Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    update-rc.d - instaluje lub usuwa dowiązania do skryptów startowych w
    stylu System-V

SKŁADNIA

    update-rc.d [-n] [-f] nazwa remove

    update-rc.d [-n] nazwa defaults [NN | NN-start NN-stop]

    update-rc.d [-n] nazwa start|stop NN runlevel runlevel  ...  .
       start|stop NN runlevel runlevel ... . ...

OPIS

    update-rc.d automatycznie aktualizuje dowiązania do skryptów w stylu
    System V. Dowiązania o nazwie /etc/rcrunlevel.d/NNnazwa są kierowane
    do skryptu /etc/init.d/nazwa. Uruchamiane są przez init, gdy zmieniany
    jest tryb pracy (runlevel), i ogólnie używane są do uruchamiania oraz
    zatrzymywania pracy serwisów systemowych, takich jak demony. runlevel
    jest jednym z trybów pracy obsługiwanym przez init, 0123456789S, gdzie
    NN jest dwucyfrowym kodem używanym przez init do określenia kolejności
    uruchamiania skryptów.

    Ten podręcznik opisuje jedynie sposób użycia polecenia update-rc.d.
    Szczegóły dotyczące mechanizmów skryptów startowych w stylu System V są
    zawarte w opisie init(8) oraz w dokumencie Debian Policy Manual.

INSTALOWANIE DOWIĄZAŃ DO SKRYPTÓW STARTOWYCH

    update-rc.d uruchamiany z opcjami defaults, start lub stop, tworzy
    dowiązania  o  nazwie  /etc/rcrunlevel.d/[SK]NNnazwa  do  skryptu
    /etc/init.d/nazwa.

    Jeśli istnieje już jakiś plik o nazwie /etc/rcrunlevel.d/[SK]??nazwa,
    to update-rc.d nie tworzy dowiązania. Dzięki temu administrator systemu
    może poprzestawiać dowiązania  (zmieniając  tym  samym  kolejność
    wykonywania  skryptów)  i  jeżeli  pozostanie  przynajmniej jedno
    dowiązanie, to ta konfiguracja utworzona przez administratora nie
    zostanie nadpisana przez update-rc.d.

    Jeśli użyta jest opcja defaults to update-rc.d utworzy dowiązanie do
    uruchomienia serwisu w trybach pracy 2345 oraz zatrzymania serwisu w
    trybach pracy 016.  Domyślnie, wszystkie dowiązania będą miały kod
    określający kolejność o wartości 20, ale może to zostać określone przez
    dodanie jednego lub dwóch argumentów NN. Jeden argument nadaje ten sam
    kod do uruchomienia i zatrzymania serwisu, podanie dwóch argumentów
    określa kod osobno dla uruchomienia (pierwszy argument) i osobno dla
    zatrzymania serwisu (drugi argument).

    Zamiast użycia opcji defaults, można określić dokładnie w których
    trybach pracy dany serwis będzie uruchamiany i zatrzymywany:

    start lub stop określa, czy chodzi o dowiązanie uruchamiające serwis,
    czy zatrzymujące go. Kolejny argument, NN, oznacza kod określający
    kolejność obsługi serwisu, a następne argumenty określają tryby pracy,
    dla których określony jest sposób uruchamiania, czy zatrzymywania
    serwisu. Ostatnim argumentem danej serii jest . (znak kropki).

    Gdy zamiast defaults, używa się pełnej specyfikacji, zwykle określa się
    jedną serię argumentów dla start i jedną dla stop.  Jeśli istnieje
    potrzeba określenia różnych kodów kolejności, można określić kilka
    serii argumentów dla start lub odpowiednio dla stop.

    Skrypt /etc/init.d/nazwa musi już istnieć w  momencie  wywołania
    polecenia update-rc.d.

USUWANIE DOWIĄZAŃ

    Gdy update-rc.d jest uruchamiany z parametrem remove, usuwane są
    wszystkie dowiązania z  katalogów  /etc/rcrunlevel.d  do  skryptu
    /etc/init.d/nazwa.  Przed tym należy skasować sam skrypt - update-rc.d
    sprawdza, czy zostało już to zrobione.  update-rc.d zwykle jest
    wywoływane  ze  skryptu kontrolnego post-removal podczas usuwania
    pakietu, gdy parametrem wywołania skryptu jest argument purge, co
    oznacza, że użytkownik życzy sobie wyczyścić konfigurację tego pakietu.
    Pozostałe pliki z  katalogów  /etc/rcrunlevel.d,  które  nie  są
    dowiązaniami do skryptu /etc/init.d/nazwa, pozostaną nienaruszone.

OPCJE

    -n   Niczego nie rusza, tylko pokazuje co mogłoby być zmienione.

    -f   Zmusza do usunięcia dowiązań, nawet w przypadku, gdyby skrypt
       /etc/init.d/nazwa wciąż istniał.

PRZYKŁADY

    Utworzenie domyślnych dowiązań:
     update-rc.d blabla defaults
    Odpowiednikiem tego polecenia będzie:
     update-rc.d blabla start 20 2 3 4 5 . stop 20 0 1 6 .

BŁĘDY

    Powinna być jakaś metoda określenia domyślnych poziomów pracy lub
    kolejności obsługi serwisów, które wykorzystuje parametr defaults.

PLIKI

    /etc/init.d/
       Katalog zawierający aktualne skrypty startowe.

    /etc/rc?.d/
       Katalog zawierający dowiązania używane przez init i modyfikowane
       przez update-rc.d.

    /etc/init.d/skeleton
       Przykładowy skrypt do wykorzystania przez programistę przy
       tworzeniu własnych skryptów init.d.

ZOBACZ TAKŻE

    Debian Policy Manual,
    /etc/init.d/skeleton,
    init(8).