Provided by: login_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    lastlog - sprawdź plik ostatnich logowań (lastlog)

SKŁADNIA

    lastlog [opcje]

OPIS

    lastlog formatuje i wyświetla zawartość dziennika ostatnich logowań
    zapisanych w pliku /var/log/lastlog.  Wyświetlone  zostaną  nazwa
    użytkownika, port i czas ostatniego logowania. Domyślnie (bez flag)
    pozycje pliku wyświetlane są w kolejności w jakiej są w pliku
    /etc/passwd.

OPCJE

    Polecenie lastlog posiada następujące opcje:

    -h, --help
       Wyświetla krótką informację o tym jak używać program i kończy
       pracę.

    -t, --time DNI
       Wyświetla tylko ostatnie logowania użytkowników nie starsze niż
       zadana ilość DNI.

    -u, --user LOGIN
       Wyświetla tylko informacji o ostanim logowaniu użytkownika
       LOGIN.

    Opcja -t przesłania użycie opcji -u.

    Jeżeli użytkownik nigdy się nie logował to zamiast portu i czasu
    logowania zostanie wyświetlony komunikat "**Never logged in**" (nigdy
    się nie logował).

PLIKI

    /var/log/lastlog - dziennik ostatnich logowań

PRZESTROGI

    Duże luki w numeracji UID powodują, że program będzie pracował dłużej,
    nie wyświetlając wyników (np. jeśli mmdf=800, zaś ostatni uid=170, to
    program będzie sprawiał wrażenie zawieszonego w trakcie przetwarzania
    uid 171-799).

AUTORZY

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)
    Phillip Street

                                  LASTLOG(8)