Provided by: wmaker_0.92.0-5_i386 bug

MENO

    seticons - nastaví obrázky ikon pre Window Maker

SYNTAX

    seticons sbor

POPIS

    seticons načíta sbor a zapíše jeho obsah do domény WMWindowAttributes,
    čím sa nastavia ikony, ktoré používa Window Maker pre dané triedy
    (napríklad XTerm, "xterm.XTerm", "pine.XTerm", atď.)

VOĽBY

    --help vypíše pomocný text

    --version
       vypíše číslo verzie

PREMENNÉ PROSTREDIA

    GNUSTEP_USER_ROOT
       špecifikuje cestu k adresáru Defaults. "Defaults/" je pridané k
       tejto premennej, čím sa určí umiestnenie databáz. Ak premenná
       nie je nastavená, jej implicitná hodnota je "~/GNUstep"

SÚBORY

    GNUSTEP_USER_ROOT/Defaults/WMWindowAttributes
       Toto je súbor, ktorý sa zapíše.

POZRI TIEŽ

    geticonset(1x), wmaker(1x)

AUTOR

    Autorom Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.org>.

    Túto manuálovú stránku napísal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

                 March 1998           seticons(1x)