Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    mcserv - serwer plików Midnight Commandera.

SKŁADNIA

    mcserv [-diqvf] [-p nr_portu]

OPIS

    mcserv jest programem typu serwer dla sieciowego systemu plików
    Midnight Commmandera. Pozwala na dostęp do systemu plików serwera,
    przez programy klienckie używające systemu plików Midnighta (Midnight
    file system) (aktualnie tylko menedżer plików Midnight Commander).

    Jeśli program jest uruchamiany przez roota, będzie starał się użyć
    jednego z zarezerwowanych portów. W przeciwnym razie, użyje portu numer
    9876.

    Jeśli system ma uruchomionego portmappera, port będzie automatycznie
    rejestrowany i dzięki temu klienci będą automatycznie podłączani do
    odpowiedniego portu. Jeśli system nie obsługuje portmappera, port
    powinien być podany ręcznie przy użyciu parametru -p (zobacz poniżej).

OPCJE

    -d   Staje się demonem. Powinieneś używać tego argumentu jeśli
       uruchaomiasz program z jednego ze skryptów startowych. Ten
       argument wymusi na programie  odbieranie  dowolnej  ilości
       przychodzących zapytań, przez rozwidlanie się w procesy potomne
       i tworzenie swoich nowych kopii dla każdego klienta.

    -q   Tryb cichy.

    -p nr_portu
       Serwer będzie nasłuchiwał na porcie o numerze nr_portu.

    -f   Wymusza autoryzację ftp, jeśli typowa zawiodła.  To  jest
       użyteczne tylko na systemach, na których metoda sprawdzania
       haseł nie jest obsługiwana przez tę wersję mcserv. Autoryzacja
       jest wtedy dokonywana przez łączenie się na lokalny serwer ftp i
       próbę zalogowania się na użytkownika z użyciem hasła.  Serwer
       ftp powie wtedy, czy zalogowałeś się poprawnie, czy też podałeś
       niewłaściwe hasło. Używaj tego ostrożnie i tylko w razie
       konieczności.

    -v   Przełącza w tryb gadatliwości.

LICENCJA

    Ten program jest rozpowszechmiany na warunkach licencji GNU General
    Public License, opublikowanej przez Free Software Foundation. We
    wbudowanej pomocy znajdziesz szczegóły na temat licencji i warunki
    gwarancji.

BŁĘDY

    Program używa aktualnie portu 9876 i nie używa chronionych portów
    systemu. To jest potencjalny problem bezpieczeństwa, ponieważ może być
    uruchomiony przez dowolnego użytkownika systemu, jeśli demon nie jest
    uruchomiony.

ZOBACZ TAKŻE

    mc(1), portmap(8)

    Strona Midnight Commandera w World Wide Web:
      http://mc.blackdown.org/mc/

AUTOR

    Miguel de Icaza (miguel@roxanne.nuclecu.unam.mx).

                 16 maja 1995            mcserv(8)