Provided by: modconf_0.2.49_all bug

NAZWA

    modconf - narzędzie konfiguracji modułów

SKŁADNIA

    modconf [--source [floppy|mounted]] [--target miejsce_przeznaczenia]
    [--libdir ścieżka] [--restrict-section  dział]*  [--exclude-section
    dział]*  [--load-before moduł]* [--load-only moduł]* [--load-after
    moduł]*

OPIS

    modconf to skrypt służący do instalacji modułów jądra Linux. Można go
    używać interaktywnie (tryb GUI), lub z linii komend (tryb wsadowy).

OPCJE

    Opcje zaznaczone poniżej "*" są stosowane wobec tylko jednego modułu.
    Jeśli chcesz zastosowac je wobec wiekszej ilości modułów, powtórz opcję
    na linii komend.

    --source floppy|mounted
       Wskazuje  skąd  mają  zostać pobrane moduły. Opcja floppy
       (dyskietka) jest używana przy instalacji Linuksa. Opcja mounted
       jest używana przy zainstalowanym już systemie i jest ona
       stosowana domyślnie.

    --target katalog
       Określa gdzie w systemie znajdują się pliki etc/modules i
       etc/modules.conf (domyślnie: / ). Nazwy katalogu nie należy
       konczyć znakiem "/".

    --libdir cieka
       Określa gdzie w systemie znajdują się pliki eval i descr.gz
       (domyślnie:  /usr/share/modconf). Nazwy katalogu nie należy
       konczyć znakiem "/".

    --restrict-section dzia*
       ogranicza program modconf wyłącznie do określonego  działu
       /lib/modules

    --exclude-section dzia*
       zmusza  program  modconf  do  zignorowania  danego  działu
       /lib/modules

       Dostępne w czasie pisania tego dokumentu działy to: block cdrom
       fs ipv4 ipv6 misc net scsi (mogą być tam także inne działy w
       przypadku zainstalowania pakietów ze specjalnymi modułami, np.
       pcmcia-modules).

    --load-before modu*
       dany moduł ma zostać załadowany przed wszystkimi innymi.

    --load-only modu*
       dany moduł ma zostać załadowany po podanych opcją --load-before.
       Wyłącza tryb interaktywny.

    --load-after modu*
       dany moduł ma zostać załadowany po podanych opcją --load-before.
       Ta  opcja zostaje zignorowana w przypadku podania również
       poprzedniej opcji.

PRZYKŁADY

    Poniższe przykłady nie zostały przetestowane

    modconf --load-only  plip  --load-before  ip_masq_ftp  --load-only
    appletalk

    Ładuje moduły "ip_masq_ftp", "plip" oraz "appletalk",  w  takiej
    kolejności, i nie uruchamia programu interaktywnego.

AUTOR

    modconf został napisany przez Bruce'a Perens'a <bruce@pixar.com>.
    Duże zmiany wprowadził Sven Rudolph <sr1@inf.tu-dresden.de>.
    Więcej zmian wprowadził Enrique Zanardi <ezanardi@ull.es>.
    I jeszcze trochę - Randolph Chung <tausq@debian.org>.

    Ta strona podręcznika została napisana przez Antonio Vieiro Varela
    <antonio@faraday.usc.es>,  a przetłumaczona na język polski przez
    Marcina Owsianego <porridge@debian.org>.

BŁĘDY

    Brak znanych.

PATRZ TEŻ

    insmod(1), modprobe(1), depmod(1), lsmod(1), rmmod(1), modules(2),
    kerneld(8).