Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    iptables-save - Zapisuje tabele IP

SKŁADNIA

    iptables-save [-c] [-t table]

OPIS

    iptables-save jest używany w celu zrzucenia zawartości tabeli IP w
    prostym parsowalnym formacie na standardowe wyjście (STDOUT). Używa
    przekierowania wejścia wyjścia dostarczanego przez twoją powłokę aby
    zapisać do pliku.

    -c, --counters
       dołącza aktualne wartości wszystkich pakietów i liczników bajtów
       na wyjście

    -t, --table tablename

    ogranicza wyjście tylko do jednej tabeli. Jeśli nie podano wyjście
    zawiera wszystkie
       dostepne tabele.

BŁĘDY

    Nie znane dla wersji iptables-1.2.1

AUTOR

    Harald Welte <laforge@gnumonks.org>

ZOBACZ RÓWNIEŻ

    iptables-restore(8), iptables(8)

    iptables-HOWTO, które podaje więcej na temat użycia iptables , NAT-
    HOWTO, które podaje szczegóły na temat NAT i netfilter-hacking-HOWTO
    które podaje szczegóły na temat ograniczeń.

                 Jan 04, 2001         IPTABLES-SAVE(8)