Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    newusers - wsadowa aktualizacja i tworzenie nowych użytkowników

SKŁADNIA

    newusers [nowi_uytkownicy]

OPIS

    newusers odczytuje plik zawierający pary: nazwa użytkownika i podane
    jawnym tekstem hasło. Odczytaną informację wykorzystuje do aktualizacji
    grupy istniejących użytkowników lub utworzenia nowych. Każdy wiersz
    pliku posiada taki sam format jak standardowy plik haseł (patrz
    passwd(5)), z następującymi wyjątkami:

    pw_passwd To pole zostanie zakodowane i użyte jako nowa wartość
         zakodowanego hasła.

    pw_age  Dla chronionych haseł (shadow) pole zostanie zignorowane
         jeśli użytkownik już istnieje.

    pw_gid  Pole  to  może  zawierać nazwę istniejącej grupy. Dany
         użytkownik zostanie wówczas dodany do jej członków. Jeżeli
         podano numeryczny identyfikator nieistniejącej grupy, to
         zostanie założona nowa grupa o tym identyfikatorze.

    pw_dir  Zostanie wykonane sprawdzenie czy istnieje katalog o tej
         nazwie. Jeżeli nie, to będzie on utworzony. Właścicielem
         zostanie ustanowiony tworzony (lub aktualizowany) użytkownik.
         Grupa katalogu zostanie ustawiona na grupę użytkownika.

    Polecenie to przeznaczone jest do użytku w dużych systemach, gdzie
    aktualizuje się wiele kont naraz.  Plik  źródłowy,  zawierający
    niezakodowane hasła, musi być chroniony.

ZOBACZ TAKŻE

    passwd(1), useradd(8)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

                                  NEWUSERS(8)