Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    vipw, vigr - edycja plików haseł, grup i ich wersji dodatkowych
    (shadow)

SKŁADNIA

    vipw [-s]
    vigr [-s]

OPIS

    vipw i vigr umożliwiają modyfikację plików odpowiednio /etc/passwd i
    /etc/group.  Przy zastosowaniu flagi -s, modyfikują także dodatkowe
    wersje chronione (shadow) tych plików - odpowiednio /etc/shadow i
    /etc/gshadow .  Dla ochrony przed uszkodzeniem plików programy te
    ustawiają odpowiednie blokady.

    Szukając edytora, programy vipw i vigr używają w pierwszej kolejności
    zmiennej środowiskowej VISUAL, następnie zmiennej EDITOR, a na końcu
    domyślnego edytora, vi.

ZOBACZ TAKŻE

    passwd(5), group(5), shadow(5)

                26 września 1997            VIPW(8)