Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    grpck - weryfikacja spójności plików grup

SKŁADNIA

    grpck [-r] [group shadow]

OPIS

    grpck  weryfikuje integralność informacji autentykacji systemowej.
    Sprawdzane są wszystkie pozycje w plikach /etc/group i /etc/gshadow, by
    upewnić się, że każda z nich posiada właściwy format i poprawne dane w
    każdym z pól. Użytkownik monitowany jest o usunięcie pozycji, które są
    sformatowane niepoprawnie lub posiadają inne nie dające się skorygować
    błędy.

    Kontrolowane jest czy każda pozycja posiada:

      - właściwą liczbę pól
      - unikalną nazwę grupy
      - poprawną listę członków i administratorów

    Kontrola właściwej liczby pól i niepowtarzalnej nazwy grupy jest
    decydująca. Jeżeli pozycja posiada błędną liczbę pól, to użytkownik
    jest proszony o usunięcie całej pozycji (wiersza).  Jeżeli użytkownik
    nie potwierdzi decyzji o usunięciu, to pomijane są wszelkie dalsze
    sprawdzenia.  Pozycja z powtórzoną nazwą grupy powoduje monit o
    usunięcie, ale nadal będą wykonywane pozostałe sprawdzenia. Wszystkie
    inne błędy dają ostrzeżenia a użytkownik jest zachęcany do uruchomienia
    polecenia groupmod, by je poprawić.

    Polecenia  działające  na pliku /etc/group nie potrafią zmieniać
    uszkodzonych lub powielonych pozycji. W takich okolicznościach powinien
    być używany grpck, by usunąć nieprawidłową pozycję.

OPCJE

    Domyślnie grpck działa na plikach /etc/group oraz /etc/gshadow. Przy
    pomocy parametrów group i shadow użytkownik może wybrać inne pliki.
    Dodatkowo, użytkownik może wykonać polecenie w trybie tylko-do-odczytu,
    poprzez podanie flagi -r.  Powoduje to, że na wszystkie pytania
    dotyczące zmian zostanie, bez ingerencji użytkownika, użyta odpowiedź
    nie. grpck może być również użyty do sortowania pozycji w plikach
    /etc/group oraz /etc/gshadow według GID. By włączyć tryb sortowania
    należy przekazać opcję -s. Nie są wtedy przeprowadzane żadne kontrole,
    tylko sortowanie.

PLIKI

    /etc/group   - informacja o kontach grup
    /etc/gshadow  - zakodowana informacja o hasłach i administratorach
    grup
    /etc/passwd  -informacja o użytkownikach

KOD ZAKOŃCZENIA

    Polecenie grpck kończy działanie z następującymi wartościami kodów
    zakończenia:
     0  - powodzenie
     1  - niewłaściwa składnia parametrów polecenia
     2  - jedna lub więcej złych pozycji pliku grup
     3  - niemożliwe otwarcie plików grup
     4  - niemożliwa blokada plików grup
     5  - niemożliwa aktualizacja plików grup

ZOBACZ TAKŻE

    group(5), passwd(5), shadow(5), groupmod(8)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

                                   GRPCK(8)