Provided by: rpm_4.4.1-5ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    rpmcache - Zapamiętywanie nagłówków pakietów RPM

SKŁADNIA

    rpmcache [ NAZWA_PAKIETU ... ]

OPIS

    rpmcache chodzi po drzewie plików (być może także zdalnych przy użyciu
    FTP), filtrując ścieżki przy użyciu wyrażeń glob(7), czytając nagłówki
    pakietów rpm. Ostatnie (porównując pola epoch/version/release pakietów
    w przypadku identycznych nazw i używając czasu budowania w przypadkach
    nierozstrzygniętych)  nagłówki  pakietów,  jeśli  są unikalne, są
    zapamiętywane w bazie danych rpm-a. Zapamiętane w bazie nagłówki mogą
    być  używane  do  udostępniania sugerowanych ścieżek do pakietów
    rozwiązujących nieznane zależności.

    Nie ma opcji specyficznych dla rpmcache, tylko wspólne opcje rpm-a.
    Aktualnie zaimplementowane opcje można zobaczyć w komunikacie o składni
    komendy rpmcache.

    Ścieżka drzewa plików do przeszukiwania jest konfigurowana przy użyciu
    makr  rpm-a.  Ostateczna  ścieżka jest połączeniem 5 oddzielnych
    elementów. Oto nazwy makr używanych do skonfigurowania rpmcache w tej
    samej kolejności, w jakiej są łączone w celu stworzenia ścieżki drzewa
    plików do przeszukania:

    %_bhpath
       Poziom "path" (ścieżka) zawiera początkową część ścieżki drzewa
       plików (lub URL). Proszę tu nie używać wyrażeń glob(7).

    %_bhcoll
       Poziom "collection" (kolekcja) zawiera łańcuch (lub wyrażenie
       glob(7)) określający podkatalogi %_bhpath.

    %_bhN Poziom "name" (nazwa) zawiera łańcuch (lub wyrażenie glob(7))
       określający podkatalogi %_bhcoll.  Argumenty NAZWA_PAKIETU są
       używane do stworzenia wyrażenia glob(7), które będzie pasowało
       do określonych nazw pakietu w systemie budowania Red hata, i są
       raczej bezużytecznie poza Red Hatem.

    %_bhVR Poziom "version-release" (wersja-wydanie) zawiera łańcuch (lub
       wyrażenie glob(7)) określający podkatalogi %_bhN.

    %_bhA Poziom "arch" (architektura) zawiera łańcuch (lub wyrażenie
       glob(7)) określający podkatalogi %_bhVR.

    Położenie bazy danych pamiętającej nagłówki jest konfigurowalne poprzez
    makro rpm-a:

    %_cache_dbpath
       Położenie bazy danych pamiętającej nagłówki. Domyślna wartość to
       /var/spool/up2date/cache.

    Baza danych nagłówków ma identyczny format do bazy danych rpm-a i może
    być używana z linii poleceń rpm-a. Na przykład aby użyć bazy danych
    nagłówków do udostępnienia sugestii dla pakietów  dostarczających
    zależności potrzebne do zainstalowania pakietu, następujące makro musi
    być skonfigurowane w /etc/rpm/macros lub ~/.rpmmacros:

    %_solve_dbpath
       Położenie bazy danych używanej do udostępniania sugestii do
       rozwiązywania zależności.

  Przykładowa (minimalna) konfiguracja dla drzewa beehive Red Hata:
    %_cache_dbpath /var/spool/up2date/cache
    %_solve_dbpath %{_cache_dbpath}
    %_bhpath    file://localhost/mnt/redhat/beehive/comps/dist
    %_bhcoll    7.3
    %_bhN      @(basesystem|bash|filesystem|glibc-common|glibc|ldconfig|libtermcap|mktemp|setup|termcap)
    %_bhVR     *
    %_bhA      @(i[3456]86|noarch)

  Przykładowa (minimalna) konfiguracja dla drzewa FTP Red Hata:
    %_cache_dbpath /var/spool/up2date/cache
    %_solve_dbpath %{_cache_dbpath}
    %_bhpath    ftp://localhost/mnt/dist
    %_bhcoll    @(7.3|7.2|7.1|7.0|6.2|6.1|6.0|5.2|5.1|5.0)
    %_bhN      @(%{_arch})
    %_bhVR     *
    %_bhA      @(i[3456]86|noarch)

BŁĘDY

    Uhm. Proszę wypełniać raporty o błędach i życzeniach dla pakietu rpm-
    devel  przy  użyciu   bugzilli   (w   języku   angielskim):
    http://bugzilla.redhat.com/ <URL:http://bugzilla.redhat.com/>

ZOBACZ TAKŻE

    rpm(8), glob(7),

    http://www.rpm.org/ <URL:http://www.rpm.org/>

AUTORZY

    Jeff Johnson <jbj@redhat.com>