Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

   renice - popraw priorytet działającego procesu

SKŁADNIA

   renice priority [[-p] pid ...] [[-g] pgrp ...] [[-u] user ...]

OPIS

   Renice poprawia priorytet schedulowania jednego lub większej liczby
   procesów. Następujące parametry kto są interpretowane jako
   identyfikatory procesów, grup, lub nazwy użytkowników. Renice'owanie
   grupy procesów, powoduje że wszystkie procesy grupy będą miały zmieniony
   priorytet. Renice'owanie użytkownika spowoduje, że wszystkie jego
   porocesy zmienią priorytet. Domyślnie, zmieniane procesy są podawane
   przez ich PID.

   Opcje obsługiwane przez renice:

   -g   Wymuś interpretację parametrów kto jako identyfikatorów grup
       procesów.

   -u   Wymuś interpretację parametrów kto jako nazw użytkowników.

   -p   Resetuje interpretację parametrów kto na domyślną, czyli PID.

   Na przykład,

   renice +1 987 -u daemon root -p 32

   zmieni priorytety procesów 987 i 32, oraz wszystkich procesów
   użytkowników daemon i root.

   Użytkownicy inni niż superużytkownik mogą tylko zmieniać priorytety
   swoich procesów i mogą je monotonicznie zwiększać tylko w zakresie 0 do
   PRIO_MAX (20). Superużytkownik może zmieniać priorytety procesów w
   zakresie PRIO_MIN (-20) do PRIO_MAX. Przydatnymi priorytetami są: 20
   (proces będzie działał tylko gdy system nie ma nic innego do roboty), 0
   (podstawowy priorytet schedulowania), cokolwiek ujemnego (aby leciało
   szybko).

PLIKI

   /etc/passwd do mapowania nazw użytkowników na ich ID.

ZOBACZ TAKŻE

   getpriority(2), setpriority(2)

BŁĘDY

   Niesuperużytkownik nie może zwiększać priorytetów schedulowania swoich
   własnych procesów, nawet jeśli były one najpierw zmniejszone.

HISTORIA

   Polecenie renice pojawiło się w 4.0BSD.