Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

       qmail-pop3d - rozprowadzaj pocztę poprzez POP

SKŁADNIA

       qmail-pop3d maildirname

OPIS

       qmail-pop3d pozwala użytkownikowi czytać i kasować pocztę poprzez sieć.

       Poczta  przechowywana  jest  w  folderze  maildir  zwanym  maildirname,
       normalnie Maildir, znajduje się katalogu domowym użytkownika.

       qmail-pop3d  jest zazwyczaj wywoływany przez qmail-popup, odczytującego
       nazwę użytkownik i hasło, oraz /bin/checkpassword, który sprawdza hasło
       i ustawia zmienne środowiskowe.

       qmail-pop3d ma ustawiony maksymalnie 20-minutowy czas bezczynności.

       qmail-pop3d wspiera UIDL, TOP, a także LAST.

       qmail-pop3d  dołącza  dodatkową  pustą  linię  do  każdej wiadomości by
       przeciwdziałać poważnym błędom w większości klientów poczty.

       qmail-pop3d bazuje na programie współtworzonym przez Russa Nelsona.

ZOBACZ TAKŻE

       maildir(5), qmail-local(8), qmail-popup(8)

                                                                qmail-pop3d(8)