodaje nowego użytkownika do listy członków grupy.

    -d nazwa_uytkownika
       Usuwa użytkownika z listy członków grupy.

    -l   Wypisuje listę członków grupy.

    -D   Usuwa wszystkich użytkowników z listy członków grupy.

    -g nazwa_grupy
       Superużytkownik może podać grupę, której lista członków ma
       zostać zmieniona.

USTAWIENIA

    Program groupmems powinien posiadać uprawnienia 2770 oraz należeć do
    użytkownika root i grupy groups. Administrator systemu może za dodając
    użytkowników do grupy groups zabronić im lub pozwolić na korzystanie z
    programu groupmems w celu zarządzania listami członków ich własnych
    grup.

      $ groupadd -r groups
      $ chmod 2770 groupmems
      $ chown root.groups groupmems
      $ groupmems -g groups -a gk4

PLIKI

    /etc/group
    /etc/gshadow

ZOBACZ TAKŻE

    chfn(1),  chsh(1),  useradd(8), userdel(8), usermod(8), passwd(1),
    groupadd(8), groupdel(8)

AUTOR

    George Kraft IV (gk4@us.ibm.com)

                                 GROUPMEMS(8)