Provided by: wmaker_0.92.0-5_i386 bug

MENO

    getstyle - vytvorí balík s aktuálnym štýlom Window Makera.

SYNTAX

    getstyle [[-t|--theme-options] [-p|--pack] [súbor so štýlom]]

POPIS

    getstyle môže buď vypísať configuračné informácie aktuálneho štýlu
    Window Makera do súboru/štandardného výstupu alebo vytvoriť samostatný
    balík s témou. Balík s témou je adresár, ktorý obsahuje všetko potrebné
    pre distribuovateľnú tému, vrátane informácií o štýle a obrázkov.

    Dajte pozor na to, že informácie o štýle uložené v  globálnej
    konfigurácii systému sa nenačítajú.

    Štandardne  sa  uložia nasledovné vlastnosti: IconBack, IconBack,
    TitleJustify,   WindowTitleFont,   MenuTitleFont,   MenuTextFont,
    IconTitleFont,  DisplayFont,  HighlightColor,  HighlightTextColor,
    IconTitleColor,  CClipTitleColor,   IconBackColor,   FTitleColor,
    PTitleColor,  UTitleColor,  FTitleBack,  PTitleBack,  UTitleBack,
    MenuTitleColor, MenuTextColor, MenuDisabledColor, MenuTitleBack and
    MenuTextBack. Ak je daná voľba -t alebo --theme-options, vlastnosť
    WorkspaceBack sa tie uloží.

VOĽBY

    -t   uloží aj informácie súvisiace s témou, čo je textúra pozadia
       hlavného okna.  Táto voľba je vždy nastavená, ak je použitá
       voľba -p.

    -p   vytvorí balík s témou v adresári nazvanom podľa mena témy s
       príponou .themed.

PREMENNÉ PROSTREDIA

    GNUSTEP_USER_ROOT
       špecifikuje cestu k adresáru Defaults. "Defaults/" je pridané k
       tejto premennej, čím sa určí umiestnenie databáz. Ak premenná
       nie je nastavená, jej implicitná hodnota je "~/GNUstep"

SÚBORY

    GNUSTEP_USER_ROOT/Defaults/WindowMaker
       Toto je súbor, ktorý sa zapíše.

POZRI TIEŽ

    setstyle(1x), wmaker(1x)

AUTOR

    Autorom Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.org>.

    Túto manuálovú stránku napísal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

                 January 1999           getstyle(1x)