Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    pwconv, pwunconv, grpconv, grpunconv - konwersja dot. chronionych
    plików haseł i grup

SKŁADNIA

    pwconv
    pwunconv
    grpconv
    grpunconv

OPIS

    Wszystkie te cztery programy działają na zwykłych i dodatkowych
    (shadow) plikach haseł i grup: /etc/passwd, /etc/group, /etc/shadow i
    /etc/gshadow.

    pwconv tworzy shadow z passwd i opcjonalnie istniejącego shadow.
    pwunconv tworzy passwd z passwd i shadow a następnie usuwa shadow.
    grpconv tworzy gshadow z group i opcjonalnie istniejącego gshadow.
    grpunconv tworzy group z group i gshadow a następnie usuwa gshadow.

    Każdy z programów zdobywa niezbędne blokady przed konwersją.

    pwconv i grpconv są podobne. Po pierwsze, z pliku dodatkowego usuwane
    są pozycje, które nie istnieją w pliku głównym. Następnie, w pliku
    dodatkowym aktualizowane są pozycje nie posiadające 'x' jako hasła w
    pliku głównym. Dodawane są pozycje brakujące w stosunku do pliku
    głównego. Na koniec, hasła w pliku głównym zastępowane są przez 'x'.
    Programy te mogą służyć zarówno do początkowej konwersji jak i do
    aktualizacji dodatkowego pliku haseł jeśli plik główny zmieniany był
    ręcznie.

    Przy dodawaniu nowych wpisów do /etc/shadow pwconv użyje wartości
    PASS_MIN_DAYS, PASS_MAX_DAYS i PASS_WARN_AGE z pliku /etc/login.defs.

    Podobnie, pwunconv oraz grpunconv są zbliżone. Hasła w pliku głównym
    aktualizowane są na podstawie pliku dodatkowego (shadow).  Wpisy
    istniejące  w  pliku głównym, a nie posiadające odpowiedników w
    dodatkowym są pozostawiane bez zmian. Na koniec usuwany jest plik
    dodatkowy.

    Część  informacji o ważności haseł jest tracona przez pwunconv.
    Przeprowadza on konwersję tego, co potrafi.

BŁĘDY

    Błędy w plikach haseł czy grup (takie jak nieprawidłowe czy powtórzone
    pozycje) mogą spowodować zapętlenie się omawianych programów lub
    różnego rodzaju inne błędne zachowanie. Przed konwersją na lub z
    dodatkowych plików haseł lub grup proszę uruchomić pwck i grpck, by
    poprawić tego rodzaju błędy.

ZOBACZ TAKŻE

    login.defs(5), grpck(8), pwck(8), shadowconfig(8)

                26 września 1997           PWCONV(8)