Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    userdel - usuń konto użytkownika i powiązane pliki

SKŁADNIA

    userdel [-r] login

OPIS

    Polecenie userdel zmienia systemowe pliki kont, usuwając wszystkie
    zapisy odnoszące się do login.  Podany użytkownik musi istnieć.
    Polecenie userdel posiada następujące opcje:

OPCJE

    -r   Zostaną usunięte zarówno pliki w katalogu domowym użytkownika
       jak i sam ten katalog. Pliki położone w innym systemie plików
       muszą być odszukane i usunięte ręcznie.

PLIKI

    /etc/passwd  - informacja o kontach użytkowników
    /etc/shadow  - bezpieczna informacja o kontach użytkowników
    /etc/group   - informacja o grupach

KOD ZAKOŃCZENIA

    Polecenie userdel kończy działanie z następującymi wartościami kodów
    zakończenia:
     0  - powodzenie
     1  - nie można zaktualizować pliku z hasłami
     2  - niewłaściwa składnia parametrów polecenia
     6  - podany użytkownik nie istnieje
     8  - użytkownik jest aktualnie zalogowany
     10  - nie można zaktualizować pliku z grupami
     12  - nie można usunąć katalogu domowego

PRZESTROGI

    userdel  nie  pozwoli  na usunięcie konta aktualnie zalogowanego
    użytkownika. Musisz usunąć wszystkie uruchomione procesy należące do
    usuwanego konta. Nie możesz usunąć żadnych atrybutów NIS klienta NIS.
    Musi to zostać wykonane na serwerze NIS.

ZOBACZ TAKŻE

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8),
    useradd(8), usermod(8)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

                                  USERDEL(8)