Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    ipcrm - usuwa kolejkę komunikatów, zbiór semaforów lub id pamięci
    współdzielonej

SKŁADNIA

    ipcrm [ -M klucz | -m id | -Q klucz | -q id | -S klucz | -s id ] ...

    przestarzałe użycie:

    ipcrm [ shm | msg | sem ] id ...

OPIS

    ipcrm usuwa z systemu obiekty komunikacji międzyprocesowej Systemu V
    (IPC) oraz skojarzone z nimi struktury danych.  Aby usunąć takie
    obiekty, należy być superużytkownikiem lub twórcą albo właścicielem
    tego obiektu.

    Istnieją trzy typy obiektów IPC Systemu V: pamięć współdzielona,
    kolejki komunikatów i semafory.  Usuwanie obiektu  typu  kolejka
    komunikatów lub semafor jest natychmiastowe (niezależnie od tego, czy
    jakiś proces wciąż trzyma identyfikator IPC tego obiektu). Obiekt typu
    pamięć współdzielona jest usuwany tylko wtedy, gdy wszystkie obecnie
    połączone procesy usuną (shmdt(2)) ten obiekt z ich  wirtualnej
    przestrzeni adresowej.

    Obsługiwane są dwa style składni. Stara, historyczna składnia linuksowa
    składa się trzyliterowego słowa kluczowego, mówiącego, jakiej klasy
    obiekt  ma  być usunięty, po którym następuje jeden lub więcej
    identyfikatorów obiektów tego typu.

    Składania zgodna z SUS pozwala na podanie zera lub więcej obiektów
    wszystkich typów w pojedynczym wywołaniu. Obiekty mogą być określone
    albo przez klucz, albo przez identyfikator (patrz niżej). Zarówno
    klucze, jak i identyfikatory mogą być podane w postaci dziesiętnej,
    szesnastkowej (zaczynającej się od '0x' lub '0X') lub ósemkowej
    (zaczynającej się od '0')

OPCJE

    -M shmkey
       usuwa segment pamięci współdzielonej utworzony z kluczem shmkey,
       gdy tylko ostatni proces się od niego odłączy.

    -m shmid
       usuwa segment pamięci współdzielonej identyfikowany przez shmid,
       gdy tylko ostatni proces się od niego odłączy.

    -Q msgkey
       usuwa kolejkę komunikatów utworzoną z kluczem msgkey.

    -q msgid
       usuwa kolejkę komunikatów identyfikowaną przez msgid.

    -S semkey
       usuwa semafor utworzony z kluczem semkey.

    -s semid
       usuwa semafor identyfikowany przez semid.

    Szczegóły usuwania są opisane w msgctl(2), shmctl(2) i semctl(2).
    Identyfikatory i klucze mogą być znalezione za pomocą ipcs(8).

UWAGI

    W  swojej  pierwszej  implementacji  linuksowej,  ipcrm  używało
    przestarzałej składni pokazanej w sekcji SKŁADNIA.  Od tego czasu
    została dodana funkcjonalność  obecna  w  innych  implementacjach
    *niksowych, mianowicie możliwość usuwania zasobów przez podanie klucza
    (a nie tylko identyfikatora) oraz zgodność składni polecenia. Dla
    zachowania  wstecznej  zgodności  poprzednia  składnia jest wciąż
    obsługiwana.

ZOBACZ TAKŻE

    ipcs(8), msgctl(2), msgget(2),  semctl(2),  semget(2),  shmctl(2),
    shmdt(2), shmget(2), ftok(3)