Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    pwck - weryfikacja spójności plików haseł

OPIS

    pwck [-r] [passwd shadow]

OPIS

    pwck weryfikuje integralność informacji autentykacji systemowej. W
    plikach /etc/passwd i /etc/shadow sprawdzane są wszystkie pozycje, by
    upewnić się, że każda z nich posiada właściwy format i poprawne dane w
    każdym z pól. Użytkownik monitowany jest o usunięcie pozycji, które są
    sformatowane niepoprawnie lub posiadają inne nie dające się skorygować
    błędy.

    Kontrolowane jest czy każda pozycja posiada:

      - właściwą liczbę pól
      - unikalną nazwę użytkownika
      - poprawny identyfikator użytkownika i grupy
      - poprawną grupę główną
      - poprawny katalog domowy
      - poprawną powłokę zgłoszeniową (startową)

    Kontrola właściwej liczby pól i niepowtarzalnej nazwy użytkownika jest
    decydująca. Jeżeli pozycja posiada błędną liczbę pól, to użytkownik
    jest proszony o usunięcie całej pozycji (wiersza).  Jeżeli użytkownik
    nie potwierdzi decyzji o usunięciu, to pomijane są wszelkie dalsze
    sprawdzenia. Pozycja z powtórzoną nazwą użytkownika powoduje monit o
    usunięcie, ale nadal będą wykonywane pozostałe sprawdzenia. Wszystkie
    inne błędy dają ostrzeżenia a użytkownik jest zachęcany do uruchomienia
    polecenia usermod, by je poprawić.

    Polecenia  działające na pliku /etc/passwd nie potrafią zmieniać
    uszkodzonych lub powielonych pozycji. W takich okolicznościach powinien
    być używany pwck, by usunąć nieprawidłową pozycję.

OPCJE

    Domyślnie pwck działa na plikach /etc/passwd oraz /etc/shadow. Przy
    pomocy parametrów passwd i shadow użytkownik może wybrać inne pliki.
    Dodatkowo, użytkownik może wykonać polecenie w trybie tylko-do-odczytu,
    poprzez podanie flagi -r.  Powoduje to, że na wszystkie pytania
    dotyczące zmian zostanie, bez ingerencji użytkownika, użyta odpowiedź
    nie. pwck może być również użyty do sortowania pozycji w plikach
    /etc/passwd oraz /etc/shadow według UID. By włączyć tryb sortowania
    należy przekazać opcję -s. Nie są wtedy przeprowadzane żadne kontrole,
    tylko sortowanie.

PLIKI

    /etc/passwd  - informacja o kontach użytkowników
    /etc/shadow  - zakodowana informacja o hasłach
    /etc/group   - informacja o grupach

KOD ZAKOŃCZENIA

    Polecenie pwck kończy działanie z następującymi wartościami kodów
    zakończenia:
     0  - powodzenie
     1  - niewłaściwa składnia parametrów polecenia
     2  - jedna lub więcej złych pozycji pliku haseł
     3  - niemożliwe otwarcie plików haseł
     4  - niemożliwa blokada plików haseł
     5  - niemożliwa aktualizacja plików haseł

ZOBACZ TAKŻE

    usermod(8), group(5), passwd(5), shadow(5)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

                                    PWCK(8)