Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    pwauth - definiowane przez administratora uwierzytelnianie haseł

OPIS

    Administrator systemu może zdefiniować listę programów, jakie są
    używane do potwierdzenia tożsamości użytkownika. Programy te podawane
    są zamiast informacji o zakodowanym haśle obecnej w pliku /etc/passwd
    albo /etc/shadow.  Narzędzia administrujące  kontami  użytkowników
    sprawdzają pole zakodowanego hasła i stwierdzają czy użytkownik posiada
    zdefiniowany  przez  administratora  program  uwierzytelniający
    (autentykujący).  Funkcja pw_auth zostanie wywołana każdorazowo, gdy
    jeden z tych programów administracyjnych stwierdzi, że zmieniany
    użytkownik posiada zdefiniowane programy uwierzytelniania.

    Początkowy wpis tworzony jest przez polecenie useradd. Zmiany, takie
    jak zmiana informacji autentykującej lub usunięcie konta użytkownika,
    spowodują  wywołanie  funkcji  pw_auth. Pozwala to na utrzymanie
    aktualności informacji dla każdego konta.

    Programy uwierzytelniające nie tworzą sesji pracy (loginowych) ani
    sesji sieciowych. Kod zakończenia programu uwierzytelniającego jest
    wskazaniem czy akcja będzie dozwolona. Proces wołający musi posiadać
    odpowiednie uprawnienia do samodzielnego utworzenia sesji pracy lub
    sesji sieciowej.

ZOBACZ TAKŻE

    login(1), passwd(1), su(1),  useradd(8),  userdel(8),  usermod(8),
    pw_auth(3)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

                                   PWAUTH(8)