Provided by: wmaker_0.92.0-5_i386 bug

MENO

    setstyle - zmení nastavenia Window Makera súvisiace so štýlmi alebo
    zavedie tému

SYNTAX

    setstyle [--no-fonts] [--help] [--version] sbor so tlom

DESCRIPTION

    setstyle načíta sbor so tlom a zapíše jeho obsah do domény Window
    Makera, čím nastaví aktuálny štýl Window Makera. Ak je poskytnutá cesta
    adresár, bude považovaný za balík s témou a podľa toho bude aj
    zavedený. Ak je daný argument --no-fonts, nastavenia súvisiace s
    fontami (IconTitleFont, ClipTitleFont,  DisplayFont,  MenuTextFont,
    MenuTitleFont, WindowTitleFont) v súbore so štýlom budú ignorované.

VOĽBY

    --no-fonts
       ignorovať nastavenia fontov v súbore so štýlom.

    --help vypíše pomocný text

    --version
       vypíše číslo verzie

PREMENNÉ PROSTREDIA

    GNUSTEP_USER_ROOT
       špecifikuje cestu k adresáru Defaults. "Defaults/" je pridané k
       tejto premennej, čím sa určí umiestnenie databáz. Ak premenná
       nie je nastavená, jej implicitná hodnota je "~/GNUstep"

SÚBORY

    GNUSTEP_USER_ROOT/Defaults/WindowMaker
       Toto je súbor, ktorý sa zapíše.

POZRI TIEŽ

    getstyle(1x), wmaker(1x)

AUTOR

    Autorom Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.org>.

    Túto manuálovú stránku napísal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

                 January 1999           setstyle(1x)