Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    qmail-qmqpd - odbierz wiadomość pocztową poprzez QMQP

SKŁADNIA

    qmail-qmqpd

OPIS

    qmail-qmqpd odbiera wiadomości pocztowe poprzez Protokół Szybkiego
    Kolejkowania Poczty - z ang. Quick Mail Queueing Protocol (QMQP) i
    wywołuje qmail-queue by ustawić je w kolejce wiadomości wychodzących.
    Polecenie  qmail-qmqpd  musi  być  poparte  kilkoma  zmiennymi
    środowiskowymi; zobacz tcp-environ(5).

    qmail-qmqpd pozwala na dostarczanie wiadomości do każdego miejsca.
    Powinien być wywoływany tylko przy połączeniach od  użytkowników
    autoryzowanych.

ZOBACZ TAKŻE

    tcp-env(1),  tcpserver(1),  tcp-environ(5),  qmail-qmqpc(8), qmail-
    queue(8)

                                qmail-qmqpd(8)