Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    mkdosfs - pod kontrolą Linuksa twórz system plików FAT

SKŁADNIA

    mkdosfs [-c|-l filename] [-f number-of-FATs] [-F FAT-size] [-i volume-
    id] [-m message-file] [-n volume-name] [-r root-dir-entries] [-s
    sectors-per-cluster] [-v] device [block-count]

OPIS

    mkdosfs służy do tworzenia, pod kontrolą Linuksa, systemu plików MS-DOS
    na zadanym urządzeniu (zwykle partycji dysku).  By utworzyć partycję
    FAT32, posłuż się opcją -F 32.

    device jest plikiem specjalnym odpowiadającym danemu urządzeniu (np.
    /dev/hdXX).

    block-count jest liczbą bloków urządzenia. Jeśli pominięto, to mkdosfs
    automatycznie określa rozmiar systemu plików.

OPCJE

    -c   Sprawdź obecność błędnych bloków na urządzeniu przed tworzeniem
       systemu plików.

    -f number-of-FATs
       Określ liczbę tablic alokacji plików (FAT) w systemie plików.
       Domyślnie  2.  Obecnie linuksowy system plików MS-DOS nie
       obsługuje więcej niż dwu tablic FAT.

    -F FAT-size
       Określa typ używanej tablicy alokacji plików (12-, 16-, lub
       32-bitowa). Opcja wymagana do utworzenia partycji FAT32. W
       przeciwnym razie, nie jest zwykle przydatna, gdyż mkdosfs
       automatycznie wybiera zalecany rozmiar FAT dla danego systemu
       plików.

    -i volume-id
       Ustawia identyfikator wolumenu nowo utworzonego systemu plików;
       volume-id jest 32-bitową liczbą szesnastkową (na przykład,
       2e24ec82). Domyślnie jest to liczba zależna od czasu utworzenia
       systemu plików.

    -l filename
       Odczytaj listę błędnych bloków z pliku o nazwie filename.

    -m message-file
       Ustawia komunikat, jaki otrzymuje użytkownik podczas próby
       startu (boot) tego systemu plików bez poprawnie zainstalowanego
       systemu operacyjnego. Komunikat nie może przekraczać 418 bajtów
       po konwersji znaków końca linii na kombinacje powrót karetki-
       koniec linii i rozwinięciu znaków tabulacji. Jeżeli nazwą pliku
       jest myślnik (-), to tekst jest pobierany ze standardowego
       wejścia.

    -n volume-name
       Ustawia nazwę wolumenu (etykietę - label) systemu plików. Nazwa
       wolumenu może mieć długość do 11 znaków. Domyślnie  brak
       etykiety.

    -r root-dir-entries
       Określa liczbę pozycji dostępnych w głównym katalogu. Domyślnie
       jest to 112 lub 224 dla dyskietek oraz 512 dla dysków twardych.

    -s sectors-per-cluster
       Określa liczbę sektorów dysku przypadających na jeden cluster.
       Musi być potęgą 2, tj. 1, 2, 4, 8, ... 128.

    -v   Wykonywanie gadatliwe.

BŁĘDY

    Na razie nie są znane. Jeśli jakieś znajdziesz, proszę zgłoś je [w
    jęz.angielskim] na adres <chaffee@bmrc.berkeley.edu>. Dołącz, proszę,
    numer wersji (0.4).

AUTOR

    Dave Hudson <dave@humbug.demon.co.uk>;  modyfikacje:  Peter  Anvin
    <hpa@yggdrasil.com>;   obsługę  FAT32  dodał  Gordon  Chaffee
    <chaffee@bmrc.berkeley.edu>.

PODZIĘKOWANIA

    mkdosfs oparty jest o kod z mke2fs (napisany przez: Remy Card -
    <card@masi.ibp.fr>), który z kolei oparto o mkfs (napisany przez: Linus
    Torvalds - <torvalds@cs.helsinki.fi>).

ZOBACZ TAKŻE

    dosfsck(8), mkfs(8).